Radio Schiller

Schiller Instituttets ugentlige nyhedsorientering på dansk

Nr. 155 - 8. april 2010: Lars Løkke Rasmussen-regeringen fejrer 1 års fødselsdag - en ren katastrofe, Dansk Folkeparti rejser kritik af Løkke Rasmussen og Lene Espersen men virkeligheden er langt værre, nu må der store investeringer og projekter som en Kattegatbro og et dansk magnettogs-/hurtigtognet på dagsordenen for den danske økonomi, hvis vi ikke skal miste den produktive del af økonomien og få stor arbejdsløshed på sigt, danskerne lever i ønsketænkning og ser ikke de katastrofale konsekvenser af de seneste 40 års politiske skifte, vi må redde økonomien - ikke bankerne og spekulanterne, skrotte den dødbringende grønne ideologi, komme tilbage til videnskabeligt og teknologisk fremskridt, have produktion ikke blot forbrug, og komme ud af Afghanistan! Afghanistan har under NATO's kontrol 40-doblet sin opiumsproduktion, Rusland kræver nu et samarbejde med NATO om at stoppe narkoproduktion og har fremlagt en samarbejdsplan, NATO har svaret nej, er det Danmarks opgave at beskytte Afghanistans narkotikaproduktion, der dræber 1 mio. om året og skader 16 mio.?, vi skal ikke være en del af den britiske politik for at sprede narkotikaafhængighed, Obama fik sin nazi-inspirerede sundhedsreform igennem i USA - hvorfor fortæller medierne ikke sandheden om den?, er vi lige så passive overfor fascisme i dag som folk var det i 30'erne?, euroen i dyb krise og Den Europæiske Centralbank ECB har besluttet sig for at fortsat lade bankerne låne penge til spekulation med værdiløs sikkerhed - vejen til hyperinflation, diskussion i Tyskland om at træde ud af euroen, kun en 4-magts aftale mellem USA, Rusland, Kina og Indien kan skabe et nyt fungerende finanssystem og global økonomisk opbygning - så kan Tyskland og Frankrig hjælpe til, I Danmark har vi vores egen valuta og kan sætte store projekter i gang nu, vi må være involveret i et Måne- og Mars-program for at genfinde en positiv menneskelig identitet. Diskussion.

Nr. 154 - 25. marts 2010: Med Michelle Rasmussen, næstformand for Schiller Instituttet i Danmark.

Nr. 153 - 4. marts 2010: LaRouchedemokraten Kesha Rogers vandt det demokratiske primærvalg i 22 kongresdistrikt i Texas med en jordskredssejr på en kampagne for en rigsretssag imod Obama efter hans ødelæggende angreb på NASA - en sejr der giver genlyd verden rundt, Obama fortsætter sin politiske selvdestruktion gennem at kræve en gennemførelse af sin sundhedsreform nu - på trods af de massive protester samtidigt som han nægter at redde Haitis befolkning efter jordskælvskatastrofen, LaRouche erklærer krig imod lord Jacob Rothschild og hans Inter-Alpha bankgruppe, der er blevet en styrende kraft i det internationale finanssystem - blandt gruppens 11 medlemmer findes bl.a. Royal Bank of Scotland, Banco Santander og Nordea, gruppen har siden 1971 arbejdet for at nedbryde national suverænitet og få de private finansinteresser til at styre systemet. Hemmeligt møde blandt hedgefonde den 8. februar på Manhattan om at drive euroen ned på niveau med dollaren, hvordan reagerer EU?, bankerne bruger den lave rente til at spekulere mere end nogensinde før, finansmarkedet vil have at deres bankerotte system skal reddes på bekostning af befolkningerne men det kræve diktatur - det var ideen med Lissabon-traktaten. Vi behøver i stedet en global Glass/Steagal-lovgivning til at skelne mellem de finansielle instrumenter der skal reddes og hvad der - som derivater og lign. - skal kasseres, det almene vel må komme først, den danske regeringsrokade var en taburetleg på dækket af Titanic - vi må i gang med massive investeringer i infrastruktur og den fysiske produktion, hvis vi skal redde den danske økonomi, det kan ikke vente til efter næste valg, vi må have et intellektuelt lederskab til at give styring til den massestrejkeproces der er i gang i USA og som vil sprede sig verden rundt. Vær aktiv og giv finansiel støtte. Diskussion.

Nr. 152 - 18. februar 2010: Scenen er sat for næste del af det finansielle og økonomiske sammenbrud. Finansverdenen vil se blod - befolkningen skal betale systemets udestående gæld gennem drakoniske nedskæringsprogrammer. Bankerne har brugt de billige lån fra centralbankerne til massiv spekulation og carry trade. Grækenland er ikke det svage punkt men Spanien og Brasilien - og så selvfølgelig Storbritannien. EU vil have Grækenland under administration - og derefter få kontrol over resten af landenes økonomiske politik. I stedet skal vi have en global Glass/Steagall hvor man skiller skidt fra kanel i finanssystemet og 4- magts aftale reorganisering af hele systemet i form af et kreditsystem. Vi må have en nødplan for den danske økonomi hvor vi redder de produktive og videnskabstunge fremtidsorienterede dele i stedet for at forsøge at dække alle bankernes dårlige udlån. Nationalbanken kan baseret på kronen og et dansk fremtidsperspektiv skabe de fornødne kreditter til bygning af Kattegatbro, magnettognet, og alle de andre store infrastrukturprojekter der kan forhindre den danske økonomi og beskæftigelse i at bryde sammen. Diskussion.

Nr. 151 - 4. februar 2010: Næste sammenbrudsfase af finanssystemet er i gang, totalt mangel på politisk lederskab blandt den amerikanske og de europæiske regeringer inkl. den danske, Lars Lykke er brændt ud - Danmark behøver ikke blot en ny regering men en ny politik, kun gennem at gå med i Asiens satsning på kernekraft, infrastruktur og udvikling har vi en en fremtid, drop vindmøller og klimaovertro, LaRouche opfordre til en afsættelse af Obama - om nødvendigt gennem en rigsretssag - Obamas nedlæggelse af NASA er højforræderi, finansminister Geithner og føderalbankchef Bernanke spillede en central rolle i berøve den amerikanske stat for at redde de private banker i AIG-skandalen - på trods af deres løgne lever de begge på lånt tid, den politiske chokbølge fra Massachussetts fortsætter med at trække politiske spor, euroen er på vej ud i en megakrise, Grækenland er kun begyndelsen - en lakmustest for nedskæringer der skal sættes ind i Portugal, Irland, Italien og frem for alt Spanien, hvor den store fare for hele eurosystemet er, hvor længe overlever euroen?, spanske Banco Santander er en nøglespiller i den kommende internationale bankkrise med spor til England og Brasilien, Ulla Tørnæs afslører igen den danske regerings misantropi i Davos i lighed med Gates og milliardærklubben, mens Obama vil nedlægge NASA er Kina og Indien på vej til månen og senere til Mars, vil vi få en sputnikeffekt?, nøglen til krisen er et nyt finanssystem baseret på LaRouches 4-magts aftale mellem Kina, Indien, Rusland og USA, LaRouche-kampagnen er i fuld fart i USA, sæt den identitet i sammen med Schiller Instituttet at være med til at skabe de forandringer i dag, du kan være stolt over i næste generation. Rapport fra LaRouche-kampagnen i Massachusetts og derefter diskussion.

