Principper for Schiller Instituttet

Schiller Instituttet arbejder for at skabe en ny retfærdig økonomisk verdensorden, som sikrer udvikling for alle folkeslag.

På tærskelen til det næste årtusinde, er den største udfordring, vi er stillet overfor, den sydlige halvkugles befrielse fra underudvikling og uværdig fattigdom.

Den fredelige revolution i Østeuropa har givet os muligheden for at gøre den europæiske økonomi til lokomotivet i en sådan ny verdensorden. Med en ny fase af videnskabeligt og teknologisk opsving i hele Europa med dets 500 millioner mennesker, skaber vi forudsætningerne for den nødvendige teknologioverførsel til udviklingslandene.

For mange lande i Latinamerika, Asien og Afrika indebærer retten til udvikling også, at de får mulighed for at frigøre sig fra narkotikadyrkningens lænker og ved hjælp af projektbundne kreditter bliver i stand til at sætte deres menneskelige, industrielle og landbrugsmæssige kræfter helt og fuldt ind på en udvikling af befolkningernes vilkår.

Det er også helt i industrinationernes egen interesse at bekæmpe narkotikamafiaen. Kun derigennem kan vi beskytte vores unge og dermed vores fremtid.

Schiller Instituttet ser det som sit særlige ansvar, at gøre alt der overhovedet er muligt for at redde det afrikanske kontinent, som de internationale finansinstitutioner forlængst har afskrevet. Vi kæmper for at udvikle Afrika gennem store hasteprogrammer for opbygningen af infrastruktur, industri og landbrug.

En ny, retfærdig økonomisk verdensorden kan kun blive til virkelighed, hvis den følges af en global kulturel og moralsk renæssance. I 1989, da man i Kina og Østeuropa, ofte med livet som indsats, rystede diktaturerne og i nogle tilfælde brød dets lænker, blev det i vor tid levendegjort, at der findes universelle værdier, som ligger til grund for menneskets umistelige rettigheder. Denne vilje til individuel menneskelig frihed blev understreget af, at man i Kina valgte frihedsgudinden og i Østtyskland "Ode til Glæden" til frihedskampens symboler.

Kun med et menneskesyn i hvilket mennesket ses skabt i den levende Guds billede, eller som det Schiller kalder "en skøn sjæl", kan vi finde den nødvendige skabende evne til at udnytte denne historiske chance til at forme grundlaget til en ny gylden tidsalder.

Schiller Instituttet har sat sig det mål, at levendegøre alle de store kunstneres og humanisters værker, som har bidraget til menneskehedens fremskridt.

Menneskets umistelige rettigheder, som de er beskrevet i Den amerikanske Uafhængighedserklæring og i Rütlieden i Schillers frihedsdrama "Wilhelm Tell", skal vindes overalt på denne klode. Schiller Instituttet bekæmper derfor alle former for diktatur.

Schiller Instituttet vedkender sig Friedrich Schillers ideer, da ingen anden mere virkningsfuldt har sammenknyttet tankerne om republikansk frihed og poetisk skønhed.

For Schiller, som for medlemmerne af dette institut, er det største kunstværk, det at bygge politisk frihed.