Schiller Instituttet: Magnettog over Kattegat

Sidst med det gamle eller først med det nye?

Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet, havde følgende udtalelse den 9. juli 2007:

"Der er nu en bred opbakning fra Folketingets partier til at finansiere en undersøgelse af en mulig fremtidig forbindelse, der forbinder Sjælland og Jylland via en Kattegat-forbindelse, og dermed gøre en hutigtogforbindelse mellem Århus og København mulig. Det er gode nyheder. Men vi må udvise rettidig omhu og spørge os selv, om vi skal være sidst med det gamle eller først med nye. Satser vi på fremtiden bør forbindelsen baseres på magnettogsteknologi, som med en hastighed på 500-600 km/t kan reducere rejsetiden mellem Danmarks to største byer til 25 minutter og rejsetiden København-Aalborg til tre kvarter.

Schiller Institutet mener, at etableringen af en magnettogsforbindelse - som første del af et dansk magnettognet - bør indgå i undersøgelsen af Kattegat-forbindelsen!

(Link til Tom Gillesbergs indlæg i Jyllands-Posten den 21. juni 2007: "Rettidig omhu: Magnettog")

Som Schiller Instituttet formulerede det i et foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 12. april:

"I sommeren 2006 udsendte Schiller Instituttet en kampagneavis i 50.000 eksemplarer, hvor vi foreslog etableringen af en magnetsvævetoglinje mellem København og Århus over Kattegat, der kunne reducere rejsetiden mellem Danmarks to største byer til 25 minutter. Det burde være første del af et dansk hurtigtognet. … Et sådant dansk magnetsvævetognet bør være med i Infrastrukturkommissionens og Folketingets planer for den fremtidige danske infrastruktur, og vi er derfor her i dag for at opfordre Trafikudvalget til at bestille et officielt studie om sagen."

Et fremtidigt dansk magnettog vil overraske positivt i forhold til Siemens og Rambølls nylige udmeldinger om et magnettog med en rejsetid mellem København og Århus på 40 minutter, idet hastigheden ikke blot vil være de 431 km/t, man kører med i dag i Shanghai (500 km ved testkørsler), men med kommende teknologi vil kunne øges til 500-600 km/t og dermed reducere rejsetiden mellem Århus og København til 25 minutter. Japan har allerede annonceret, at den banebrydende Shinkansen i 2025 vil være erstattet af japanske magnettog. Det japanske magnettog har ved prøvekørsler haft en hastighed på 575 km/t.

Danmark bør derfor også undersøge, hvilken af de forskellige magnettogstyper, der er under udvikling, vi vil bruge, eller om vi ønsker at udvikle vores eget, der senere kan eksporteres til vores naboer."

Se mere på www.magnettog.dk og www.schillerinstitut.dk