Schiller Instituttets publikationer/
Publications from the Schiller Institute


You may order by phone, e-mail, or regular mail.   

Please call +45 35 43 00 33 in Copenhagen, Denmark
e-mail: si@schillerinstitut.dk
regular mail: The Schiller Institute, Sankt Knuds Vej 11, basement left, 1903 Frederiksberg C, Denmark

Books and publications may be paid to the Schiller Institute by homebanking, giro, Eurocard or Diners Club. 
Homebanking: 1551-0005648408. 
Giro: 564-8408
For credit card orders, please call our office in Copenhagen at: +45 35 43 00 33. (Klik her og læs danske tekster og artikler på internettet) Eller bestil dem på tryk nedenfor.


Prometheus
Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet i Danmark. 
4 sider med korte international nyheder, baggrundsanalyser og Schiller Institut/LaRouche-kampagne initiativer.

Støtte abonnement:         1 år: 2000 kr., 6 mdr: 1000 kr., 3 mdr: 600 kr., 3 mdr: introduktion 500 kr.
Tilbudspris abonnement: 1 år:   500 kr., 6 mdr: 275 kr.,  3 mdr: 150 kr.,
3 mdr: introduktion 100 kr.

 

Læs tidligere numre af Prometheus/Agro Nyt i vores arkiv

Supertilbud på nettet: 3 mdr. for bare 100 kr.


Jeg vil gerne bestille abonnement

 

Eller tag et kombinationsabonnement: Prometheus plus en af følgende aviser efter eget valg:
Alle med international nyheder, baggrundsanalyser og Schiller Institut/LaRouche-kampagne initiativer.
All with international news, background analysis and Schiller Institute/LaRouche campaign initiatives.

English printed newsletter (6 pages) weekly, or internet weekly:
1 year: 950 kr, 6 months: 500 kr, 3 months renewal.: 275 kr., 3 months introduction: 200 kr.

Neue Solidarität
Tysk avis, 12 sider, udkommer hver uge. International analyse og LaRouche-kampagne initiativer.
1 year: 950 kr, 6 months: 500 kr, 3 months renewal.: 275 kr., 3 months introduction: 200 kr.

Nouvelle Solidarité
Fransk avis, 16 sider, udkom. hver 14. dag. International analyse og LaRouche-kampagne initiativer.
1 år:  750 kr., 6 mdr:  400 kr, 3 mdr. fornyelse:  225 kr., 3 mdr. intro-abonm.:  200 kr.


Jeg vil gerne abonnere


I would like to subscribe


 

 

Temahæfte nr.1, maj 1995:
"Store projekter til opbygningen af den globale fysiske økonomi"
.
Indeholder en dansk oversættelse af Lyndon LaRouches tale på Schiller Instituttets konference om international udvikling, der blev afholdt i Washington den 30. november 1994. Titel:
"En genopbygning af den globale økonomi". Samt en dansk oversættelse af Jonathan Tennenbaums tale på Schiller Instituttets konference i Eltville, Tyskland den 11. december 1994 med titlen: "Bygningen af den Nye Silkevej: Eurasien i det 21. århundrede". 32 sider, pris 50 kr.

Temahæfte nr.2, november 1995:
"Fysisk økonomi - LaRouche-Riemann-metoden"

Indeholder en dansk oversættelse af Lyndon LaRouches artikel
"En ikke-newtonsk matematik for økonomer", der blev bragt i det amerikanske tidsskrift Executive Intelligence Review, den 11. august 1995. 20 sider, pris 40 kr.

Temahæfte nr. 3, marts 1997
"Den eurasiske Landbro"
Hæftet indeholder fire artikler, der er oversat fra Executive Intelligence Reviews omfattende rapport "The Eurasian Land-Bridge: The New Silk Road - locomotive for worldwide economic development".
I den første artikel,
"Kina og Europas skæbne", bliver den historiske og politiske baggrund for LaRouches forslag til etableringen af et transeurasiske infrastrukturnet beskrevet.
I artiklen
"Finansiel AIDS", bliver den nuværende økonomiske krise gennemgået i detaljer.
Dernæst bliver alternativet til den nuværende finanspolitik beskrevet i artiklen
"Finansieringen af et økonomisk opsving: Hamiltonsk kreditskabelse".
Og endelig bliver selve den grundlæggende økonomiske metode beskrevet i artiklen
"Hvordan man skaber 3 milliarder nye arbejdspladser". pris 40 kr.