Nr. 150 - 21. januar 2010: Næste sammenbrudsfase af finansystemet er i gang, totalt mangel på politisk lederskab blandt den amerikanske og de europæiske regeringer inkl. den danske, Lars Lykke er brændt ud - Danmark behøver ikke blot en ny regering men en ny politik, kun gennem at gå med i Asiens satsning på kernekraft, infrastruktur og udvikling har vi en en fremtid, drop vindmøller og klimaovertro, LaRouche opfordre til en afsættelse af Obama - om nødvendigt gennem en rigsretssag - Obamas nedlæggelse af NASA er højforræderi, finansminister Geithner og føderalbankchef Bernanke spillede en central rolle i berøve den amerikanske stat for at redde de private banker i AIG-skandalen - på trods af deres løgne lever de begge på lånt tid, den politiske chokbølge fra Massachussetts fortsætter med at trække politiske spor, euroen er på vej ud i en megakrise, Grækenland er kun begyndelsen - en lakmustest for nedskæringer der skal sættes ind i Portugal, Irland, Italien og fremfor alt Spanien, hvor den store fare for hele eurosystemet er, hvor længe overlever euroen?, spanske Banco Santander er en nøglespiller i den kommende internationale bankkrise med spor til England og Brasilien, Ulla Tørnæs afslører igen den danske regerings misantropi i Davos i lighed med Gates og milliardærklubben, mens Obama vil nedlægge NASA er Kina og Indien på vej til månen og senere til Mars, vil vi få en sputnikeffekt?, nøglen til krisen er et nyt finanssystem baseret på LaRouches 4-magts aftale mellem Kina, Indien, Rusland og USA, LaRouche-kampagnen er i fuld fart i USA, sæt den identitet i sammen med Schiller Instituttet at være med til at skabe de forandringer i dag, du kan være stolt over i næste generation. Rapport fra LaRouche-kampagnen i Boston og derefter diskussion.

Nr. 150 - 21. januar 2010: Det næsten utænkelige demokratiske valgnederlag ved senatsvalget i Massachusetts markerer et faseskifte i USA. Det oprør som har været i gang, siden man begyndte de upopulære hjælpepakker for Wall Street og Obamas forsøgte at gennemtvinge sin sundhedsreform, sætter nu den politiske dagsorden. Obama fik en chance og har spillet fallit. En ny amerikansk revolution er i gang der bringer håb til hele verden. USA er den manglende brik i at få etableret en 4 magts-aftale mellem Rusland, Kina, Indien og USA, der kan etablere en ny finansiel dagsorden i form af et kreditsystem med global økonomisk opbygning. Hør hvad medierne ikke fortæller om, hvad der faktisk foregår i USA, og det opgør der må til med de fejlslagne værdinormer fra 68-generationen, hvis vi skal have en fremtid.

Nr. 149 - 14. januar 2010: LaRouche-kampagnen mobiliserer de patriotiske kredse i USA for at få USA væk fra Wall Streets kontrol og få USA med i en 4-magt aftale med Rusland, Kina og Indien. Sydkorea satser stort på kernekrafteksport. Bilarbejdernes fagforening angriber Obama for hans forræderi og angreb på deres sygeforsikring. Studér Lyndon LaRouches nye spændende dokument. Oliver Stones producerer ny film,om hvordan Hitler blev skabt af britiske og amerikanske banker. Vi skal vinde slaget i USA for at undgå en ny mørk tidsalder. Det er fremtidsperspektivet de næste to generationer, der må bestemme, hvad vi gør. Rapport fra LaRouche-kampagnen i Boston. Husk LaRouches webcast den 30. januar kl. 19:00 (dansk tid).

Nr. 148 - 7. januar 2010: Med hjælp fra Schiller Instituttet blev klimatopmødet COP15 den 7.-18. december i København, der tegnede til at blive en dansk skamstøtte og et internationalt miljødiktatur, i stedet et vendepunkt, hvor verdens magtcentrum flyttede sig fra Atlanten til Stillehavet. Kina, Indien og størstedelen af jordens befolkning stod fast på økonomisk og teknologisk fremskridt i stedet for klimasvindlen om menneskeskabt global opvarmning, nykolonialisme og diktat fra Storbritannien og Europa. EU og USA sætter ikke længere dagsordenen men forholdet mellem Rusland, Kina, Indien og USA. Nu står slaget om hvornår USA bryder med den britiske kontrol over Obama, vender tilbage til revolutionære rødder og går sammen med Rusland, Kina og Indien om et nyt finanssystem baseret på national suverænitet og national kreditskabelse til infrastruktur og økonomisk opbygning. Den finansielle og økonomiske krise er ikke ovre men slår igennem med fornyet kraft i 2010 med statsbankerotter (Island, Letland, Grækenland etc.) på dagordenen. LaRouches økonomiske ideer giver nationerne den eneste vej ud hvis man ikke vil ofre befolkningerne og have noget der er langt værre end 30'erne. Medierne lyver stadig om de dødelige konsekvenser af Obamas forslåede sundhedsreform - LaRouche opfordrer til at amerikanske patrioter undersøger om han skal afsættes ved en rigsretssag. Briterne forsøger at skifte dagsordenen med en international terrorbølge. Danmark skal forberede sig på et samarbejde med USA, Rusland, Kina og Indien i et nyt finanssystem og allerede nu gå i gang med massive infrastrukturinvesteringer inkl. en Kattegatbro og et dansk magnettognet. I stedet for 68-kulturens grønne selvmordskult behøver verden en genoplivelse af europæisk kultur og videnskab. Hjælp Schiller Instituttet med at gøre det. Webcast med Lyndon LaRouche den 30. januar kl. 19:00. Diskussion. Censur i klimadebatten, hvordan kan så mange velmenende mennesker tage fejl? Det gjorde de også i 30'erne.

Nr. 147 - 22. december 2009: Schiller Instituttets rolle i at være med til at forhindre et grønt verdensdiktatur på klimatopmødet i København, en ny verdensorden er født hvor EU og USA ikke længere kan diktere hvad der skal ske, COP15 var aldrig om klimaforandringer men om at afskaffe national suverænitet, fundamentet for FN's klimapolitik afsløret som svindel, den nye finansboble i CO2-kvoter bliver heldigvis ikke til noget, briternes og den danske regerings politik på COP15 ville have været en opskrift på folkemord i den 3. verden, møde på Københavns Universitet den 18. november satte klimapolitik=befolkningsbegrænsning, den britiske dronning og Gordon Brown satte alt ind på Københavnstopmødet, Schiller Instituttet var på plads og afslørede den virkelige dagsorden med stor effekt, 4 flyveblade på 12 dage og mange diskussioner med delegerede fra morgen til aften, alliancen mellem Kina og Indien holdt og briterne og deres lakajer Obama og den danske regering tabte, Brown er rasende og verdensmagten er flyttet fra Atlanten til Stillehavet, nu er 4-magts aftalen mellem Kina, Indien, Rusland og USA på dagsordenen, formanden for de russiske jernbaner Jakunin taler om en tunnel under Beringstrædet og at forbinde den halve verden med et jernbanenet, Obama fik sit Waterloo i København, vil sundhedsreformen nu også kollapse?, skifte på vej i USA uanset hvad senatet og repræsentanternes hus beslutter, Grækenland er blot det første euro-land på vej mod statsbankerot - euroen må erstattes igen af nationale valutaer og Lisabon-traktaten skrottes, på trods af positive BNP-tal for tredje kvartal får økonomien det langt værre de kommende måneder, vi behøver arbejdsplader i produktion og infrastruktur - ikke grønne jobs. God Jul og et Rigtigt Godt Nytår. Diskussion

Nr. 146 - 26. november 2009: To uger før klimatopmødet i København: Klimadagsordenen afsløret som svindet og et malthusiansk trick for at reducere jordens befolkning.

