Lyt til seneste Radio Schiller fra den 2. februar om Mohammed-tegningerne og den internationale strategiske situation.

Denne tekst som flyveblad i pdf-version.

Hvem vil have krig mellem Vesten og Den muslimske Verden?

Udtalelse af Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, den 8. februar 2006.

Jyllands-Postens Muhammed-tegninger har intet at gøre med kamp for ytringsfrihed. De var ment som en provokation og er del af en neo-konservativ kampagne for at skabe splid og had mellem Vesten og Den muslimske Verden. Britiske imperiekredse, der ønsker en krig imod Iran, har brugt det Det muslimske Broderskab til at blæse til ilden, og deres indflydelse i Blair- og Bush-regeringen til at få scenen sat for krig. En krig, der sandsynligvis vil indebære brugen af taktiske atomvåben, udløse et sammenbrud af dollaren og det internationale finanssystem, og skabe en ny verdensuorden med permanent terror og krig. Derfor må alle kræfter sættes ind på at stoppe den nuværende konfrontation og den manipulation – på både vestlig og muslimsk side – der gør konfrontation og krig uundgåelig. Vi kan ikke tillade os den form for langsommelighed og naivitet, der gjorde det muligt for fascistiske regimer at bruge den økonomiske krise og sociale uro til at tage magten i Europa i 30’erne.

Det begyndte ikke med tegningerne i Jyllands-Posten den 30. september 2005. Allerede i Jyllands-Postens leder den 13. september 2001 kunne man læse, at Jyllands-Posten tog begivenhederne 11. september som et bevis på, at vi er i et »Opgør mellem civilisationerne«. Man skrev bl.a.: »TERROREN mod USA synes at føre et forsinket sandhedsbevis for de opsigtsvækkende teser, som professor Samuel P. Huntington for et par år siden fremsatte i sin bog om ’Opgøret mellem civilisationerne’. Efter Den Kolde Krigs ophør er konfrontationen mellem forskellige politiske systemer og ideologier afløst af en kamp mellem kulturer og religioner. I stigende grad antager dette opgør karakter af en konfrontation mellem Islam i sin fundamentalistiske, radikale version og Vesten. … Det er på tide, at Vesten vågner op og erkender de trusselsbilleder, som vi står overfor. Allerede professor Huntington pegede på, at tiden er på islams side, fordi fødselstallet i den islamiske verden stiger så meget hurtigere end i Vesten. Vi har ikke særlig god tid.«

Det er i denne ånd, at Kulturredaktør Flemming Rose fik tolv tegnere til at tegne profeten Mohammed, vel vidende at det ville »håne, spotte og krænke« mange muslimer. Den selv samme Flemming Rose, der også den 29. oktober 2004 skrev en meget positiv artikel om Daniel Pipes, en berygtet amerikansk neo-konservativ og frontfigur i den nye krig imod Islam, med overskriften »Truslen fra islamismen«.

Med til historien hører også, at Jyllands-Posten har spillet en nøglerolle i dannelsen af Centret for Politiske Studier, CEPOS, hvor to bestyrelsesmedlemmer i Jyllands-Postens Fond, David Gress og Bent Jensen, er stiftere, og George P. Schultz er æresmedlem i den rådgivende komité. Schultz har tjent i republikanske administrationer i USA siden Nixon, var med til at sætte Pinochet og andre militærregimer til magten, og er projektmager for de internationale synarkistiske interesser i Londons finansverden. Han er arkitekten bag Bush-administrationen og fjernstyrer Dick Cheneys kamp for en krig imod Iran fra den højreekstreme organisation Committee on the Present Danger.

Jyllands-Postens indlæg var derfor ikke et uskyldigt indlæg i en debat om ytringsfrihed, men en bevidst provokation i det David Gress kaldte »Den nye kolde Krig« i et interview med Danmarks Radio den 8. februar. Med Jyllands-Postens publicering af Muhammed-tegningerne den 30. september var bolden bragt i spil.

Mens ambassadører fra muslimske lande forsøgte at få et møde med statsministeren, om hvad de så som hån og krænkelse af islam, og dermed give Danmark en mulighed for at lægge låg på sagen, rejste en delegation fra Det islamiske Trossamfund i Danmark, som af danske og internationale medier siges at sværme med repræsentanter for det britiskinfluerede Muslimske Broderskab, på rundtur i Mellemøsten. Med sig havde de ikke blot Jyllands-Postens tegninger men også andre, der var langt mere krænkende.