Temahæfte nr. 4, juli 1998
"Finanskrisens løsning: Et nyt Bretton Woods"
Hovedartiklen er en gennemgang af baggrunden for den internationale finanskrise, skrevet af Schiller Instituttets danske formand Poul E. Rasmussen. Hæftet indeholder også Lyndon LaRouche tale: Den klassiske kunstart kaldet fysisk økonomi", samt Jonathan Tennenbaums artikel: "Hvad er fysisk økonomi?". pris 40 kr.

Temahæfte nr. 5, september 1999
"At gribe det historiske øjeblik"
Lyndon LaRouche gav hovedtalen på Schiller Instituttets sommerseminar i Oberwesel, Tyskland, den 24. juli 1999.

Temahæfte nr. 6, september 2000
"Om en kurv af fysiske varer: Handel uden Valuta"
Lyndon LaRouches detaljerede responsum til ledende politiske kredse i Asien angående planerne om indførelsen af en "kurv af valutaer" til erstatning for den amerikanske dollar i et nyt fastkursvalutasystem. LaRouche forklarer, hvorfor en sådan valutakurv ikke kan beskytte de asiatiske lande imod en global finanskrise, og han beskriver, hvorledes succesen bag det oprindelige Bretton Woods-system skal findes i det faktum, at det i grunden var baseret på en "kurv af fysiske varer" og ikke en "kurv af valutaer". 18 sider, pris: 40 kr.

Temahæfte nr. 7, december 2000
"Økonomi og erkendelse"
Et uddrag af en artikel af Lyndon LaRouche. Artiklen blev publiceret i tidsskriftet Executive Intelligence Review den 21. july 2000. Overskriften var:"Call them 'The Baby Doomers'", et ordspil, der vanskeligt lader sig oversætte til dansk. Målet for LaRouches ordspil var blandt andre de to ledende præsidentkandidater, George W. Bush og Al Gore, der begge tilhører den generation, der blev født umiddelbart efter 2. Verdenskrig, de såkalte "Baby boomers". Temahæftet fokuserer på den del af artiklen, som omhandler sammenhængen mellem samfundets fysiske økonomi og den menneskelige erkendelse. 22 sider, pris: 45 kr.

Temahæfte nr. 8, marts 2004
"Den danske hjælp til Schiller"
Af Tom Gillesberg. De historiske detaljer bag den økonomiske hjælp fra Danmark, der på et yderst kritisk tidspunkt reddede Friedrich Schillers liv. Schiller blev betragtet som "alle nationers frihedspoet". Det kunne man læse i det gamle danske Salmonsens Leksikon. Men det faktum alene kan ikke forklare, hvorfor en dansk finansminister og en dansk prins af egen lomme ydede en betragtelig økonomisk støtte til en syg og svækket tysk digter i Jena. Et af Schillers vigtigste filosofiske værker, "Om Menneskets Æstetiske Opdragelse", er uløseligt forbundet til denne hjælp. 14 sider, pris: 30 kr.

Temahæfte nr. 9,  januar 2005
"Valget 2005: Hvordan Danmark og verden overlever den globale økonomiske krise"
Hæftet som blev omdelt under folketingsvalget 2005 hvor to aktivister fra Schiller Instituttet stillede op uden for partierne: Feride Istogu Gillesberg i København og Janus Kramer Møller i Århus. Inkl. en artikel af Tom Gillesberg med hæftets title, plus: "Katastrofen i Sydøstasien: Den værste flodbølge i moderne tid. Verden behøver en ny retfærdig økonomisk verdensorden" af Helga Zepp-LaRouche, og "Mennesker først!" af Lyndon LaRouche. En kort nødplan for hvordan man håndterer et finanssammenbrud, skrevet den 4. oktober 1998, som er stadig den bedste gennemgang af de prioriteringer en regering må foretage for at redde sin suverænitet og sin befolknings velfærd. 14 sider, pris: 30 kr.

Temahæfte særtryk, januar 2006
"Fysisk økonomi: Vejen til global økonomisk velstand"
Schiller Instituttets temahæfternes "største hits". Genoptrykning af nøgle artikler fra tidligere temahæfter. Inkl. "Den Klassiske kunstart kaldet fysisk økonomi" af Lyndon LaRouche, fra nr. 4, juli 1998; "Bygningen af den Nye Silkevej: Eurasien i det 21. århundrede" af Jonathan Tennenbaum, fra temahæfte nr. 1, maj 1995; "Finansieringen af et økonomisk opsving: Hamiltonsk kreditskabelse" af Tennenbaum, fra nr. 3. marts 1997; "Ad hoc-komité for et Nyt Bretton Woods" af Helga Zepp-LaRouche, mai 2005; "Åbent brev til udenrigsminister Per Stig Møller: Vi må handle nu inden hedgefondene kollapser økonomien og finanssystemet! af Tom Gillesberg, særtryk, juni 2005; og "Mennesker Først!" af LaRouche, fra nr. 9, januar 2005. 34 sider, pris: 50 kr.