Nr. 145 - 19. november 2009: Schiller Instituttets Venner fik sat tanken om et kreditsystem på dagsordenen med sine plakater men blev udsat for en hysterisk pressetavshed, fik alligevel 514 stemmer i Region Hovedstaden og 258 i Region Midtjylland, det internationale kreditsystem vi behøver må igangsættes af en 4-magtsaftale mellem USA, Rusland, Kina og Indien, Det nyetablerede tætte økonomiske, infrastrukturmæssige og videnskabelige samarbejde mellem Rusland og Kina er begyndelsen, verdens omdrejningspunkt er flyttet fra Atlanten til Stillehavet, Clinton og andre kredse i USA er med på ideen, Obama gjorde sig til grin i Japan (med sit dybe buk for kejseren) og i Kina, Obama tror han har løst krisen men den bliver værre i USA time for time, Obamas jobskabelsesprogram er fup, delstaterne laver drakoniske nedskæringer: Californien skal minimum spare 21 mia. dollars ekstra og har så måttet sænke sit budget 105 til 65 mia. dollars på bare 4 år - 40%, Obama-regeringen vil forbyde mammografiscreeninger til kvinder mellem 40 og 49 år da det "kun" redder 10.000 amerikanske liv om året - det er kun begyndelsen, USA og verden behøver produktive jobs og videnskabsprojekter som et program for at komme til Mars, når vindmølleproducenterne fyrer folk i Danmark så sæt dem til at bygge magnettog og kernekraftværker is stedet, klimapolitikken er i virkeligheden et program for folkemord på de fattige landes befolkning, lad os bygge en ny verdensorden mens vi stadig har LaRouche til at lede processen.

Nr. 144 - 5. november 2009: Schiller Instituttets Venner bringer de afgørende spørgsmål ind i den danske valgkamp. 12 dage tilbage til at skabe et positivt politisk chok. 1) Den globale økonomiske krise og muligheden for en løsning gennem at USA, Rusland, Kina og Indien finder sammen i en 4-magtsaftale og etablerer et nyt internationalt finansielt system baseret på nationale kreditsystem, Rusland og Kina har kickstartet processen og Indien er ved at hægte sig på; 2) Obama er kørt helt fast og de store demokratiske valgnederlag i New Jersey og Virginia vil skræmme politikerne i Washington til at sige nej til sundhedsreformen og klimapolitikken; 3) Afghanistan-politikken har spillet helt fallit, træk alle tropper hjem og lav i stedet en jernring om Afghanistan for at stoppe narkoterrorismen; 4) Lissabon-traktaten er blevet vedtaget og man vil forsøge permanent at fjerne den nationale suverænitet, det viser at Europa er fanget i oligarkisme og undersåt-mentalitet; 5) Den økonomiske krises fortsatte fremfart i Danmark, vi behøver resolut politisk indgriben. Vær aktiv og send et bidrag på 1551-0005648408.

Nr. 143 - 29. oktober 2009: Kommunal- og regionalvalgkampen skudt i gang, Schiller Instituttets Venner bringer den dramatiske virkelighed politikere og økonomer forsøger at glemme på banen, lunten til en disintegration af det internationale finanssystem blev antændt i oktober, stort gennembrud i Eurasien for en potentiel firemagtsaftale og et nyt kreditsystem, Lyndon og Helga Zepp-LaRouches taler på det globale forum på Rhodos fulgt op af revolutionerende samarbejde mellem Rusland og Kina, Kina skal bygge højhastighedsjernbaner i Rusland og Rusland bygge kernekraftværker for Kina, Kina giver sine dollarreserver reel værdi gennem at investere dem i fysiske projekter, formanden for de russiske jernbaner Jakunin siger til pressen at LaRouche havde advaret ham om krisen så de ved hvad de nu skal gøre, Jakunin er en del af triumviratet sammen med Putin og Medvedev, tyvstart på firemagtsaftalen gennem samarbejdet mellem Rusland, Kina og Indien mens man venter på at USA er klar til at komme med, massestrejken fortsætter i USA, Europa vil ikke redde sig selv netop nu men vi må redde det for fremtiden pga. den uvurderlige europæiske kulturarv, hvad er den reelle værdi af penge?, Danmark kan skabe sine egne kreditter og undgå massearbejdsløshed, hvordan store projekter og offentlige investeringer påvirker økonomien på kort og lang sigt, hjælp Schiller Instituttets Venner i valgkampen. Diskussion: Hvad med Lissabon-traktaten og national suverænitet? Skal vi bygge flydende kernekraftværker i Danmark?

Nr. 142 - 15. oktober 2009: En måned til kommunal- og regionsvalg, Schiller Instituttets Venner stiller op for at få de store afgørende spørgsmål på dagsordenen, fantasien om at krisen af ovre skal nok forsvinde men der behøves løsninger og at flere får den indsigt som LaRouche og Schiller Instituttet har stået ene med, krisen vil snart ramme Danmark langt hårdere, først kæmpe budgetunderskud - så krav om at der skal spares - og som i USA vil sundhedssystemet blive ofret hvis ikke vi sørger for et alternativ i form af store projekter der kan sætte gang i økonomien, derfor behøver vi et kreditsystem, Obama forsøger stadig at få Hitler-lignende sundhedsreform igennem i USA, lykkes det i USA får vi det alle sammen, massestrejken er ikke død men vil sprede sig fra USA til Europa, hvis Obama skulle have nobel fredspris hvorfor så ikke økonomiprisen - der er han en endnu større fiasko, guld sætter ny rekord  - hvis Federal Reserve forsætter med blot at trykke penge vil dollaren knække og vi står med hyperinflation, verden vil blive trukket med ned hvis dollaren knækker, briterne og finansverdenen vil have USA ned med nakken som suveræn nation, der findes et alternativ som LaRouche har fremlagt, LaRouche taler til "Dialog mellem civilisationerne" på Rhodos, briterne indrømmer at Mussolini var en britisk agent, briterne er stadig dem der støtter fascister og krigsmagere, hjælp til i valgkampen med penge og aktiv indsats.

Nr. 141 - 1. oktober 2009: Schiller Instituttets kampagneavis nr. 10 trykt i 50.000 eksemplarer (se nedenfor), mens Danmark er i fantasiverden besøg af Michelle og Barack Obama til OL-kongres og klimatopmøde disintegrerer verdensøkonomien, selv i Danmark rekordstort fald i BNP på 7,2% fra sidste år, DK import -16,4%, DK eksport -13,6 %, langt værre end regeringen forudsagde, nu kommer oktober og det sammenbrud i USA LaRouche har advaret om, resten af verden ryger med hvis dollaren kollapser i hyperinflation, mens Obama hyldes her er han forhadt i stadig større dele af den amerikanske befolkning, massestrejken i USA fortsætter selv om man forsøger at skjule den, hospitaler må indkvartere folk med svineinfluenza i telte, Obama siger selv at han bliver sammenlignet med Hitler, kan vi knække Obamas Nero-syndrom og få ham til at tjene USA's og dens befolkning interesser?, LaRouches typiske kollapsfunktion viser hvorfor kun et nyt kreditsystem kan redde os, briterne vil erstatte G8 med G20 som de kontrollerer, forsøger at få USA længere ned i kviksandet gennem at sende flere troppe til Afghanistan, forbereder israelerne et angreb på Iran?, de seneste 40 års program fra briterne og finansverden var at fjerne national suverænitet gennem globalisering og erstatte lov og orden med den stærkes ret, mere end 38.000 stemmer på BüSo i det tyske valg på trods af medieblackout, den økonomiske krise på vej i DK er langt værre end regeringen tror - gå i gang med store projekter nu! Schiller Instituttets Venner stiller derfor op til kommunalvalget,  sagen om forsvarets oversættelse af jægersoldat Thomas Rathsacks bog til arabisk eksempel på hvordan man bruger spin og manipulation, hvis ikke to personer havde været så kluntede havde vi aldrig vidst noget. Indien og Afrika truer med at udvandre fra klimatopmødet til december hvis der skal være bindende aftale, uden bindende aftale ikke det klima- og finansdiktatur EU vil have, Financial Times vil have Malthus' tvungne befolkningskontrol på banen igen for at redde klimaet, prins Philips program for at reducere verdensbefolkningen til under 2 mia., hvis vi ikke skifter kurs får han sin vilje. Diskussion: Hvordan kunne folk lade sig narre af nazismen i 30'erne og af Obamas program i dag? Bestil Schiller Instituttets nye kampagneavis nr. 10 og send et bidrag til den.

