Bubble, Bubble, Who’s in Trouble?

Tom Gillesberg
Formand for Schiller Instituttet i Danmark


Foråret 2006: Nationalbankdirektør Bernstein og Den danske Nationalbank har gentagende gange advaret om, at der er en boligboble, der synger på sidste vers.
Berlingske Tidende, 1. april 2006: Direktøren for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Jeppe Christiansen, advarer om den akutte fare for et globalt finansielt sammenbrud. I hans artikel bliver parallellerne trukket til de store finanskriser i det 20. århundrede: Wall Street-krakket i 1929, 70’ernes oliekriser, oktober-krakket på Wall Street i 1987, valutakriserne i 1992 og sammenbruddet af de asiatiske tigerøkonomiers valutaer i 1997. Jeppe Christiansen gjorde opmærksom på, at ingen af disse kriser kunne forudsiges med de gængse finansielle modeller, man bruger i finansverden i dag, og at de, der sætter sin lid til de alment accepterede finansmodeller, ikke vil kunne modstå et finanssammenbrud.
12. april 2006: Den tidligere amerikanske føderalbankdirektør gennem 18 år, Alan Greenspan, advarer om, at dagens aktiekurser og boligpriser er unormalt høje og må forventes snarest at blive udsat for en »korrektion«.
Politiken, 2. maj 2006: »Den globale handel med sofistikerede finanspapirer - de såkaldte derivater - er eksploderet, men politikerne taler ikke om det, selv om spekulation i derivater i værste fald kan udløse nye finansielle krak«, skrev journalisten og forfatteren Bjarke Møller i en længere artikel, »Dannevirke er faldet«.
Juni 2006: Den europæiske Centralbank, ECB, advarer om, at hedgefonde udgør en fare for det finansielle system (noget Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg advarede Per Stig Møller og den danske regering om i et åbent brev dateret 16. juni 2005).
Business Week, 26. juni 2006: Artiklen »Bubble, Bubble, Who’s in Trouble?” (boble, boble, Hvem har problemer?) beskriver den frygt der præger finansverdenen i dag. Artiklen forklarer i detaljer, at ligegyldigt hvor man retter blikket hen, til investeringer i boligmarkedet, i råstoffer eller i aktier etc., så er der en gigantisk boble. Business Week fortæller, at alle venter centralbankerne hæver renten yderligere og dermed fjerner den likviditet på markederne, der har skabt de senere års eksplosive stigning i priserne. »I denne bobleverden ser investorer centralbanker bevæbnet med gigantiske nåle, som de er klar til at bruge«. Man kan hurtigt tabe mange penge. Da f.eks. IT-boblen bristede, mistede Nasdaq trefjerdele af sin værdi. Opgaven på markedet er derfor at gætte, hvilken af de mange bobler, der først brister, og hvilke der overlever. Artiklen slutter dog af med en advarsel om, at »bunden måske er længere nede, end der er nogle der aner«, og at midt i usikkerheden er »den alment frygtede ubedømmelige faktor hedgefondenes rolle«. De er sårbare, hvis »der er nogle kraftige og uventede forandringer i priserne«. Går hedgefonde konkurs kan »kapitalmængderne være chokerende store«. Finansmyndigheder og investorer »frygter, at et kollaps i et marked kunne sprede sig til hele finanssystemet«.