Schiller Instituttet bringer diskussion om magnettog og finanskrise til Folketinget ved kulturnatten 2007

Den 12. oktober 2007 var der atter kulturnat i København. 

Som i de tidligere år var der åbent hus i Folketinget, og en delegation fra Schiller Instituttet var på besøg for at diskutere magnettog over Kattegat og bygningen af et dansk magnettognet samt den internationale politiske og økonomiske situation med de fremmødte folketingsmedlemmer.

Delegationen fra Schiller Instituttet med de smukke magnettoghatte blev godt modtaget og fik lov til at synge nogle korte magnettogsange, der var komponeret til lejligheden, ved flere af partierne. Det udløste spontan applaus og almen begejstring.

Hvis man føler at regeringsmedlemmer og repræsentanter fra Venstre og Enhedslisten mangler noget på de nedenstående billeder, er det fordi vi havde svært ved at finde folketingsmedlemmerne, da vi besøgte disse partier. I fraværet af folketingsmedlemmer og ministre havde Venstre så i stedet fået deres ungdomsafdeling til at arrangere sumobrydning, men det undlader vi at vise her. 

De folketingsmedlemmer (og medlemmer af Europaparlamentet) Schiller Instituttets repræsentanter talte med fik et brev fra Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg og Schiller Instituttets kampagneavis nr. 4

 

Brev til folketingsmedlemmerne
i anledning af Kulturnatten 2007

Frederiksberg den 12. oktober 2007

Kære Folketingsmedlem:

Nu mødes vi så igen på kulturnatten, som denne gang finder sted under den mest dramatiske internationale finanskrise i moderne tid. I løbet af de sidste 6 uger er den internationale kreditkrise blevet permanent, og mange banklukninger og "run on the banks" er kun blevet forhindret gennem massiv likviditetsindpumpning fra centralbankerne. Men hvis centralbankerne fortsætter i samme spor, vil vi snart få hyperinflation som i Weimar-Tyskland 1923 - men denne gang på globalt plan. Dollaren og andre valutaer kan hurtigt miste deres værdi.

Vi er derfor nødt til at skelne mellem, hvilke dele af finanssystemet vi vil redde, og hvad vi skal lade falde. Det er afgørende at sætte menneskene først i denne prioritering og - som den amerikanske økonom og tidligere demokratiske præsidentkandidat Lyndon LaRouche og et voksende antal politikere i de amerikanske delstater har foreslået det med "Lovforslag til beskyttelse af boligejere og banker af 2007" - at redde boligejere, banker og den fysiske økonomi i stedet for at ofre befolkningen i et forgæves forsøg på at redde systemet med dets spekulanter, hedgefonde og andet skidt. I den sammenhæng må vi bygge et nyt Bretton Woods finanssystem.

Det vil vi fortælle mere om ved Schiller Instituttets kommende foretræde for Folketingets Politisk-økonomiske udvalg den 25. oktober.

Samtidigt med at vi forsvarer os imod påtrængende finansielle og økonomiske ulykker, må vi også fortsætte med at gøre det rigtigt, som hidtil er lykkedes. Storebæltsbroen var en fantastisk succes, men må nu følges op af en Kattegat-forbindelse med magnettog, der vil reducere rejsetiden fra København til Århus til 25 minutter. Det vil være første del af et dansk magnettognet til at erstatte det forældede danske jernbanenet og knytte hele Danmark langt tættere sammen. Det danske magnettog net vil være en del af et fremtidigt eurasisk magnettognet, der vil bringe os rundt til resten af verden hurtigere, billigere og lettere end med biler eller fly. At det nu er besluttet at bygge en magnettoglinje i München understreger, at det snart ikke blot er i Kina, at denne teknologi er i kommercielt brug.

Det danske magnettognet vil blive forbundet med infrastrukturkorridorer, der strækker sig over Rusland og Beringstrædet, og vil forbinde os med Nord- og Sydamerika. Det vil ikke blot revolutionere person- og godstransport, men også tjene til at skabe en politisk og økonomisk integreret verden, hvor vi har fred og udvikling i stedet for kaos og krig. Så kan alle mennesker verden rundt få en højere levestandard. Ved at beslutte bygningen af et magnettog over Kattegat er vi i Danmark med til at sætte turbo på denne udvikling.

Læs mere i vores nye kampagneavis og på www.schillerinstitut.dk. Jeg håber denne læsning vil inspirere dig og at vi på et senere tidspunkt kan træffes og diskutere videre.

Med Venlig Hilsen

Tom Gillesberg

Formand for Schiller Instituttet i Danmark

 

En del af Schiller Instituttets delegation i Folketinget på Kulturnatten. 
Fra venstre mod højre: Helene Møller (der har taget alle de andre billeder på denne side), Michelle Rasmussen, Tom Gillesberg, Feride Istogu Gillesberg, Benjamin Telmanyi Lylloff og Christina Bruun Jensen)

Trafikordfører Henriette Kjær fra Det konservative Folkeparti

Trafikordfører Henriette Kjær fra Det konservative Folkeparti

Gruppeformand Helge Adam Møller fra Det konservative Folkeparti

Gruppeformand Helge Adam Møller fra Det konservative Folkeparti

Partiformand Villy Søvndal fra SF

Partiformand Villy Søvndal fra SF

Kultur- og medieordfører Mogens Jensen fra Socialdemokratiet

Uddannelsesordfører Christine Antorini fra Socialdemokratiet

Uddannelsesordfører Christine Antorini fra Socialdemokratiet

Partiformand Helle Thorning-Schmidt fra Socialdemokratiet

Partiformand Helle Thorning-Schmidt fra Socialdemokratiet

Kommunalordfører Ole Stavad fra Socialdemokratiet

Kommunalordfører Ole Stavad fra Socialdemokratiet

Familie- og ligestillingsordfører Elsebeth Gerner Nielsen, Det radikale Venstre

Familie- og ligestillingsordfører Elsebeth Gerner Nielsen, Det radikale Venstre

Trafikordfører Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre

Trafikordfører Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre

Trafikordfører Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre

Partiformand Margrethe Vestager fra Det Radikale Venstre

Partiformand Margrethe Vestager fra Det Radikale Venstre

Gruppeformand og finansordfører Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti

Gruppeformand og finansordfører Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti

Formand for Folketinget Christian Mejdahl fra Venstre

Folketinget sidst på Kulturnatten