Nr. 140 - 17. september 2009: Hvorfor lyver medierne om Obamas sundhedsreform? Hvorfor holder man hemmeligt at 200-300.000 demonstrerede i Washington i lørdags imod regeringen og dens politik? Over en million personer har været på gaden i den amerikanske "massestrejke", en ny amerikansk revolution imod Det britiske Imperium i form af monetarisme, Sundhedsreformen er ikke et praktisk tiltag men et strategisk spørgsmål - et britisk forsøg på at transformere USA og fjerne principperne det blev baseret på ligesom Bush og Cheney forsøgte det efter 11. september, Obamas økonomiske politik (og de andre hjælpepakker) har et fascistisk islæt, hvor staten tjener de private finansinteresser. Obama fortsætter Bush-regeringens forsøg på at stå over forfatningen og sætte borgerrettigheder ud af kraft. LaRouche og hans ungdomsbevægelse giver lederskab. Obama fortæller Wall Street at han har besejret krisen mens vi andre venter på næste sammenbrud i oktober. Prins Charles og det britiske kongehus er involveret i den nye dødspolitik i det britiske sundhedsvæsen, hvor 1/6 af patienterne nu dør med skjult passiv eller aktiv dødshjælp gennem "Liverpool Care Path", der er blevet standard, samme dødspolitik som skulle gennemføres i USA med sundhedsreformen. Briterne afslører hvordan de sammen med andre vestlige land forsøgte at forhindre den tyske genforening - er der en britisk gruppering som nu vil skifte kurs? Dansk hjernevask på klimaområdet mens klimatopmødet kollapser, lad os i stedet hjælpe de fattige med økonomisk udvikling. Amagerbankens krise kun en forsmag på hvad mange banker vil gennemleve i takt med at den fysiske økonomi kollapser, regeringens hjælpepakker hjælper den forkerte del af økonomien, vi behøver store infrastrukturprojekter og investeringer i den produktive del af økonomien. LaRouche-kampagnen er aktiv i det tyske valg - se webcast med Helga Zepp-LaRouche tirsdag den 22. september kl. 18:00 på www.bueso.de. Husk at revolutionen i USA også vil komme til Europa. Også i Danmark forsøger man at fjerne borgerrettigheder og den demokratiske kontrol, jægersoldat Thomas Rathsacks bog afslører ikke hemmeligheder for Taleban men for den danske befolkning, vi bør ikke være i permanent krig i Afghanistan og andre steder - træk tropperne hjem. Bestil Schiller Instituttets nye kampagneavis nr. 10 og send et bidrag til den.

Nr. 139 - 27. august 2009: LaRouche webcast 8. september 19:00, massestrejken forsætter i USA, paralleller til Østtyskland i 1989, medierne lyver om sundhedsreform, Obama med Hitler-overskæg og LaRouche bliver endelig dækket i medierne, situationen i USA ligeså desperat som da USA blev dannet, grundlag for Hamiltonsk kreditsystem, Obamas sundhedsreform og CO2-kvotepolitik kan ikke stemmes igennem - hvornår vil Obama erkende det?, USA's sjette største og tiende største gik ned denne uge - nu er 81 amerikanske banker gået ned i år, mange andre vil bukke under med dårlige udlån til erhvervsbyggeri, Obama genudnævner Bernanke og annoncerer fup budgetunderskud på $9.000 mia. de næste ti år, Obama er ved at være brugt op for briterne - vil de forsøge at skyde ham for at skabe kaos?, klimatopmøde i København bliver til klimaflop - hverken USA, Indien, Kina eller Rusland vil spille med, LaRouches 50 års program for at komme til Mars, Base og produktion på Månen, om 50 år base på Mars, vi må udvikle fusionsmotor, sæt USA's føderalbank under konkursbehandling i stedet for Bernankes pengetrykkeri der fører til hyperinflation, 4-magt aftalen, situationen i Danmark, børskrak på vej senest til oktober, det bliver meget værre, sæt gang i masser af byggeri til erstatning for eksportindustri, byg Femern Bælt-bro, Kattegatbro og Helsingborg/Helsingør-tunnel hurtigt, vi skal med i satsning på kernekraft og i rumforskningen.

Nr. 138 - 13. august 2009: Massestrejke-proces i gang i USA, nye spilleregler, ny adfærd i befolkningen, tusinder af almindelige mennesker kommer til politiske møder for at rase imod Obama og politikerne, Obamas sundhedsreform bliver set som livsfarlig, LaRouche-kampagnens beskrivelse af sundhedsreformen som Hitler-politik deler vandene - men folk må indrømme at det er rigtigt, Obama har vist sig at være værre end Bush og folk er i oprør over det manglende lederskab i Washington, historiske eksempler på massestrejke fænomener, det politiske etablissement har mistet kontrollen og Obama er på flugt fra befolkningen, internettet giver folk tilgang til LaRouches indsigt og løsninger, Obama med Hitleroverskæg bryder igennem i medierne. Kæmpe oktoberkrise på vej i USA, sammenbruddet i den amerikanske økonomi, befolkningen må sættes først ikke Wall Street, vil briterne få Obama myrdet for at skabe kaos i USA?, oktoberkrisen og massestrejken vil også gøre sig gældende i resten af verden. Situation i Danmark: regeringen og deres økonomiske rådgivere forstår ikke hvad der sker og har ingen idé om de økonomiske tiltag der skal til, bankpakkerne var for at redde bankerne ikke økonomien, erhvervslivet eller befolkningen, kun konkursbehandling kan fjerne råddenskaben i systemet, i stedet for Helle Thorning-Schmidts midlertidige statsbank bør staten permanent skabe kredit til investeringer i den produktive sektor, investeringer og infrastrukturprojekter, kriserne i byggesektoren og industrien får følgeskab af en endnu større krise i landbruget, staten må lave tiltag og konkursregler så landmændene kan blive siddende på deres gårde, industrien kan overleve og almindelige mennesker ikke mister deres bolig, og så sætte gang i store byggeprojekter der kan holde arbejdskraften fornuftigt beskæftiget, husk webcast med Helga Zepp-LaRouche fredag den 21. august kl. 18:00 på www.bueso.de (oversættelse til engelsk), valgkampen i Tyskland afgørende for Europa, gå med aktivt i kampagnen og send gerne bidrag til næste kampagneavis.

Nr. 137 - 30. juli 2009: Webcast med LaRouche lørdag 1. august kl. 19:00, det hele krakker når man den 2.-12. oktober afsløres den sande gru af hvor bankerot USA og dets firmaer er men det kan komme allerede inden, der er ikke et spirende forår men en kold istid på vej - finanssystemet må reorganiseres, det er Lyndon LaRouche og den amerikanske patriotiske fraktion imod de britiske kræfter der styrer Barack Obama, sammenbruddet i den amerikanske økonomi er allerede i gang,  de nye arbejdsløse har hverken penge til husleje eller mad, delstaterne er ved at gå bankerot og bryde sammen, masse arbejdsløshed og tvangsauktioner er allerede dominerende, Obamas nazi-lignende sundhedsreform i krise - vil ikke blive vedtaget inden kongressen tager sommerferie, de brutale nedskæringer Obama havde planlagt i medicare, LaRouches nødbesked til Europa, Den amerikanske Føderalbank må under konkursbehandling og de 24.000 millarder dollars store hjælpepakke annulleres, 48 delstater ved at gå bankerot, ved siden af USA er udviklingen i Tyskland afgørende, forfatningsdomstolen trækker tæppet væk under Lissabon-traktaten: "Den tyske forfatning og forfatningsdomstolen vil altid stå over EU!", webcast med Helga Zepp-LaRouche fra den 21. juli, LaRouche forsidestof i den næststørste kinesiske avis China Youth Daily den 24. juli, Det italienske Senat vedtager resolution om behovet for LaRouche's nye Bretton Woods-finanssystem, Den danske regering hår håbefulde fantasier i stedet for at handle på virkeligheden, arbejdsløsheden over 100.000 men det bliver langt, langt værre, Danmark tager ikke faren for svineinfluenza alvorligt - har ingen nødplan for hele befolkningen klar, hvad er der galt med folk når de kan blive forført af Barack Obama og klimaløgnene, vi behøver videnskabelig indsigt som H.C. Ørsted havde det, videnskaben er drivkraften i at sikre det almene vel. Ny kampagneavis 10 på tegnebrættet der vil genoplive H.C. Ørsteds indsigt i universets orden - bestil aviser og send støtte til trykningen - og lyt til LaRouche på lørdag!

