Tilbage til hovedsiden

Den eurasiske Landbro bliver en realitet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 15.-16. september 2007 afholder Schiller Instituttet en international konference i nærheden af Wiesbaden, Tyskland, om dannelsen af en ny fredelig verdensorden gennem opbygningen af udviklingskorridorer. Deltagerne er politikere, intellektuelle, erhvervsfolk og borgere fra mange dele af verden. Dette er invitationen til konferencen, der blev skrevet af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets internationale formand.

Da Comecon-landene og Sovjetunionen begyndte at gå i opløsning i 1989-91, foreslog Lyndon LaRouche og Schiller Instituttet en økonomisk genopbygningsplan, først for Europa og siden for hele Eurasien. I 1989 fremlagde vi programmet for den såkaldte »Produktive Trekant: Paris-Berlin-Wien«, og i 1991, forslaget for en infrastrukturel og økonomisk integration af Eurasien, kendt som Den eurasiske Landbro, som vi uddybede på mange konferencer og seminarer på alle kontinenter.
Det er netop denne idé, at forbinde hele verden med et system af udviklingskorridorer, som nu er ved af at blive til! I april i år afholdtes en konference, organiseret af den russiske regering og Videnskabernes Akademi, hvis tema var en hurtig konstruktion af en transportforbindelse fra Sibirien til Alaska, ved hjælp af en 6.000 km lang jernbane og en 100 km lang tunnel under Beringstrædet. To fremtrædende amerikanere, Lyndon LaRouche og Alaskas tidligere guvernør Walter Hickel, pegede i deres taler på disse projekters fredsskabende muligheder.
Verden står således på tærsklen til etableringen af et verdensomspændende netværk af højhastigheds-jernbaner, så som Transrapid magnettog for passager- og godstransport. Kernepunktet for dette globale netværk er en tunnel fra Uelen i Sibirien til Cape Prince of Wales i Alaska, der vil forbinde Eurasien med Amerika. Dette netværk skal på den anden side strække sig tværs over Europa og Sydvestasien til Afrika. Udviklingen af territorierne mellem Kasakhstan, det nordlige Rusland og Alaska er absolut nødvendig, eftersom det kun er muligt at dække behovene fra de folkerige regioner i Syd- og Centralasien ved hjælp af kernefysiske teknologier - fission og fusion.
Bygningen af denne forbindelse mellem Sibirien og Alaska vil få enorm økonomisk betydning: Det vil gøre det muligt at udvinde Sibiriens gigantiske ressourcer af råstoffer, til gavn for hele verden. Det vil gøre store dele af Alaska og Canada beboelige. Det vil give et gevaldigt produktionsløft på mange områder: Almindelige og højhastigheds-jernbaner, isotop-økonomien, produktion og arbejde under forhold med permafrost, osv. Projektet i sig selv vil blive motoren for en verdensomspændende industriel revolution. Når systemet er færdiggjort, vil man kunne rejse hurtigere med tog eller magnettog, f.eks. fra Acapulco over Beringstrædet til Mumbai, end det i dag er muligt med skib!
Men også mange andre dele af vores oprindelige program for Den eurasiske Landbro er nu enten ved at blive bygget eller er under aktiv planlægning: En tunnel fra den sydkoreanske by Busan til Japan; etableringen af jernbanelinier fra Syd- og Nordkorea til Rusland og Kina; en 1400 km lang udviklingskorridor fra New Delhi til Mumbai; en korridor fra Indien over Myanmar til Kina. Der planlægges en 1100 km lang magnettoglinje langs den Persiske Bugt. Og udviklingen af infrastrukturen i Latinamerika er også kommet på dagsordenen.
Alle disse projekter for den reelle økonomi udgør en yderst nødvendig modpol til det faldefærdige globale finanssystem, hvis systemkrise antager et mere og mere bekymrende omfang. Det er imidlertid kun, hvis det lykkes at samle de fire lande Rusland, Kina, Indien og et USA, forvandlet indefra i Franklin D. Roosevelts tradition, at en vej ud af krisen kan findes. Verden behøver et nyt Bretton Woods-system og en »New Deal« – denne gang for hele verden!
Genopbygningen af verdensøkonomien på alle fem kontinenter må sættes på dagsordenen som et spørgsmål om krigsafværgende strategi. Det vil sige en global udviklingspolitik til gavn for hele menneskeheden. Det er også vigtigt at bibringe Europa den pionerånd, der hersker i mange dele af Asien og Latinamerika. Selv om det, for udviklingen af menneskeheden skyld, ganske vist er smukt, at magnettog eller højtemperatur-reaktoreren bliver bygget i Kina, så er det helt absurd, at man i disse teknologiers fødeland, nemlig Tyskland, ikke længere har dem. Vi har manglende infrastrukturinvesteringer på omkring 1.700 mia. euro, og mens øst-vest-trafikken på motorvejene er ved at bryde sammen, tilbyder Danmark selv at finansiere en bro over Femern Bælt – og Tyskland blokerer projektet.
Det efterindustrielle servicesamfunds kulturparadigme må fuldstændig kasseres, og vi må atter finde en positiv holdning til videnskabeligt og teknologisk udvikling. Fremtiden for Tyskland og Europa som helhed ligger i Asien.
Derfor må vi erstatte den ukultiverede globalisering med en renæssance af den klassiske europæiske kultur og andre kulturers store perioder indenfor videnskab og kunst; kun således vil det lykkes at indlede en ny, positiv periode i menneskehedens historie. Noget af det mest lovende i denne henseende er det videnskabelige og kulturelle arbejde i LaRouche’s internationale ungdomsbevægelse, der har udført formidable studier af klassikkerne, især Kepler, Gauss, Bach, Lessing, Moses Mendelssohn og Schiller – for blot at nævne nogle få. Muligheden for at skabe et nyt paradigme, der vil være langt mere passende for menneskeheden end den nuværende populærkultur, ligger i disse unge mennesker, som tilhører fremtiden.
Vi står i dag over for spørgsmålet om, hvorvidt menneskeheden kan organisere sig således, at vores fortsatte eksistens på lang sigt er sikret. Er projektet for global udvikling af infrastruktur på nuværende tidspunkt økonomisk gennemførligt? Er det politisk muligt at udføre? Svaret er i begge tilfælde bestemt »ja«. Det er muligt, og det er også bydende nødvendigt.
I dag, hvor menneskeheden befinder sig lige nær afgrunden af en ny mørk middelalder og ved begyndelsen af et nyt verdensomspændende økonomisk mirakel og en ny renæssance, er det vigtigt at diskutere og gennemføre en positiv dagsorden. På denne to dages konference vil talerne fra de forskellige kontinenter derfor behandle disse temaer. Formålet med konferencen er at tage et vigtigt skridt til at gøre det muligt at forstå den økonomiske og politiske iværksættelse af dette perspektiv.
De opfordres inderligt til at deltage.

Læs senere talerne fra konferencen på www.larouchepub.com.