Oversigt over Schiller Instituttets kampagneavis nr. 3        Har Naser Khader konverteret - til en superliberal kapitalistisk kult?

 

 

I en udtalelse fra den 20. maj 2007 advarer Schiller Instituttets danske formand, Tom Gillesberg, om at den finansielle boble nu brister. Vi må genoplive Franklin Roosevelt-politikken, hvis vi ikke skal have en gentagelse af 30’ernes fascisme.

Under kommunalvalgkampen i november 2005 advarede jeg om, at det kun var et spørgsmål om tid, før boblen bristede. Både den danske boligboble, og det der var endnu værre. At hele det internationale dollarbaserede finanssystem stod for fald. Jeg advarede også om, at det ville føre til den samme form for fundamentalt opgør, som verden oplevede i 20’erne og 30’erne, og som ledte til 2. verdenskrig. Et valg mellem, på den ene side, at erkende, at de seneste årtiers spekulations- og globaliseringspolitik har spillet fallit, ligesom spekulationsorgiet i slutningen af 20’erne gjorde det, og at vi derfor må iværksætte Schiller Instituttets forslag om en Franklin Roosevelt-inspireret global opbygningspolitik; eller, på den anden side, at lade de stadig stærkere private finansinteresser styre kursen og blive underlagt et menneskesyn og en politik lig 30’ernes europæiske synarkisme og fascisme. En verden, hvor nationalstaternes kontrol skal fjernes, så private finansinteresser frit kan plyndre befolkningerne. Nu brister boblen, og vi her i Danmark kommer hurtigt til at skulle træffe skæbnesvangre valg.
Der er glædeligvis en fremvoksende international alliance vi kan samarbejde med om at forhindre en gentagelse af 30’erne. Den tidligere demokratiske præsidentkandidat Lyndon LaRouche kæmper sammen med sin ungdomsbevægelse en heroisk kamp for at få Cheney afsat med en rigsretssag og få genoplivet Roosevelts økonomiske tradition i USA. Rusland, Kina, Indien og store dele af resten af verden har også klart signaleret, at de er mere end rede til at indgå en alliance med USA på baggrund af Roosevelt-inspirerede ideer. De vil gerne være med til at etablere et nyt Bretton Woods-finanssystem og igangsætte gigantiske internationale infrastrukturprojekter, som f.eks. bygningen af en jernbaneforbindelse mellem Rusland og USA via en tunnel under Beringstrædet. Projekter der rækker 25-50 år frem i tiden og vil skabe grundlaget for en bedre levestandard for hele befolkningen.
Men både i USA og Europa har det længe gået den forkerte vej. Staternes kontrol er blevet svækket, og private finansinteresser har fået stadig mere magt. Store dele af økonomien er blevet privatiseret, og i globaliseringens hellige navn har internationale hedge- og kapitalfonde har fået lov til hæmningsløst at hærge. Regeringerne i USA og Storbritannien har (desværre med dansk hjælp) ført ulovlige krige. Og under dække af krigen mod terror har man opbygget et politistatsapparat og omgår systematisk lovens begrænsninger. Medierne, som burde modarbejde denne udvikling, er langt hen ad vejen en lydig medspiller i denne uhyggelige proces, som de var det med bringe Mussolini, Hitler og Franco til magten i 20’erne og 30’erne.
Hvis ikke de europæiske regeringer skifter politik, vil de snart gå under i økonomisk og politisk uregerlighed. Den tyske regering ligger i den grad under for disse finansinteresser, at de ikke tør gå i gang med indlysende økonomiske projekter, som f.eks. tyske magnetsvævetoglinjer og en Femern Bro-forbindelse, og den 6. maj fik det internationale finansielle oligarki så en ny stor fjer i hatten, da det lykkedes at manipulere den franske befolkning til at vælge Nicolas Sarkozy til fransk præsident.
Sarkozys opgave er med vold og magt at afskaffe den franske velfærds- og socialstat, gennemtvinge begrænsninger i den nationale suverænitet indenfor EU, og samtidig medvirke i skabelsen af en ny koldkrigs-konfrontation med Rusland. Siden Putin kom til magten, er der pågået et russisk opgør med de oligarkiske interesser, der fik lov til at plyndre Rusland under Jeltsin. Han har fået genetableret national suverænitet og etableret et tæt samarbejde med Kina og Indien. Det er baggrunden for det enorme had, private finansinteresser har til Putin, og for den intense mediekampagne, der netop nu køres imod Rusland.