Nr. 136 - 2. juli 2009: Slaget om USA og USA's politik spidser til, Obama har fejlet totalt: stadig kraftig stigende arbejdsløshed, rekorder i tvangsauktioner, fald i offentlige infrastrukturinvesteringer og en nazi-inspireret sundhedspolitik han vil have igennem indenfor 3 måneder. LaRouches webcast 27. juni var en direkte dialog med stadig bredere kredse i USA's senat, kongres og andre ledende institutioner, vil USA gennemføre en fascistisk politik eller gå tilbage til Roosevelts?, delstaternes økonomi bryder sammen, Californien (og mange andre delstater) på bankerottens rand, Obama lader økonomien kollapse og forsøger at søsætte sin klimapolitik - og gennemtvinge sine dødelige nedskæringer i sundhedsvæsenet, svineinfluenzaen har bidt sig fast og vil hærge kloden i tiden fremover - specielt når influenzasæsonen kommer - modsat normale influenzaer rammer den specielt 20-44-årige ligesom pandemien i 1918 der dræbte 50-100 millioner, "militærkuppet" i Honduras var et modkup imod præsident Zelaya der forsøgte at ophæve forfatningen, Obama støtter Zelaya mens Clinton og udenrigsministeriet er mere tilbageholdende, hvorfor skal Clinton ikke med på Obamas besøg i Moskva?, skal vi have ny global fascisme eller en tilbagevenden til det amerikanske kreditsystem, der kan få os ud af den globale finansielle og økonomiske krise?, den patriotiske fraktion samler sig om LaRouches forslag, den tyske forfatningsdomstol underkendte ikke Lissabon-traktaten men accepterede den kun, hvis det vedtages ekstra love og forholdsregler i Tyskland - det kan tage tid, den eksploderende økonomiske krise i Danmark og regeringens utrolige arrogance, gå med i Schiller Instituttet og LaRouches Ungdomsbevægelse og hjælp til i den tyske valgkamp, hvad der sker i Tyskland afgørende for Europas skæbne, lad os gribe ind i historien og være udødelige i stedet for at være passive observatører.

Nr. 135 - 18. juni 2009: Er Obamas forsøg på at tromle en hurtig drakonisk sundhedsreform igennem ved at kollapse efter LaRouche-bevægelsens afsløringer? Meget tyder på det! Webcast med Lyndon LaRouche 27. juni kl. 19:00, de fleste europæiske lande trues af regeringskriser og budgetkriser i takt med at verdenshandlen og produktionen kollapser, et større lands sammenbrud kan starte en kædereaktion, Obama er ingen Roosevelt: støtter Wall Street og gå imod befolkningen, nu 30 millioner amerikanske arbejdsløse og dét smadrer økonomien, Obama på personligt korstog for sin fascistiske sundhedsreform, "Ja vi kan" er blevet til "Jeg beordrer", svindlen bag Darthmouth-studiet og "besparelser på sundhedsvæsnet der ikke forringer servicen", LaRouche-kampagnen afslører parallellerne i Obamas plan til den nazistiske overfor offentligheden, problemer for Obamas plan i både senatet og repræsentanternes hus, Det demokratiske Parti er ved at blive del i to over spørgsmålet, Obamas forslag til  en "gennemgribende reorganisering" af finanssystemet en dårlig vittighed, Obama fortsætter Bush-administrationens forslag til Co2-kvoter og handel med dem - men vil skære mere, klimasvindlen er britisk politik for folkemord, klimakonference i Essen diskuterer behovet for autoritære regimer til at gennemtvinge klimapolitik, er topmødet i København forsøg på at indføre en verdensregering?, svineinfluenzaen nu en pandemi - og kun Frankrig forbereder sig på den. Hvordan blev det danske sundhedssystem så ødelagt at børn som Christian dør i stedet for at få behandling, skandalen om vagtlægeordningen og Løkke Rasmussens ansvar, regeringens destruktive ideologi om at ødelægge den offentlige service til gavn for private hospitaler og andre aktører, krisen kommer snart for alvor til Danmark, Schiller Instituttet og LYM holder succesfuld kadreskole i på Sjællands Odde. Gå med i kampagnen, del kampagneavis 9 ud, send et bidrag, brug sommerferien til at hjælpe til valgkampagnen i Tyskland eller i den store kamp i USA. Diskussion.

Nr. 134 - 9. juni 2009: Foredrag af Leni Rubinstein om situationen i USA med Obamas forsøg på at gennemføre drastiske nedskæringer i sundhedsvæsnet og den politiske situation internationalt. Dernæst foredrag om Friedrich Schillers værker og hvorfor vi behøver hans menneskesyn og begreber i dag.

Nr. 133 - 4. juni 2009: LaRouche-kampagnens fortsatte intervention imod Obama-administrationens nye Hitler-lignende sundhedspolitik, der skal betale for alle hjælpepakkerne til finanssektoren. Schiller Instituttet har netop udgivet kampagneavis nr. 9 i 50.000 eksemplarer. Nu gælder det om at få den ud.

Nr. 132 - 14. maj 2009: LaRouches webcast: Stop Obamas Nero-lignende narcissisme og bryd ham fri af Larry Summers og adfærdsøkonomernes kontrol - ellers får vi en fascistisk økonomisk politik, Obama har intet gjort ved arbejdsløsheden eller sat gang i investeringsprojekter men blot videreført Bush-administrationens massive hjælpepakker til Wall Street og spekulanterne, først overføres gælden til staten og så: Nedskæringer! budgetchef Peter Orszag vil skære 2.000 mia. dollars i sygesikring og folkepension gennem at begrænse adgangen til behandlingen og hvad den må koste, genoplivning af nazisternes filosofi om "unyttige munde der nasser på samfundet" og liv der ikke er værd at leve, centralbankerne bruger "kontrolleret inflation" til at holde markederne oppe, hvornår bliver det til hyperinflation? Roosevelt viste alternativet til fascistiske nedskæringsprogrammer: hjælp til de svage og store statslige investeringer i infrastruktur og opbygning + et nyt finanssystem, Frank Aaen kræver finansiel undersøgelseskommission sammen med Socialdemokratiet, Schiller Instituttet vil lave ny kampagne  om behovet for en sådan Pecora-kommision og hvordan vi undgår at den danske økonomi bliver lagt ned af krisen og med dele af LaRouches webcast fra den 11. april, den grønne ideologi: redskabet til at få folk til at acceptere nulvækst og fascistisk økonomi, hvad havde du gjort hvis du havde været til stede i 30'erne?, Weekend-seminar for unge interesserede i LaRouches Ungdomsbevægelse, vær med til at få den nye kampagneavis ud når den kommer, send et bidrag. Ring for at være med i intervention i forbindelse med klimamødet i Bella Centret den 24.-26. maj. Diskussion.