Den 20. januar begyndte så en boykot imod danske varer i Saudi-Arabien, der i løbet af få dage spredte sig til alle de arabiske lande. Samtidigt blev der i Gaza og på Vestbredden brændt danske flag af og udstedt trusler imod danske statsborgere. I Irak blev der udstedt en fatwa imod de danske militære styrker og forskellige islamiske terrorgrupper begyndte at true Danmark. Og så kom »hjælpen« til Danmark da mange europæiske aviser publicerede lignende tegninger for »at støtte ytringsfriheden«. I den islamiske verden øgedes trykket og antallet af demonstrationer, der blev arrangeret. Demonstrationer, der i Damaskus og Beirut førte til afbrænding af de danske ambassader. Det muslimske Broderskab spillede en nøglerolle i denne dramatiske optrapning. Nu samles verden så i et Vesten, der støtter Danmark og ytringsfriheden, og fordømmer overgrebene på vore ambassader, og Den muslimske Verden, der fordømmer krænkningen af islam. Scenen er sat for et »Opgør mellem civilisationerne«.

 

Krig imod Iran

Flere har allerede mistet livet i kølvandet på denne krise og den hadske stemning gør det lettere at skabe terroranslag imod Danmark og andre lande. Anslag som vil hælde yderligere benzin på bålet. Samtidigt arbejder Blair- og Bush-regeringen på højtryk for en ny krig imod Iran (og Syrien).

Gennem Det muslimske Broderskab understøttes fantasierne hos tåbelige fundamentalistiske kredse omkring præsident Ahmadinejad og Khamenei i Iran, om at et amerikansk angreb kan styrke og konsolidere deres position internt. Derfor har de saboteret russiske og kinesiske forsøg på at finde en løsning på den nuværende krise over Irans kernekraftsprogram. Samtidigt har præsident Ahmadinejad oppisket stemningen imod Iran gennem groteske påstande om, at Israel skal udryddes og at nazisternes massemord på jøderne ikke fandt sted.

Ved en middag den 31. januar hjemme hos den britiske udenrigsminister Jack Straw, med deltagelse af udenrigsministrene fra USA, Frankrig, Rusland og Kina, lykkedes det så Straw at lave et kompromis, der sikrer, at Iran-sagen skal behandles i FN’s sikkerhedsråd i marts måned. Dermed er kursen sat imod et forløb, der ligner det, der i 2003 førte til krigen imod Irak. Med den tilføjelse, at både Tyskland og Frankrig denne gang har travlt med at hoppe på krigsvognen. Der er også i de fleste vestlige befolkninger mange der synes, at det nu er på tide at »sætte iranerne på plads« med tesen »det er bedre at angribe dem nu, inden de får atomvåben«. De glemmer blot de dramatiske globale processer et sådant angreb vil udløse.

 

En Iran-krig kan udløse finansbomben

Den amerikanske økonom og tidligere demokratiske præsidentkandidat Lyndon LaRouche forklarede den 3. februar: »En konfrontation med Iran eller blot et mere begrænset militærangreb på Syrien vil kun være lunten. Bomben, som hver af disse handlinger vil udløse, er en total pulverisering af det globale finans- og betalingssystem«. Han advarede desuden om, at mens de kredse i Bush-administrationen, som under ledelse af vicepræsident Dick Cheney ønsker at fremprovokere en sådan konfrontation, er aldeles udvidende om den »finansbombe«, de er faretruende nær ved at udløse, deles deres naivitet ikke af de synarkistiske finanskredse i London, som iscenesætter hele dette sammenstød. Det er de samme synarkistiske kredse i City of London, som arbejder på etableringen af et fascistisk bankdiktatur i en »post-westfalsk« verden uden grænser (Europas moderne nationalstater blev etableret ved afslutningen af 30-årskrigen med Den westfalske Fred i 1648 -red.), og som siden Sykes-Picot-aftalen (1916) og etableringen af det Muslimske Broderskab i 1920’erne har trukket i trådene til visse radikale islamistiske kredse.«

»Vi står overfor en konfrontation mere grufuld end 1. Verdenskrig«, advarede LaRouche, »fordi det globale finans- og betalingssystem allerede står på randen af total opløsning, og en hvilken som helst militærkonflikt i verdens olie-områder, i særdeleshed en, der i værste fald kan involvere ’præventiv’ anvendelse af atomvåben, vil udløse en global krig, kaos og en ny dyb mørk tidsalder. Idioterne i Washington, symboliseret af vicepræsident Cheney, har ingen ide om, hvad det er, de er i gang med at udløse. De følger blindt de ordrer, de får fra synarkister som George Schultz.« …

LaRouche understregede, at finanskredsene i London handler ud fra en gammel »venetiansk operationsplan« for hvordan man iscenesætter konflikter. Han forklarede bl.a.: »I Det britiske Imperiums lange historie, som tog sin begyndelse med Syvårskrigen 1756-1763, har London konsekvent benyttet sig af Venedigs gamle metoder til at iscenesætte krige rundt om på Det eurasiske Kontinent, som et middel til at beskytte imperiet overfor kontinentale rivaler.«

