Pressemeddelelse
 
Schiller Instituttet
Kontakt: 35 43 00 33; 51 30 14 54
si@schillerinstitut.dk
 
Fredag, d. 20 april kl. 13:50 

Århus-København magnetsvævetog vil ”kun” koste 65 mia. kr – og måske betydeligt mindre


Schiller Instituttets danske formand Tom Gillesberg udsendte på baggrund af de seneste dages presseskriverier følgende udtalelse og korrektion den 20 april 2007:


”I trafikministerens svar til Folketingets Trafikudvalg den 16. april, hvor han anså et dansk magnetsvævetogsnet, der bl.a. vil forbinde Århus med København på en halv time, for muligt men for dyrt, nævnte han, at Schiller Instituttet har prissat det til 190 mia. kr.

Det er værd at slå fast at den pris er et overslag for et 635 km stort nationalt magnettogsnet, ikke kun for strækningen København-Århus.

I Schiller Instituttets forslag vurderes en 180 km lang forbindelse, der vil reducere rejsetiden mellem Århus og København til 25 minutter, at komme til at koste omkring 65 mia. kr.

Det er delt mellem 40 mia. kr. for en 46 km Kattegat-broforbindelse over (eller syd for) Samsø, og 25 mia. for de resterende 134 km maglevspor. Det er inkl. stationer etc. efter de priser det kostede at bygge maglevspor i Shanghai. Pga. de tilkomne erfaringer vil det måske vise sig, at det kan blive betydeligt billigere end her nævnte priser, ligesom det eventuelt også er muligt at bygge en kombineret magnettogs- og motorvejsbro/tunnel over Kattegat, som over Øresund.

Schiller Instituttet forslår at trafikministeriet får lavet et mere detaljeret studie, der kan give et mere eksakt bud på prisen, og samtidigt overveje, hvordan det samlede danske net skal ende med at se ud. Det er dog vigtigt, at det sker hurtigt, så det kan være med i Infrastrukturkommisionens og Folketingets overvejelser om den fremtidige danske infrastruktur.”

 

Man kan læse mere på: http://www.schillerinstitut.dk/danmark_behoever_magnettog.html