Nr. 131 - 23. april 2009: Stormøde på Østerbrohuset tirsdag den 28. april kl. 19:00, ny webcast med Lyndon LaRouche, Obama narcissisme og Nero-syndrom, Larry Summers, Peter Orszag og adfærdsøkonomerne der kontrollerer Obama - hjælpepakker til Wall Street og nedskæringer til befolkningen, angreb på folkepension og sygesikring, forsøg på at manipulere et opsving i gang, IMF: kun $1000 mia. af bankers $4100 mia. i tab afskrevet, i virkeligheden meget større tab, 800.000 tvangsauktioner i USA i første kvartal 2009, 4,2% af californiske huse på tvangsauktion, amerikanske boliger tabte $11.200 mia. i værdi i 2008, desperation og stigende utilfredshed i den amerikanske befolkning, Danske Bank indrømmer at de skrev bankpakke II, vi behøver dansk Pecora-kommission og Glass/Steagall-lov, penge til store projekter i stedet for simpelt forbrug, Hollands parlament i gang med Pecora-kommission, Obama og global opvarmnings-kulten, solen er blevet meget passiv - ny istid på vej, Antarktis og Nordpolen vokser selv om man ikke taler så meget om det. Den økonomiske krise begynder at føles lidt i det danske smørhul, nedgang i eksportindustien, bølge af tvangsauktioner på vej i landbruget. Behovet for et paradigmeskifte, vi mennesker er predisponeret for udødelighed hvis vi udvikler og bruger vores iboende talent. Kom til mødet på tirsdag.

Nr. 130 - 7. april 2009: Webcast med Lyndon LaRouche 11. april kl. 19:00, de tre skridt til global fascisme i dag, hvorfor var folk passive i 30'erne?, Obama med Nero-syndrom central til G20-katastrofen i London, briterne fik hvad de ville: penge til spekulanter og IMF som supranational overseer, reguleringen af spekulationen er et røgslør uden substans, Larry Summers der fik afskaffet Glass/Steagall i 1999 spiller en central rolle i at ødelægge sammensætningen af et fornuftigt amerikansk økonomisk program, skuffelsen over Obama vokser - er der en forskel?, Europa og euroen har sine egne problemer, splid mellem kontinentet og De britiske Øer, scenen sat for drakoniske nedskæringer, Lars Lykke Rasmussen en overgangsfigur hvis ikke aksiomerne udskiftes, Schiller Instituttets foretræde for Folketinges Trafikudvalg den 2. april, nødvendigheden af en dansk Pecora-kommission og Glass/Steagall-lovgivning, gå med i kampagnen for der er ingen andre der vil gå foran med ideer og løsninger. Diskussion.

Nr. 129 - 26. marts 2009: Historiens største plyndring af statskassen til at redde banker og finansspekulanter fortsætter, Gordon Brown vil gøre det til "løsningen" på finanskrisen ved G20-mødet i London, når staterne har overtaget gælden kommer fase II: drakoniske nedskæringsprogrammer og fascisme som i 30'erne, Obama er blevet narret af Larry Summers og andre økonomer til at gå med til hjælpepakkerne, der er stadig en løsning hvis han vil lytte til LaRouche og sætte finanssystemet under konkursbehandling, hvis vi ikke skifter aksiomerne får vi en mørk tidsalder, LaRouches webcast fra den 21. marts med James Galbraights kritik af økonomernes tankegang, PPPIP er seneste svindelnummer til at overføre gæld til den amerikanske stat - det bliver til 6.000 mia. dollars i ekstra gæld inden 15. april - hvis det fortsætter får vi hyperinflation i USA og dollaren der er hele verdens reservevaluta vil disintegrere sammen med muligheden for et internationalt finanssystem. Krisen rammer nu også Danmark med kraftigt stigende arbejdsløshed, krise i byggeri, eksportindustri og en truende gælds-tsunami i landbruget. Løsningen: 1) En dansk Pecora-kommision der undersøger bankernes og finansverdenens svindelnumre og lovgivning og overopsyn der redde bankernes ind- og udlånsaktivitet men ikke spekulationsforretningerne, en statsbank der yder direkte kredit til investeringer ; 2) store offentlige investeringer i infrastruktur med bl.a. Kattegatbro og et dansk magnettogsnet og 3) investeringer i videnskabs og teknologiintensive aktiviteter som f.eks. produktion af kernekraftsværker og magnettog. Schiller Instituttet har foretræde for Folketingets Trafikudvalg på torsdag den 2. april. Se også mere om krisen og den løsninger i videoerne på www.larouchepac.com. Diskussion: Bl.a. om hvorledes regeringskrisen i Tjekkiet kan spænde ben for Lissabon-traktaten, vedtagelsen af bygningen af Femern Bælt-broen og betydningen af et dansk magnettognet.

Nr. 128 - 11. marts 2009: British Climate Lies lead to Genocide: Part 1: Presentation on the fraud of the "Scientific framework" of the Copenhagen climate change debate and how the British is on a rampage to capture the Obama-administration in a green straight jacket. Discussion in English.

Del 2: Rapport (på dansk) om Schiller Instituttets vellykkede intervention imod klimakonferencen i Bella Centret. Fortsat diskussion på dansk om problemerne ved at folk ikke har videnskabelig indsigt.

Nr. 127 - 5. marts 2009: Ny fase i sammenbruddet af finanssystemet, vi behøver konkursreorganisering af finanssystemet og en "Pecora-kommision til at undersøge bankernes og finansmarkedets svindel og en opdeling af bankerne i to: den del der beskæftiger sig med normal bankaktivitet som indlån og udlån og den del som er spekulative investeringer, den første del reddes af staten mens den anden kan gå ned, regeringens skattepakke er som at tisse i bukserne i frostvejr - infrastrukturinvesteringer behøves i stedet, rentenedsættelserne bringer ikke optimismen tilbage, Østeuropas gældskrise truer vestlige banker, 5 eurolande trues af statsbankerot - hvor længe overlever euroen?, forsikringsselskaberne er nu også på vej ned med astronomiske tab, vil Obama følge LaRouches råd?, Gordon Brown på besøg hos Obama for at få ham med på den britiske plan for det økonomiske topmøde i London (G20-mødet) den 2. april, kongressen åben for Brown men Obama er ikke begejstret, Schiller Instituttets konference i Rüsselsheim viser hvor mange lande der er i dialog med LaRouche, LaRouches nye Bretton Woods-konference til debat i det italienske senat, briterne står bag ICC's anklage for krigsforbrydelser imod Sudans leder Bashir for at forhindre selvstændige lande i Afrika, vil Anders Foghs planer om at blive generalsekretær for Nato blive spoleret af hans egen hybris?, Lars Lykkes politik en katastrofe - skift kurs til at forsvare det almene vel nu, byg Kattegatbro og magnettognet, vi skal ikke være forbrugsdyr men bidrage til vores udødelighed gennem at bruge vores talent til gavn for de kommende generationer og skabe en renæssance. Møde om den skjulte dagsorden i miljødebatten på Danavejens bibliotek på Frederiksberg den 11. marts kl. 19:00 og webcast med LaRouche på Schiller Instituttets kontor den 21. marts kl. 19:00.

Del II: Foredrag af Michelle Rasmussen om USA's første finansminister Alexander Hamilton og dannelsen af USA's første nationalbank. Diskussion.