 Jeg vil gerne bestille hæfteThe following books can be ordered from the Schiller Institute in Denmark. They are listed according to language. Postage costs will be added.

Følgende bøger kan bestilles fra Schiller Instituttet. De er opdelt efter sprog og derefter i kronologisk orden. Alle bøgerne er billigbøger, men de fleste har plastbehandlet omslag. Priserne er eksklusiv porto.SVENSKA:

Sverige: En Synarkistisk Model.
Tore Fredin. 
Den såkallade "svenska modellen" er en synarkistisk modell. Genomgång av den "ohelige alliansen": SAP, Wallenberg och kungahuset.

(Den Eurasiske Landbro)

Historia som Vetenskap. Lyndon LaRouche, Ny Solidaritet, 1998. ISBN: 91-630-7166-5, 175 pages.   kr.
Oversættelse af LaRouches "History as Science: America 2000"

Friedrich Schiller. Frihetens skald. Ett urval filosofiska skrifter. Friedrich Schiller. Schillerinstitutet. Stockholm. 1990. ISBN: 91-7970-929-X. 128 sider. 50 kr.
6 filosofiske afhandlinger af Friedrich Schiller bl.a.: Teaterscenen betraktad som en moralisk inrättning, Vad aer och varfoer studerar man Universalhistoria, Lykurgos och Solons lagstiftning.


ENGLISH:

The Road To Recovery. Lyndon H. LaRouche, Jr. LaRouche's Committee for a New Bretton Woods, Leesbug, Virginia, Feb. 1999. 274 pages. 100 kr.
U.S. Democratic Party presidential candidate Lyndon LaRouche's year 2000 campaign program. Includes chapters on: a president for a time of crisis; rebuilding the FDR constituency of labor, farmers and minorities; the strategic issue; a new foreign and economic policy based on a new Bretton Woods monetary system and an Eurasian Land-bridge.

Outlines of American Political Economy. Grundriss der amerikanischen politischen ökonomie. Friedrich List. Dr. Böttiger Verlag-GmbH, 1 and 2. edition 1996. ISBN: 3-925725-25-3. 349 pages. 120 kr. 
Twelve letters in both English and German, written to the editor of the National Gazette in Pennsylvania in 1827. List was a professor of political economy at the University of Tübingen, father of the German customs union and the German railroad. Due to political persecusion, he fled to the US on Lafayette's recommendation where he championed the "American System" of political economy. The letters deal with the differences between the American and British systems, protectionism vs. free trade, production vs. trade. 

So, You Wish To Learn All About Economics?: A Text on Elementary Mathematical Economics. Lyndon H. LaRouche, Jr. EIR News Service, Inc. Washington, D.C., Second Edition. 1995. ISBN: 0-943235-13-8. 204 pages.   kr.
The science of increasing mankind's power over nature at increasing rates. The fundamental principles that made the U.S. an industrial and agricultural superpower -- from the advanced standpoint required to run a 21st century fusion-powered economy.NOT IN STOCK. PHOTOCOPY AVAILABLE.

How We Got to the Moon: The Story of the German Space Pioneers. Marsha Freeman. 21st Century Associates. Washington, D.C. 1993. ISBN: 0-9628134-1-9. 363 pages. 80 kr.
Gives a comprehensive picture of how the German and German-born American space pioneers contributed to the U.S. effort to get to the Moon.

The Civil War and the American System: America's Battle with Britain, 1860-1876. W. Allen Salisbury. EIR. Washington, D.C. Second printing 1992. ISBN: 0-943235-06-5. 440 pages. 80 kr.
Utilizing a rich selection of primary-source documents, Salisbury reintroduces the fogotten men of the Civil War-era battle for the American System: Mathew Carey, his son and successor Henry Carey, William Kelley, William Elder, and Stephen Colwell. Together with Abraham Lincoln, they demanded industrial-technological progress against the ideological subversion of British "free trade" economists and the British-dominated Confederacy.NOT IN STOCK, BUT WE CAN ORDER IT.

Travesty - A True Crime Story - The Du Pont Kidnap Case and the LaRouche Railroad. EIR (Executive Intelligence Review) Investigative Team. EIR. Washington, D.C., 1993. ISBN: 0-943235-09-x. 255 pages. 50 kr.
Excerpts from the secret FBI tapes used to arrest five kidnappers on charges of conspiring to kidnap LaRouche associate Lewis du Pont Smith, an heir to the Du Pont Chemical Company fortune. Includes LaRouche's lawyer, former Attorney General Ramsey Clark's speech to the 1990 Copenhagen CSCE Human Rights parallel activities conference.