Ny Alliance
Selv om mange måtte mene, at den siddende danske regering har været en loyal medspiller til disse private finansinteresser, er de ikke tilfredse. Derfor støtter de Ny Alliance, der er blevet søsat med den mest velkoordinerede mediekampagne i moderne dansk historie. Man spiller koldt og kynisk på at politikerlede og utilfredshed med regeringen og de andre partier kan få Ny Alliance etableret, så en rabiat politik kan sælges i Naser Khaders joviale indpakning. Man vil have afskaffet den danske velfærdsstat. Hvis ikke danskerne gennemskuer intentionerne bag lanceringen af Ny Alliance, vil vi sammen med resten af Europa gå ind i en blodig og uregerlig tid. Den velfærd vi gennem mange år møjsommeligt har opbygget kan snart blive historisk vraggods.
Men det behøver ikke at gå sådan. I takt med at det danske økonomiske boom, der i høj grad har været drevet af et forbrugsboom på baggrund af øget privat gældsætning, aftager, kan staten gå ind med store infrastrukturprojekter, der kan sikre en høj beskæftigelse og samtidigt underbygge fremtidig økonomiske velstand. Vi skal have et dansk magnetsvævetognet, så vi kan rejse fra Århus til København på 25 minutter. Samtidig skal vi samarbejde om bygningen af det eurasisk infrastrukturnet, der går under navnet Den eurasiske Landbro. Så kan vi med tiden »flyve langs jorden« hurtigt og bekvemt ud til resten af Europa og Asien. Vi skal også investere i en massiv oprustning af det danske hospitalsvæsen og uddannelsessystem.
Vi må ikke lade os forvirre af propaganda i medierne og lade det internationale finansoligarkis misantropi sætte dagsordenen, og vi må stoppe den hjernevask, der netop nu foregår under hysteriet om global opvarmning. Påstanden, om at øget atmosfærisk indhold af CO2 forårsager stigende temperaturer her på jorden, kan med de nylige forskningsresultater fra Danmarks Rumcenter afvises, som uden nogen form for videnskabelig basis. Temperaturudsvingene her på jorden skyldes ændringer i mængden af kosmisk stråling pga. variationer i solens magnetfelt. Hvis vi følger anvisningerne fra FN’s klimapanel og vor egen miljøminister, så får det katastrofale konsekvenser for store dele af jordens befolkning. Den økonomiske udvikling, der er nødvendig for at opbygge verden og besejre fattigdommen, vil i stedet forsvinde i lommerne på Al Gore og andre miljøspekulanter på verdens finansmarkeder.

Vores menneskesyn
Vi skal huske, at den absolut vigtigste og mest kostbare ressource vi har, er vores befolkning og dens evne til med videnskabeligt og teknologisk fremskidt at omforme naturen og sikre, at vi kan være flere mennesker, som alle har en højere levestandard. Vi er ikke egoistiske småsjæle, som blot rager til sig og nasser på naturens rigdomme. Vi er ej heller blot tandhjul, der snurrer rundt i et stort maskineri, for at udvalgte finansinteresser kan høste en profit. Vi er naturens smukkeste skabning, fordi hvert enkelt af os besidder et helt unikt talent, der, hvis det bliver udviklet, beriger verden og menneskeheden. Og vi er først rigtig lykkelige, hvis vi kan yde en indsats, der ikke kun gavner os selv, men er til gavn og nytte for de kommende generationer. Derfor investerer vi i den næste generation og fremtidens infrastruktur.
Vi her i Danmark skal ikke marchere med i en ny fascistisk verdensorden. Vi skal ikke erstatte vores velfærdssamfund med en darwinistisk alles kamp imod alle. Vi skal opbygge vort land og vor økonomi, og være med i dannelsen af et nyt Bretton Woods-finanssystem og en ny, retfærdig økonomisk verdensorden. Samtidigt skal vi være en vigtig inspirationskilde for verden rundt om os, som når den danske debat om Schiller Instituttets forslag til et dansk magnetsvævetognet inspirerede folk verden rundt og blev efterfulgt af en genoplivning af diskussion om et gigantisk europæisk-asiatisk-amerikansk infrastrukturnet.
Jeg skal nok gøre min del af arbejdet: Sætte virkelighed på dagsordenen og stille op til næste folketingsvalg. I mellemtiden må du ikke sidde og vente, men komme i gang med arbejdet allerede i dag. Hjælp til med at dele denne avis ud og gå med i Schiller Instituttets kampagne.

Har Naser Khader konverteret - til en superliberal kapitalistisk kult?

Europæisk uregerlighed

Schiller Instituttets forside

Tilbage til toppen

 

En delegation fra Schiller Instituttet havde 12. april fortræde for Folketingets Trafikudvalg. I midten ses Tom Gillesberg.