Oversigt over Schiller Instituttets kampagneavis nr. 3

Åbent brev til verdens regeringer og parlamenter

 

  Vi, de undertegnede, kræver at verdens regeringer og parlamenter øjeblikkeligt stopper spredningen af hysteri over påståede klimaforandringer.

Siden hedgefondbestyreren Al Gores uvidenskabelige film og den 4. rapport fra IPCC kom frem, har der været en udtalt kampagne for at indoktrinere befolkninger og folkevalgte politikere; man er endog gået så langt som til at lancere »omskolingskampagner« i nogle landes skoler. I modstrid med den massive propaganda, er der ikke ført videnskabeligt bevis for hypotesen om menneskeskabte klimaforandringer, og mediernes billede af en »vvidenskabelig konsensus« er en farlig vildledning af befolkningen. Denne teori bliver spredt globalt af en lille gruppe tvivlsomme politiske institutioner som IPCC ved hjælp af massiv finansiel støtte. Et eksempel på modstanden fra etablerede videnskabsfolk er den underskriftindsamling Oregons Institut for Videnskab og Medicin i 1998 iværksatte imod Kyoto-protokollens skadelige effekter, der siden igangsættelsen er blevet underskrevet af 17.200 naturvidenskabsfolk.

Det 21. Århundredes afgørende udfordringer, som truende mangel på energi og vand i en verden med en voksende befolkning, vil nødvendiggøre en drastisk stigning i energiproduktionen, som kun kan sikres gennem videnskabeligt og teknologisk fremskridt.

Tiltag for at spare på energien og øge effektiviteten ser ikke blot bort fra denne kendsgerning men også fra det faktum, at den del der kan spares i private husholdninger, er minimal i sammenligning med forbruget i industri og erhvervstrafik.

I lyset af at energiforsyningen allerede er truet på grund af manglende investeringer i kernekraft, vil den foreslåede begrænsning af CO2-udledningen gøre ubodelig skade på den verdensomspændende økonomiske udvikling.

Det mest tragiske og perfide aspekt af de politiske og økonomiske tiltag, som kræves gennemført i de industrialiserede nationer netop nu, er, at det sker under påskud af, at man handler for at sikre de fremtidige generationers og udviklingslandendes interesser. Det er netop de sidstnævnte, som bliver hårdest ramt af »klimabeskyttelsens« anti-industrielle politik. Som Organisationen for Afrikansk Enhed, 77-Gruppen i FN, og De Alliancefri Landes Bevægelse har advaret om, vil en tvungen international reduktion i CO2-udslip i virkeligheden forhindre industriel, og dermed også social, udvikling, og derfor fremme folkemord på global skala.

Set på baggrund af en dyb social og økonomisk krise, er det ikke blot totalt uansvarligt at promovere en hypotese, der ikke er ført bevis for, som sandhed, men frem for alt også at sprede et farligt eksistentialistisk og anti-humanistisk menneskebillede. Som Martin Durkin, instruktøren af dokumentarfilmen The Great Global Warming Swindle (Den store Globale Opvarmningssvindel), som blev vist på den britiske tv-kanal Channel 4, bekræftede i et interview den 14. marts, og som historisk dokumentation viser, er denne såkaldte miljøbevægelses historiske rødder meget tæt knyttet til bevægelserne for fascisme og racehygiejne, der huserede i begyndelsen af det 20. århundrede.

Vi opfordrer derfor verdens regeringer og parlamenter til at sikre en åben debat om dette emne, omgående at forbyde alle »omskolings-« programmer i skolerne ved hjælp af Al Gores propagandafilm, og under ingen omstændigheder at acceptere vedtagelsen af love baseret på en så tvivlsom og åbenlyst politiseret teori.

Helga Zepp-LaRouche, international formand for Schiller Instituttet

Læs mere om global opvarmning

Schiller Instituttets forside

Tilbage til toppen

 
Helga Zepp-LaRouche, initiativtager og international formand for Schiller Instituttet.