Nr. 126 - 17. februar 2009: Vi er i et accelererende økonomisk kollaps, LaRouches webcastdialog med Obama, Finansminister Geithner fik en dårlig start - hjælpepakken er mere af Paulsons medicin, kun konkursbehandling af finanssystemet vil fungere - bank for dårlige lån en dårlig idé, hvad skal USA gøre?, Schiller Instituttets foretræde i Folketinget den 5. februar, Schiller Instituttets nye kampagneavis nr. 8, Socialdemokraterne vækstpakke et skridt fremad men der behøves meget mere - der iblandt en Kattegatbro og magnettognet, gør klimatopmødet til en diskussion om kernekraft, Anders Fogh Rasmussen - rotten der forlader den synkende skude?, de seneste otte år har været en katastrofe selvom der så ud til at gå godt, Lars Lykke Rasmussen er lidet imponerende, Europas banker rammes af østeuropæisk kollaps, vil euroen disintegrere? Schiller Instituttets kommende konference sætter dagsordenen for det nye Europa.  Diskussion.

Nr. 125 - 29. januar 2009: Tillykke: vi overlevede 8 år med Bush og Cheney, parallellen til 1989, den store løgn at ingen forudsagde finanskrisen - det gjorde LaRouche og Schiller Instituttet, finanskrisen værre end man erkender - hele systemet må gennem konkursreorganisering, grund til optimisme med Obamas præsidentskab pga. 1) han har de grundlæggende fædre, Lincoln og Roosevelt som forbilleder ved indsættelses-aktiviteterneog 2) Obama-administrationen er i tæt dialog med LaRouche, hør dele af dialogen i webcastet med Lyndon LaRouche fredag den 16. januar, hvor spørgsmålene kom fra Obamas økonomiske rådgivere og og torsdag den 22. januar, Lincoln og Roosevelts anti-britiske politik, hjælpepakker duer ikke - kun konkursbehandling, løs Afghanistan-problemet gennem at stoppe narkoen - ikke med militæraktioner, sæt store infrastrukturinvesteringer som Kattegatbro og magnettognet i gang nu!, omdan klimatopmødet i december til konference om samlebåndsproduktion af kernekraftværker så alle kan få elektricitet og rent vand, kadreskole med LaRouche Ungdomsbevægelse denne weekend, Schiller Instituttets ny kampagneavis nr. 8, Schiller Instituttets internationale konference i Tyskland den 21.-22. februar. Rapport fra Ungdomsbevægelsen. Diskussion.

Nr. 124 - 8. januar 2009: Webcast med Lyndon LaRouche fredag den 16. januar kl. 19:00 og torsdag den 22. januar kl. 19:00 lige før og efter Obamas indsættelse den 20. for at få hans administration godt i gang med de økonomiske og strategiske udfordringer, briterne og Bush/Cheney bruger ventetiden til at sætte verden i brand så Obama ikke kan sætte sin egen dagsorden, folkemordet i Gaza var planlagt længe med Bush-administrationen - kom netop som en fredsaftale med Syrien var på trapperne, forhåbentlig Det britiske Imperiums dødskrampe, briterne og Bush har ladet narkotikamafiaen tage over og forsøgt at ødelægge forholdet til Rusland, De økonomiske hjælpepakker er et tag selv bord for finansverden - behov for en ny Pecora-kommission til at afsløre svindlen på Wall Street, diskussionen om en ny bankpakke, dårlig idé at give bankerne penge - lav kreditter gennem nationalbanken i stedet og lån dem ud direkte, hvordan infrastrukturprojekter kan redde økonomien, de nuværende problemer skyldes skiftet i værdinormer i tiden 1968-73, de seneste årtiers økonomiske fremgang skyldes primært tidligere tiders økonomiske investeringer, økonomiske investeringer får deres fulde effekt 20-40 år efter påbegyndelsen, Schiller Instituttet planlægger en ny kampagneavis nr. 8, Schiller Instituttets internationale konference i Tyskland den 21.-22. februar. Diskussion.

Nr. 123 - 18. december 2008: Lyndon LaRouche netop vendt hjem fra en ti-dages tur til Indien var inviteret til at tale i Europaparlamentet i går. I dagene efter terrorangrebet på Mumbai, talte LaRouche sammen med Helga Zepp-LaRouche og Jeff Steinberg ved en lang række seminarer og møder, det var ikke Pakistan men britisk-kontrollerede netværker i Pakistan der stod bag angrebene for at skabe krig mellem Indien og Pakistan, rapport om LaRouches tale ved en pressekonference i Europa-parlamentet i Strasbourg, Obama-administrationen vælger Clinton-folk i stedet for Soros-folk til posterne, mulighed for at få LaRouches ideer igennem om et nyt Bretton Woods-finanssystem, præsidentskabet i fuld sving, fortsatte rentesænkninger presser dollaren, økonomiske hjælpepakker går til spekulanterne ikke den fysiske økonomi, hvordan kan vi skabe ny kredit til investeringer, det britiske system baseret på private finansinteresser har spillet fallit - kun national kredit som hos Hamilton og Roosevelt kan fungere, briterne destabiliserer også Thailand, Afrikanske lande og Europa kan blive ramt, Storbritanniens rolle i international terrorisme, lad os bruge 2009 til en global renæssance. Diskussion med mere økonomi og problemet med tankegangen i den danske regering.

Nr. 122 - 11. december 2008: Telefonrapport fra Feride Istogu Gillesberg, der har været i USA den seneste måned, om den eksplosive stemning i den amerikanske befolkning og muligheden for en Pearl Harbor effekt. Nyhedsorientering: Verden venter på 20. januar 2009 når Obama træder til, faren for Bush/Cheney unoder de næste 6 uger, de økonomiske hjælpepakker  er til gavn for finansboblen og spekulanterne - ikke den almindelige økonomi, verdens finansmarkeder er som et stor It-factory-fupnummer, forskel på penge og rigtig økonomisk profit, hvorfor Gordon Browns keynesianske politik ( med skattelettelser og stimulering af det private forbrug) ikke kan fungere, hvis man følger den britiske model går staterne bankerot og vejen er banet for fascisme, parallellen til 30'erne, alternativet er Roosevelts kreditpolitik, lad staten skabe nye kreditter til industri, landbrug og infrastruktur, regeringens finanslov og infrastrukturforslag er en dårlig vittighed, vi behøver en massiv satsning på infrastruktur, penge til bankerne er ikke en løsning - skab nationale kreditter i stedet, Nyt Bretton Woods-finanssystem med USA, Rusland, Kina og Indien i centrum, kampen om Obama-administrationen: vil det være Soros-politik eller LaRouche? Diskussion: hvordan fungerer en menneskelig økonomi, Verdensnaturfondens anti-menneskelige ideologi - det britiske feudale menneskesyn, hvad er menneskets rolle og ansvar her på jorden og meget mere.

Nr. 121 - 27. november 2008: Nyhedsorientering: Er terrorbombningerne i Mumbai, Indien, del af den britiske del af global kaos strategi - faren for at de ligesom 11. september bruges til at gå i krig, den fortsatte globale finansielle nedsmeltning, Brown og Bush fik saboteret G20-mødet i Washington, kun en konkursreorganisering af finanssystemet vil virke, verden venter på Barack Obama - vil briterne forsøge at myrde ham ligesom man gjorde med Hamilton, Lincoln, McKinley og Kennedy?, Obama henviser til de store præsidenter, vil Hillary Clinton blive udenrigsminister imod briternes vilje?, den danske finansielle krise. Diskussion om dansk magnettognet, hvordan udvikler vi det menneskelige samfund, teknologi og menneskelig kreativitet, hvordan mennesket underlægger sig naturen, faren for en ny mørk middelalder, problemet med 68-kulturen, udviklingen af Afrika bør være Europas mission og meget mere.

Nr. 120 - 13. november 2008: Nyhedsorientering: Mens verden venter på det verdensfinansielle topmøde i Washington den 15. november, der skal diskutere et "nyt Bretton Woods" og Lyndon LaRouches webcast den 18. november kl. 19:00... To foredrag i anledning af Schillers 249-års fødselsdag den 10. november, der viser hvor vigtig og relevant Friedrich Schiller er for os i dag.