»Se nærmere på historien, og man finder et mønster, som gentager sig: Syvårskrigen; Den franske Revolution, iscenesat af det britiske Østindiske Kompagni; Napoleonskrigene; Krim-krigen; Den amerikanske Borgerkrig, manipuleret af Storbritannien; den britiske opbakning til Frankrigs invasion af Mexico; Første og Anden Verdenskrig; Den kolde Krig, iscenesat af Winston Churchill; krigen i Indokina. Briterne iscenesætter krige, som de får to modparter til at udkæmpe.«

»Iblandt, som det var tilfældet under Først og Anden Verdenskrig, deltager briterne også selv med store tab til følge, men det er en pris, de er villige til at betale for at manipulere deres rivaler og andre med dem ind i bølger af ødelæggende konflikter, hvorfra den imperialistiske finansfraktion i London altid, før eller senere, kommer ud som de egentlige vindere. Lige nu trækker udenrigsminister Jack Straw m.fl. atter en gang den nuværende regering i Iran, de amerikanske regeringskontorer, ja selv Det demokratiske Parti og mange andre rundt ved næsen.«

»Finanskredsene i City of London ved i dag, at hvis det nuværende finans- og betalingssystem bryder sammen på grund af en ny konflikt i Den persiske Golf, vil de få kontrol med verden gennem de hedgefonde, der ud fra deres skattely har overtaget den nominelle kontrol med størstedelen af verdens råstoffer. Med det nuværende sæt af love og reglementer kan disse kredse i London gøre krav på ejerskabet over størstedelen af klodens råstoffer og produktionskapacitet. Og så får vi total globalisering, et globalt synarkistisk diktatur.«

Lyndon LaRouche og hans ungdomsbevægelse arbejder på højtryk for at få denne fare igennem til ledende kredse i USA, og få den voksende modstand imod Bush- og Cheney-regimet til at stoppe denne nye katastrofale krig, som blot vil være optakten til permanent global terror og krig. Samtidigt fører de an i diskussion om nødvendigheden af et dramatisk skifte i den amerikanske økonomiske politik, inden de sidste amerikanske bilfabrikker og andre virksomheder lukker og slukker. Et skifte i amerikansk politik i lighed med Franklin D. Roosevelts antidepressions-program fra 30’erne, der kan give resten af verden håb om at erstatte globalisering og økonomisk armod med økonomisk opbygning. De voksende korruptionsskandaler i Washington sammen med Bush-regeringens ulovligheder kan så skabe klimaet for en rigsretssag, hvor først Dick Cheney og derefter Bush kan afsættes.

I mellemtiden må vi her i Danmark også yde vores bidrag til processen. Vi må ikke være naive og lade os manipulere ind i mediernes sofistiske pseudodebat, der har til formål at skjule den egentlige dagsorden: Briternes ønske om en krig mellem Vesten og de muslimske lande. Blair- og Bush-regeringen taler godt nok om at sprede demokrati og frihed, men arbejder for at få den krig, der kan bane vej for diktatur.

Vesten og den muslimske verden må arbejde sammen om at stoppe dette ragnarokprojekt. I processen kan vi så virkeliggøre en sand dialog mellem civilisationerne, i et samarbejde mellem den vestlige verden og gamle civilisationer i Mellemøsten og Asien centreret omkring et nyt Bretton Woods-finanssystem og Den eurasiske Landbro. Et samarbejde der kan udvikle verdensøkonomien og sikre velfærd og velstand for alle seks milliarder mennesker gennem massive investeringer i infrastruktur, sundhedssystemer og uddannelse. En proces der vil indebære, at vi alle får del i de bedste dele af de andre kulturer, beriger hinanden og deler vore videnskabelige og teknologiske fremskridt.

Lad derfor ikke medierne manipulere dig til at være en del af en skrigende pøbel eller lille tilskuer, der betragter en ver-den, der går op i røg. Gå med i Schiller Instituttets kampagne for at stoppe denne dødsensfarlige dynamik. Vær en borger der griber ind i den historiske proces og er med til at skabe en fremtid vore børn og børnebørn kan være tjent med.

Udtalelse fra den 3. februar 2006: Stop et sammenstød mellem civilisationerne der vil give os permanent terror og krig.

Lyt til seneste Radio Schiller fra den 2. februar om Mohammed-tegningerne og den internationale strategiske situation.

Tilbage til Schiller Instituttets hjemmeside

Kontakt os for at høre hvad du kan gøre på: 35 43 00 33 eller send en mail til: info@schillerinstitut.dk