Debatmøde i Østerbrohuset onsdag den 15. februar 2006.

 

Hvem vil have krig mellem Vesten og Den muslimske Verden?

For et samarbejde ikke en krig mellem civilisationerne

 

 

Den globale finanskrise og den stigende modstand imod Cheneys og Bush' løgne og ulovligheder sætter Bush- og Blair-regeringerne under pres. De behøver desperat en ny krig – denne gang imod Iran.

Hvordan blev Danmark spydspids i et Sammenstød mellem Civilisationerne? Hvilke udenlandske interesser styrer Jyllands-Posten og CEPOS?

Briterne har manipuleret Mellemøsten gennem Det muslimske Broderskab siden Sykes-Picot-aftalerne.

Vi behøver Den eurasiske Landbro og en ny retfærdig økonomisk verdensorden.

 

 

 

Lyt til talerne fra mødet.   Diskussion bagefter.

 

 

             

                                                                                           Hussein Askary                    Hussein Askary og Tom Gillesberg

 

Talere:   

Tom Gillesberg - Formand for Schiller Instituttet i Danmark (første taler).

Hussein Askary - Mellemøstkorrespondent for Executive Intelligence Review (begynder efter omkring 45 minutter. taler engelsk).

Feride Istogu Gillesberg - Tidligere folketingskandidat og leder i LaRouches Ungdomsbevægelse LYM (de sidste 5 minutter).

 

Diskussionsperioden er med Tom Gillesberg og Hussein Askary (på henholdsvis dansk og engelsk). 60 personer deltog på mødet.

 

Her følger illustrationer fra mødet:

 

 

Lyndon LaRouche

 

 

 

Jyllands-Postens leder fra den 13. september 2001:

Ledende artikel: Civilisationernes opgør

Jyllands-Posten 13.  september  2001, 1. sektion, side 10

Af Redaktionen

TERROREN mod USA synes at føre et forsinket sandhedsbevis for de opsigtsvækkende teser, som professor Samuel P. Huntington for et par år siden fremsatte i sin bog om "Opgøret mellem civilisationerne". Efter Den Kolde Krigs ophør er konfrontationen mellem forskellige politiske systemer og ideologier afløst af en kamp mellem kulturer og religioner. I stigende grad antager dette opgør karakter af en konfrontation mellem Islam i sin fundamentalistiske, radikale version og Vesten. Stadig mere tyder på, at bagmændene til attentaterne i USA skal søges blandt islamiske fundamentalister i Mellemøsten. Herhjemme så vel som overalt i den arabiske verden er den uhyrlige terror blevet mødt med åbenlys jubel og hæslige glædesscener.
Disse excesser bærer vidnesbyrd om så fundamentale forskelle i livsopfattelsen politisk, økonomisk, religiøst mellem Vestens frihedsidealer med vægt på individets ukrænkelige rettigheder og en middelalderligt formørket verdensanskuelse, at ingen er tjent med, at disse forskelle til stadighed nedtones, ja helst bortforklares i integrationens hellige navn. De, der hylder de kynikere, som iscenesatte rædslerne i New York, har ingen krav på at blive forsøgt forstået. De angriber demokratiet og den frie verden. De skal bekæmpes. Det er på tide, at Vesten vågner op og erkender de trusselsbilleder, som vi står overfor. Allerede professor Huntington pegede på, at tiden er på islams side, fordi fødselstallet i den islamiske verden stiger så meget hurtigere end i Vesten. Vi har ikke særlig god tid. Lige så vigtigt som det er at slå fast, at ikke hele den islamiske verden er fundamentalistisk, og at ikke hele den islamiske verden støtter terroren i USA, lige så vigtigt er det, at Vesten viser sig realistisk. Vi skal tro på os selv og vore værdier. Og vi skal navnlig ikke vige tilbage for at sige ærligt, at vi ikke agter at give køb.

 

 

 

Dick Cheney

 

 

 

Den eurasiske Landbro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article on the Sykes-Picot agreements.

 

 

For yderligere information og invitation til de næste møder: 35 43 00 33 eller info@schillerinstitut.dk

 

Mere om Muhammed-tegningerne

Schiller Instituttets hjemmeside

Læs også mere på EIR Online