Sig Ja til Femern Bælt-broen!

Den 18. juni 2007 afholdte Schiller Instituttet en demonstration til støtte for en Femern Bælt-bro foran den tyske ambassade i Stockholmsgade, København. Demonstrationen krydredes af festlig sang (som kan høres ved at klikke på titlerne), bl.a. en kanon af Haydn med en let omskrevet tekst: "Es sagen Ja die Dänen, die Deutschen sagen nein, Ja, Nein, Lass uns die Brücke bauen, denkt nicht so klein, Ein grosses Land denkt nicht so klein" (Danskerne siger ja, tyskerne siger nej, ja, nej, lad os bygge broen, tænk ikke så småt, et stort land tænker ikke småt), Freude Schöne Götterfunken, Die Gedanken Sind Frei, Freundschaft og andre sange.

Som afslutning på demonstrationen talte Schiller Instituttets repræsentanter med den tyske ambassadør til Danmark, Dr. Gerhard Nourney (nederste billede i gul jakke), der modtag en lille Femern Bælt-bro vi havde med til lejligheden, materiale og en udtalelse af Schiller Instituttets danske formand Tom Gillesberg (til højre på billedet). Feride Istogu Gillesberg står på ambassadørens anden side.

Udtalelse som pdf-fil

Udtalelse af Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, den 18. juni 2007. 

Sig Ja til Femern Bælt-broen!

I de glade dage i 1989 hvor Berlin-muren faldt og Tyskland langt om længe blev genforenet, lancerede Lyndon LaRouche og Schiller Instituttet et program, der kunne sikre at hele Europa kunne genforenes og få varig fred gennem økonomisk udvikling. Nøglen var, sagde vi, fysiske infrastrukturprojekter, der kunne udvikle Europas produktive potentiale. I marts 1990 sendte vi et dansk forslag på gaden med titlen. Paris-Berlin-Wien-trekanten: Et verdensøkonomisk lokomotiv, hvor vi redegjorde for nødvendigheden af at bygge ikke blot en Storebæltsbro men også broer over Øresund og Femern Bælt, der kunne forbinde Skandinavien med det nye Europa. Nu er tiden kommet til langt om længe få den sidste af de tre, Femern Bælt-broen, bygget! Broen er vigtig for Tyskland, Danmark og Skandinavien. Godstog fra Skandinavien til Europa må i dag rejse via Storebæltsbroen og man kan spare mange kilometer ved at benytte en Femern Bælt-bro. Miljømæssigt er det også galskab at rejse med færge i stedet for at køre over en bro. Og man skal huske på, at Femern Bælt-broen vil være Skandinaviens forbindelsesvej til resten af Europa og Eurasien, og Tysklands til Norden.

I årene efter 1989 fremlagde Schiller Instituttet så sit forslag om Den eurasiske Landbro. Forslaget gik ud på at bygge infrastrukturkorridorer over Det eurasiske Kontinent, så Europa kunne forbindes med broderparten af verdensbefolkningen i Asien. Mange af vej- og jernbaneprojekterne er siden blevet bygget, og der er nu mulighed for at komme videre med processen. Rusland har besluttet at arbejde for bygningen af en tunnel under Beringstrædet med tilhørende jernbaneforbindelser, der vil gøre det muligt i fremtiden at rejse med tog fra Skandinavien, over Femern Bælt-broen og Det eurasiske Kontinent, til Nord- og Sydamerika! Derfor er det ikke i orden, at Tyskland vælger at være bagstræberisk og stå i vejen for Femern Bælt-broen. EU har da også erkendt betydningen af broen, og tilbudt at betale op til 30 procent af byggeprisen, men for at EU’s tilskud skal stå ved magt, skal der træffes en beslutning nu, så en ansøgning kan være i Bruxelles senest den 20. juli.

Hvorfor er man så ikke gået i gang med at bygge broen endnu? Danmark har længe presset på, men Tyskland har vægret sig ved at skrive under på en aftale. Nogle siger, det er af økonomiske årsager, men selv om prisen for at bygge broen er ca. 30 milliarder kr., vil det ikke koste skatteyderne en krone. Med eller uden EU-tilskud er en sådan bro, hvis tingene gøres rigtigt, en forrygende forretning, som Danmark allerede har oplevet det med bygningen af Storebælts- og Øresundsbroen.

Modellen er simpel: Der etableres et statsligt ejet selskab (helst i fællesskab mellem Tyskland og Danmark men ellers af et af landene alene), der med en statsgaranti i ryggen låner pengene til bygningen af broen. Når broen så åbner i 2015, vil de penge bilister og togselskaber før betalte for færgetransport gå til broafgift. På trods af den høje pris for bygningen af broen, og de renter og renters rente der løber på (som dog er betydeligt lavere end ellers, fordi man har en statsgaranti i ryggen) kan broafgifterne betale gælden tilbage over 20-25 år. Er trafikken mindre end forventet, tager det lidt længere tid at betale gælden tilbage, men som oftest går det lige modsat: Efterhånden som folk finder ud af, at man til samme pris kommer lettere og hurtigere over Femern Bælt end før, stiger trafikken kraftigt. Man kan så vælge mellem at sænke brotaksterne eller betale gælden tilbage hurtigere. Efter et par årtier står man så med en betalt bro, der ikke har kostet skattebetalerne en eneste krone.

Der forsvinder selvfølgelig nogle arbejdspladser på færgerne og i havnene, men som man så det med bygningen af Storebæltsbroen, er det ikke noget problem. Selve bygningen af broen gav selvfølgelig øget beskæftigelse, men det gjorde den øgede økonomiske aktivitet efter broens åbning også. De gamle danske færgebyer Nyborg og Korsør har i dag langt højere beskæftigelse end før Storebæltsbroen åbnede.

Som alle andre lande har Tyskland en forpligtelse overfor sine naboer. I de lykkelige tider hvor Tyskland var i fuld fart med videnskabeligt og teknologisk fremskridt, og en modsvarende økonomisk og infrastrukturmæssig opbygning, smittede det af på hele Europa og andre dele af verden. Når Tyskland, som det er tilfældet i de senere år, er gået i baglås og er holdt op med at udvikle sig, så bliver fremtiden for resten af os blokeret. Det gælder ikke blot med hensyn til Femern Bælt-broen men også med anden infrastruktur, som f.eks. etableringen af et magnetsvævetognet (f.eks. med det tyske Transrapid), der ville kunne erstatte meget af den europæiske flytrafik og drastisk reducere rejsetiderne. Hvad hjælper det, at man kan komme hurtigt til den dansk-tyske grænse, hvis man ikke kommer videre derfra?

Det er gennem langsigtede investeringer i at forbedre den fysiske infrastruktur, at vi lægger grundlaget for at sikre øget velfærd for os alle i fremtiden. Lad os som gode broderfolk samarbejde om det. Byg Femern Bælt-broen nu!

Tilbage til Schiller Instituttets forside