Otte års mareridt med Bush og Cheney er endelig forbi. Den amerikanske befolkning har sat sit håb og sine forventninger til Barack Obama. Han har fået mandat til hurtigt at skabe store forandringer. Det finansielle og økonomiske sammenbrud accelererer dag for dag, og hvis ikke den nye præsident hurtigt får vendt udviklingen, og vist befolkningen at han handler på deres vegne, kan hele USA eksplodere.


Økonomen og statsmanden Lyndon LaRouche stiller al sin indsigt til rådighed for Obama-administrationen så den lykkes med den store opgave. Samtidig er LYM (LaRouches Ungdomsbevægelse) aktive på gader og torv rundt om i USA for at mobilisere og uddanne befolkningen. De producerer også dagligt videoer, som kan ses på LaRouchePAC.com, om de varmeste strategiske og politiske emner og historisk baggrundsmateriale.


Men LYM giver ikke kun politisk lederskab. Vi skaber også grundlaget for en kulturel renæssance, og en dybere forståelse og begejstring for videnskabeligt og teknologisk fremskridt, som er nøglen til menneskelig udvikling. Det mest spændende er, at du kan følge med i processen og tage del i de nyeste opdagelser via internettet, hvor LYM’s opdagelser bliver præsenteret i gennemkomponerede videoer og præsentationer.


Den seneste film om videnskabelig metode er filmen »The Matter of Mind«, som er et »must« for alle som elsker at tænke og beskæftige sig med videnskab.


Filmen afslører, hvor uvidenskabelig og absurd den empirisme er, som der undervises i på alle uddannelsesstederne, og som går igen i den »alment accepterede videnskabelige tankegang«. Kan man virkelig tage alt indenfor astronomi, fysik og biologi, og så forklare det, der foregår, gennem at dele det hele op i de mindste tænkelige enheder? Tag f.eks. en terning. En empiriker vil forsøge at finde terningens essens gennem at opdele terningen i flader, der per definition ingen dybde har, opdele fladerne i linier, der per definition ingen bredde har, og opdele linjerne i punkter, der per definition hverken har dybde, bredde eller længde! Hvad er så terningens essens? Og når livet så skal forklares, tager man noget levende, f.eks. en kat, deler den op i de mindste enheder, og ender med mange dele, men hverken kat eller liv.


Men hvis empirismen ikke er i stand til at forklare, hvad der er tingenes essens, kan man så i det hele taget have videnskab? Ja, hvis man i stedet for at forklare essensen, ved at finde den mindste fysiske del, på metafysisk vis kigger efter den underliggende intention, der findes i alle dele af kompositionen.


Hvad var det, der satte Kepler i stand til at opdage planetbanernes lovmæssighed og solsystemets orden, og lægge grunden til den moderne astrofysik, når Tycho Brahe med nøjagtig de samme observationer ikke kunne?


Det viser sig, at med Keplers videnskabelige metode, er det ikke blot muligt, at få indsigt i astronomi, men også hvad der ligger til grund for fysik, kemi og levende processer. Derfor tog de store videnskabsmænd som Gottfried Wilhelm Leibniz, Carl Friedrich Gauss, Bernhard Riemann, Albert Einstein, Max Planck og Wolfgang Köhler udgangspunkt i Kepler.


Når Kepler forsøger at forstå, hvordan solsystemet hænger sammen, sætter han sig i Skaberens rolle og spørger, hvordan han kan skabe ét dynamisk sammenhængende hele, der alt sammen har samme intention, og hvor hver enkelt del har sin rolle at spille i den samlede overordnede harmoni. I biologi møder vi spørgsmålet, hvordan ved cellerne i et befrugtet æg, hvordan de skal dele sig og udvikle sig til et foster? Det viser sig, at det bedste sted at få en indsigt i drivkraften i universets grundlæggende processer, som f.eks. astrofysik og liv, er en forståelse af de processer, der foregår i det menneskelige sind og intellekt, når vi laver nye opdagelser! Fysikeren Max Planck mente, at psykologen Wolfgang Köhler (en god ven til Einstein og Planck) nok var den, som bedst ville kunne give en dybere forståelse af de principper, der ligger til grund for kvantemekanikken!


Udover filmen kan man på LaRouchePAC.com også se et indledende foredrag om Köhler m.v. af Sky Shields, en af lederne for LYM. Filmen er ved at blive tekstet til dansk og vil snart kunne ses på www.schillerinstitut.dk.


God fornøjelse.

- Feride Istogu Gillesberg