Kernekraft er bedre end vedvarende energi

Kun moderne kernekraft kan sørge for elektricitet og rent vand til verdens fattige.
En af de farligste vrangforestillinger i verden i dag, er at verdens energibehov kan tilfredsstilles gennem »vedvarende energi«. Det bygger på en antagelse om, at al energi er ligeværdig, og hvis man bruger »vedvarende energi«, så er energien jo gratis. Men prisen på energi er den, det koster at udvinde den i brugbar form. Da »vedvarende energi« har en lavere energigennemstrømningstæthed, som f.eks. målt i watt per kvadratcentimeter eller kubikcentimeter, er den langt dyrere at producere end f.eks. kernekraft. En mere intensiv energikilde kan udføre mere nyttigt arbejde.
Da kernekraft har en langt højere energigennemstrømningstæthed end fossile brændstoffer og »vedvarende energi«, giver det os et langt mere effektivt redskab til at være flere mennesker med en højere levestandard. Samtidig giver beherskelsen af denne mere avancerede teknologi os ny videnskabelig indsigt og nye redskaber til at kontrollere naturen. Vi kan ikke blot producere energi fra uran-235, men også tage ikke-radioaktive stoffer, som f.eks. thorium, og gennem at bestråle thorium med neutroner, omdanne det til radioaktivt brændsel, vi kan bruge i såkaldte thoriumbaserede kernekraftværker.
Det vil sætte f.eks. Indien, der har store forekomster af thorium, i stand til at producere billig elektricitet og rent vand til sin store befolkning, der i de fleste tilfælde har mangel på begge dele. Vi kan sikre hele jordens befolkning tilgang til en ordentlig levestandard uden at få et forureningshelvede.
Med moderne fjerde generations kernekraftværker, som f.eks. den sydafrikanske PBMR-reaktor, har vi også at gøre med teknologier, der ikke kan nedsmelte eller lignende.