A Century of War. Anglo-American Oil Politics and the New World Order. F. William Engdahl. Dr. Boettiger Verlags-GmbH. Wiesbaden, 1992. ISBN: 3-925725-19-9. 282 pages. 125 kr.
How an Anglo-American New World Order has been shaped around the invisible thread of strategic petroleum and raw materials control. Britain and America bound to-gether the power of oil and of international finance, into one of the most devastating combinations of political hegemony in history. NOT IN STOCK. CALL FOR AVAILABILITY.

Toward a New Council of Florence. "On the Peace of Faith" and other Works by Nicolaus of Cusa. Trans-lated and intro. by William F. Wertz, Jr. Schiller Institute, Inc. Washington, D.C., 1993. ISBN: 0-9621095-8-4. 577 pages. 100 kr.
The first available English translation of twelve works by the man who helped launch the European Renaissance, Nicholas of Cusa, the founder of modern science, and poli-tical and religious thinker. It also includes new translations of four of his other works.

Tiny Rowland. The Ugly Face of Neocolonialism in Africa. By an EIR Investigative Team. EIR. Washington, D.C., 1993. ISBN: 0-943235-08-1. 165 pages. 65 kr.
One man, above all the rest, bears special, personal re-sponsibility for turning the 1960's dreams of independence of the African nations into the nightmare of a dying conti-nent, plagued by starvation and disease. This book exposes the boss of the British multinational company, Lonrho.

The LaRouche-Bevel Program to Save the Nation. Reversing 30 years of Post-Industrial Suicide. LaRouche for President, Independents for Economic Recovery. Leesburg, Virginia, 1992. (No ISBN number). 172 pages. Suggested contribution 65 kr.
The1992 presidential election campaign platform of imprisoned economist and statesman Lyndon H. LaRouche, Jr., and his running mate Rev. James L. Bevel, a leader of the Martin Luther King-led civil rights movement. The program to abandon the disastrous neo-Malthusian post-industrial policies which have destroyed the U.S. since Kennedy's assassination, and replace them with the American System of economics which created the U.S. industrial powerhouse under the Washington and Lincoln administrations.

The Ugly Truth about the ADL. EIR. By the Editors. Washington, D.C., 1992. ISBN: 0-943235-07-3. 152 pages. 45 kr.
An expose of the Anti-Defamtion League of B'nai B'rith, the private organization which led the "Get LaRouche in Jail Task Force." Their connections to the Southern Confederacy, organized crime, the pro-drug lobby, and dirty speculative financial transactions.

George Bush: The Unauthorized Biography. Webster G. Tarpley and Anton Chaitkin. EIR. Washington, D.C., 1992. ISBN: 0-943235-05-7. 658 pages. 100 kr.
The first biography of Bush that he did not authorize. From how the U.S. govenment ordered the seizure of the Nazi German banking operations run by Bush's father, managing partner of Brown Brothers Harriman Wall St. investment firm, in 1942 under the "Trading with the Enemy Act,!" to Bush's role in the Iran-Contra Affair. SOLD OUT.

The Holes in the Ozone Scare. The Scientific Evidence that the Sky isn't Falling
. Rogelio A. Maduro and Ralf Schauerhammer. 21st Century Science Associates. Washington, D.C., 1992. ISBN: 0-9628134-0-0. 356 pages. 100 kr.
"Reveals in well-documented, stark detail how science is being misused to achieve political ends.... the false claims of depletion and catastrophe are revealed for the empty scare tactics that they really are," writes Dr. Dixy Lee Ray, former head of the U.S. Atomic Energy Commission, about this book. Includes a reprint of Dr. Gordon M.B. Dobson's 1968 work on ozone and the atmosphere.

The Science of Christian Economy and other prison writings. Lyndon H. LaRouche, Jr. Schiller Institute. Washington, D.C. 1991. ISBN: 0-9621095-6-8 506 pages. 100 kr.
Includes three works: In Defense of Common Sense, Project A and The Science of Christian Economy. Lyndon LaRouche's fundamental principles of philosophy, science, economics and culture. How to create an economic science based on the human race's unique, creative potential to make scientific discoveries, and on the equal natural rights of every human being.

Bridge Across Jordan. (revised edition). Amelia Platts Boynton Robinson. Schiller Institute. Washington, D.C. 1991. ISBN: 0-9621095-4-1. 414 pages. 65 kr.
"...an inspiring, eloquent memoir of her more than five decades on the front lines of the struggle for racial equality and social justice," says Dr. Martin Luther King's widow, Coretta Scott King.

