Schiller Instituttet

Sankt Knuds Vej 11 kld., 1903 Frederiksberg, tlf.: 35 43 00 33, www.schillerinstitut.dk, si@schillerinstitut.dk


 

Frederiksberg den 13. oktober 2006

 

Kære Folketingsmedlem:

For et år siden var København prydet af mine valgplakater med overskriften: Når boblen brister… Et nyt Bretton Woods. Jeg advarede ikke blot om, at boligmarkedet var en boble, der var klar til at briste, men at det globale finanssystem var blevet en meget større boble, med tusinder milliarder af dollars i spekulative finansinstrumenter – de såkaldte derivater – der blot ventede på en anledning til at bryde sammen. Et stadigt større kor af stemmer fra den internationale finansverden, bl.a. de britiske og amerikanske finansmyndigheder, giver nu Lyndon LaRouche og mig ret i vore dystre advarsler.

Med øgede indtægter fra Nordsøen, og en boligboblebaseret forbrugsfest uden historisk sidestykke, har den danske økonomi kørt i overgear, men snart er festen forbi og tømmermændene melder sig. Schiller Instituttet har derfor sammen med Lyndon LaRouche og hans kampagne i USA intensiveret kampagnen for dannelsen af et nyt Bretton Woods-finanssystem og store infrastrukturprojekter som f.eks. Den eurasiske Landbro. En sådan ny finansiel arkitektur er indtil nu blevet forhindret af de internationale finansielle kredse bag Cheney, Bush og de neo-konservative, men et politisk skifte i Washington er muligt med det kommende midtvejsvalg.

Den amerikanske befolkning er endelig ved at gennemskue løgnene fra Det hvide Hus og forstå, hvor katastrofale Cheney og Bush har været for USA’s interesser. Ud over at ødelægge den amerikanske økonomi har de forsøgt at lægge den amerikanske forfatning i grus, har indført tortur og har begået den værst tænkelige forbrydelse: På et falsk grundlag iværksat en unødvendig og ulovlig krig imod Irak, med en efterfølgende besættelse. Besættelsen har ifølge det britiske lægetidsskrift The Lancet kostet 655.000 irakere livet og er så mislykket, at den britiske hærchef mener, at slaget er tabt og tropperne må hjem nu. Hvor længe skal unge danske soldater fortsætte med at dø for en politisk fejltagelse? Den amerikanske befolkning mener at det er på tide at få de amerikanske soldater hjem, og er klar til at stemme republikanerne ud af kongressen og få fjernet Cheney og Bush.

Det hvide Hus har sat alle sejl til for at udskyde økonomiske og andre problemer til efter midtvejsvalget den 7. november i et desperat forsøg på at forhindre en demokratisk jordskredssejr. En mulig jordskredssejr som Lyndon LaRouche og hans ungdomsbevægelse ikke blot arbejder for at skabe, men sørge for bliver fulgt op af en rigsretssag imod Cheney og Bush. Vil Cheney og Bush angribe Iran før valget som en ”oktoberoverraskelse” eller i tiden kort efter? Faren er akut og for at forhindre et angreb må Danmark og de andre europæiske lande gøre det klart at et sådant angreb – der ville medføre global asymmetrisk krigsførelse i mange årtier fremover – resulterer i vores udtræden af Nato og en afbrydelse af det militære samarbejde med USA.

Mens vi venter på at amerikanerne smider Cheney og Bush på porten må vi europæere samtidigt forberede en løsning på sammenbruddet af det finansielle system. Den proces tager et afgørende skridt fremad den 31. oktober, hvor Lyndon LaRouche vil tale på en international webcast-konference i Berlin, som en del af en fortløbende dialog med europæiske og asiatiske politikere, diplomater og videnskabsfolk. I forbindelse med et tidligere webcast den 6. september blev det klart, at man i lande som Rusland og Kina er klar til konkrete diskussioner om, hvordan man overvinder de kommende trængsler. Det er anledningen til den intense anti-russiske kampagne, der er blevet iværksat i de vestlige medier, for at forhindre et europæisk-asiatisk samarbejde baseret på et nyt Bretton Woods og Den eurasiske Landbro.

I et oplæg til webcasten, skriver Jonathan Tennenbaum, at vi står på tærsklen til en ny videnskabelig og økonomisk revolution i form af en ”isotop-økonomi”. Udtrykket dækker over en fremtid, hvor vi sætter turbo på forskning og udvikling af atomkerne-teknologier, der både kan revolutionere vores fremtidige energiforsyning (med kernekraft og på sigt fusionskraft), men også produktionsmetoder, lægevidenskab og meget mere. I stedet for at lade os forføre af de uvidenskabelige dogmer fra 68-generationen, må vi atter gøre brug af vores kreative fornuft til at forøge vores magt og kontrol over naturen, og dermed gøre det muligt at brødføde hele jordens befolkning – og give den de samme muligheder for en god fremtid, som vi ønsker for os selv.

Lad dig ikke fjernstyres af mediernes dagsorden. Tag til Berlin til webcasten den 31. oktober, eller lyt med over internettet på www.larouchepac.com, og vær med i den dialog mellem civilisationerne, der kan give os alle en bedre fremtid.

 

Med Venlig Hilsen

 

Tom Gillesberg

 Formand for Schiller Instituttet i Danmark