Friedrich Schiller. Poet of Freedom. Vol. III. Schiller Institute. Washington, D.C. 1990. ISBN: 0-9621095-2-5. 412 pages. 100 kr.
Selections of Schiller's poetry, drama (including the Virgin of Orleans), history, aesthetics and philosophy, (including On the Sublime, and On Naive and Sentimental Poetry).

Railroad! U.S.A. v. Lyndon LaRouche, et al. Commission to Investigate Human Rights Violations. Washington, D.C. 1989. 623 pages. 65 kr suggested contribution.
How the U.S. government railroaded Lyndon LaRouche into jail.

The Power of Reason: 1988. An Autobiography by Lyndon H. LaRouche, Jr. EIR. Washington, D.C., 1987. ISBN: 0-943235-00-6. 331 pages. 65 kr.

Treason in America. From Aaron Burr to Averell Harriman. Anton Chaitkin. New Benjamin Franklin House. New York, Second Edition, 1985. ISBN: 0-933488-45-9. 607 pages. Udsalg: 30 kr. The campaign to eliminate the American republic.DEUTSCH:

Alle de nævnte bøger er udgivet af Dr. Boettiger Verlags-GmbH, Wiesbaden.

Grundriss der amerikanischen politischen ökonomie. Friedrich List. Dr. Böttiger Verlag-GmbH, 1 and 2. edition 1996. ISBN: 3-925725-25-3. 349 pages. 120 kr. 
(Twelve letters in both English and German, written to the editor of the National Gazette in Pennsylvania in 1827. List was a professor of political economy at the University of Tübingen, father of the German customs union and the German railroad. Due to political persecusion, he fled to the US on Lafayette's recommendation where he championed the "American System" of political economy. The letters deal with the differences between the American and British systems, protectionism vs. free trade, production vs. trade.) 

Kernenergie: Die weibliche Technik. Jonathan Tennenbaum. 1994. ISBN: 3-925725-14-8. 397 Seiten. 120 kr.

Mit der Ölwaffe zur Weltmacht. Der Weg zur neuen Weltordnung. William Engdahl. 1992. ISBN: 3-925725-15-6. 400 Seiten, Bildteil. 80 kr.

Christentum und Wirtschaft. Die wissenschaftlichen Grundlagen einer neuen, gerechten Weltwirtschaftsordnung. Lyndon H. LaRouche. 1992. ISBN: 3-925725-17-2. 304 Seiten. 80 kr.

Moerder aus der Retorte. Der Fall Charles Manson. Carol Greene. 1992. ISBN: 3-925725-13-X. 236 Seiten. 70 kr.

Ein Wirtschaftswunder für Osteuropa. Das produktive Dreieck Paris-Berlin-Wien als Lokomotive der Weltwirtschaft. Lyndon LaRouche/Jonathan Tennenbaum. 1991. ISBN:3-925725-12-1. 254 Seiten, viele Abbil-dungen. 60 kr.

Ozonloch, das missbrauchte Naturwunder. Roger Maduro/Ralf Schauerhammer. 1991. ISBN: 3-925725-11-3. 224 Seiten. 60 kr.

Treibhauseeffekt - Klimakatastrophe oder Medienpsychose? Gerd R. Weber. 1991. ISBN: 3-925725-16-4. 254 Seiten, viele Tabellen und Graphiken. 60 kr.

Sackgasse Ökostaat: kein Platz für Menschen. Ralf Schauerhammer. 1990. ISBN: 3-925725-06-7. 212 Seiten. 60 kr.

Der gerechte Krieg: Das Rauschgiftkartell besiegen. Muriel Mirak-Weissbach. 1990. ISBN: 3-925725-08-3. 354 Seiten, 24 Seiten Bildteil. 60 kr.

Verteidigung des gesunden Menschenverstandes. Lyndon H. LaRouche. ISBN: 3-925725-09-1. 200 Seiten. 50 kr.

Der moderne Kleinkrieg als wehrpolitisches und militärisches Phänomen. Friedrich A. Frhr. von der Heydte. 1986. ISBN: 3-925725-03-2. 280 Seiten. 80 kr.

Was Sie schon immer über Wirtschaft wissen wollten! Lehrbuch für elementare mathematische Ökonomie. Lyndon LaRouche. 1985. ISBN: 3-925725-02-4. 246 Seiten. 50 kr.


Please order by phone at +45 35 43 00 33, e-mail: I would like to order , or regular mail (address above)