Nr. 119 - 6. november 2008: Hvor står vi 2 dage efter det amerikanske valg og 9 dage inden Bretton Woods II-konferencen i Washington. Indebærer Obama det håb og den forandring de fleste håber? Hvad vil der ske den 15. november? Kampen mellem LaRouches Bretton Woods og Gordon Browns Britain Woods. Skal spekulanterne  eller befolkningen reddes? Vær med og tag lederskab. Bestil aviser til at dele ud, gå med ud og organiser befolkningen, send bidrag til arbejdet. Webcast med Lyndon LaRouche den 18. november kl. 19:00.

Nr. 118 - 23. oktober 2008: Sarkozy taler i Europaparlamentet om ny Bretton Woods og faste valutakurser, Ny Bretton Woods-konference den 15. november i USA med 20 lande, vil blive fulgt af flere og skal ende med et nyt internationalt finanssystem, LaRouches Nye Bretton Woods eller Gordon Browns?, kreditkrisen er ikke forsvundet, aktiekollaps giver hedgefondene problemer, kraftigt stigende dollars, Ungarn, Pakistan, Syd Afrika, Ukraine i kø for at låne penge i IMF, hedgefondene skal fortsat sælge ud og markederne vuil fortsat falde, LaRouche og Schiller Instituttet i høj kurs, LaRouche på russisk og indisk tv, Jacques Cheminade på tv-stationen France 24 i debat med statsministerens rådgiver, Corriere delle Sera dækker Tremonti og LaRouches Bretton Woods II, Schiller Instituttets nye kampagneavis trykt i 50.000 eksemplarer, den økonomiske opbremsning i Danmark kan gå hurtigt - sæt gang i offentlige investeringer nu!, hvad skal der bygges?, skab kreditter gennem Nationalbanken, få det rigtige Bretton Woods inden krigen i stedet for efter.

Nr. 117 - 9. oktober 2008: Lyndon LaRouche på russisk fjernsyn med 70 mio. seere om finanskrisen, Chefen for de russiske jernbaner: LaRouche advarede mig om krisen, LaRouches webcast fra 1. oktober, hjælpepakken til 700 mia. dollars hjælper ikke, vil helikopter-Ben starte hyperinflation? bankkrisen kom til Europa, ingen fælles EU-politik, hvert land må redde sig selv, Maastrisht og stabilitetspagten sat ud af kraft, den danske redningsplan for bankerne, forvent ikke hjælp udefra, Storbritannien i store problemer, den islandske nedsmeltning, aktiemarkederne kollapser, centralbankerne sænker renten i panik - men det hjælper ikke, et nyt Bretton Woods-finanssystem eneste udvej, den danske nationalbank må til at fungere som en hamiltonsk nationalbank. Schiller Instituttets foretræde for Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg, Schiller Instituttet forbereder ny kampagneavis.

Nr. 116 - 25. september 2008: Finansminister Paulsons 700 milliarder dollars røveri af den amerikanske befolkning vil ikke redde systemet, kun konkursbehandling af finanssystemet og bankerotte finansinstitutioner kan fungere, Rusland og Frankrig diskuterer ny finansiel arkitektur, LaRouches forslag til nyt Bretton Woods-finanssystem taget op i det italienske senat, hvordan håndterer vi den danske bankkrise uden at skatteyderne skal betale bankernes og spekulanternes tab. Diskussion.

Nr. 115 - 18. september 2008: Vi er midt i den største finanskrise siden 14. århundrede. Hvorfor vil Federal Reserves bail out ikke fungere og hvad gør vi for at undgå at finanssammenbruddet skaber en ny mørk tidsalder.

Nr. 114 - 4. september 2008: Strategisk orientering: Demokraterne og republikanerne nominerer præsident- og vicepræsidentkandidater der på ingen måde kan lede USA gennem krisen der kommer. Vil Cheney starte et angreb på Iran og aflyse valget eller vil andre begivenheder fjerne kandidaterne? Cheney (der følger den britiske politik) gav Georgien grønt lys til angrebet på Sydossetien. Briterne forsøger at forstærke konfrontationen med Rusland og senere Kina og Indien - og de udpegede præsidentkandidater spiller med. Det globale finansielle sammenbrud fortsætter og finansmarkederne kræver statslige penge til at købe dem ud - som det sker i redningsaktionen for Roskilde Bank. LaRouche: Det er tåbeligt af de danske politikere at overtage gælden fra Roskilde Bank - det er ikke en bank der er rådden men hele systemet. Den finansielle krise begynder at gøre sit indtog i Danmark. Det er godt, at man har underskrevet en aftale om at bygge Femern Bælt, men vi behøver også Kattegat-forbindelsen og mange andre infrastrukturinvesteringer. Schiller Instituttet påbegynder ny dansk kampagneavis. Helga Zepp-LaRouches forsøg på at få FN til at diskutere en ny retfærdig økonomisk verdensorden. Diskussion om bankkrisen, hvad burde vi gøre i stedet for blot at overtage bankernes dårlige gæld? Problemerne med "stagflation" og meget andet.

Nr. 113 - 21. august 2008: Nyhedsorientering om faren for at briterne får startet 3. verdenskrig med deres geopolitiske spil. Lyndon LaRouche interviewet på den russiske tv-station Russia Today. Foredrag om Schiller Instituttets historieprojekt "Danmark og Den amerikanske Revolution".

Nr. 112 - 14. august 2008: Krisen i Kaukasus og krigen mellem Georgien og Rusland om Sydossetien, hvor flertallet er russiske statsborgere. LaRouches udtalelse: "Putin havde ret, han greb ind for at stoppe 3 . verdenskrig. Hvad foregik der i Georgien/Sydossetien? Hvorfor angreb Georgiens præsident netop nu (på britiske ordre)? Hvorfor siger LaRouche der var fare for 3. verdenskrig? Hvad sker der på det demokratiske partikonvent den 25.-28. august, hvor Obama vil være en ligeså farlig præsident for USA og verden som Saakasjvili er det for Georgien (han sendte Georgien på en selvmordaktion på ordre fra Storbritannien)? Kan Hillary Clinton stadig nå at få den demokratiske nominering? Lang diskussion om hvorfor LaRouche-bevægelsen angriber den britiske imperie-tradition som ondets rod og ikke blot skriger mod USA som så mange andre.

Nr. 111 - 31. juli 2008: LaRouches webcast den 22. juli, finanssystemet kan ikke reddes men må konkursbehandles, Helga Zepp-LaRouche udsteder ny appel for et Nyt Bretton Woods-system, aktiemarkederne spiller jo-jo mens bankaktierne falder, USA må øge statens låneloft for at kunne udstede hjælpepakke til realkreditgiganterne Fannie Mae og Freddie Mac, Storbritanien, Sanien og Danmark i hælene på USA, det amerikanske præsidentvalg: hvornår kollapser den opblæste suffle Barack Obama?, højreorienteret Berlintale, efter kollapset af Lissabon-traktaten er det WTO-forhandlingerne der er stødt på grund, det er nu man skal diskutere et nyt Bretton Woods og en ny økonomisk verdensorden, Italiens finansminister Tremonti presser på for et nyt Bretton Woods, LaRouche-bevægelsens historiske kamp for en ny økonomisk verdensorden, vi må til at tænke langsigtet i Danmark. Diskussion.

Nr. 110 - 22. juli 2008: Introduktion til aftenens webcast med Lyndon LaRouche: Den internationale bankkrise, som nu også viser sig i Danmark som Roskildesyge. Hvordan vil krisen fortsætte og hvad gør vi ved det.

Nr. 109 - 26. juni 2008: Webcast med Lyndon LaRouche 22. juli kl. 19:00. Det bliver en varm sommer for finanssystemet, bliver det irske nej Lissabon-traktatens endeligt?, usikkerhed kan ramme euroen hårdt, hvilke banker går nu ned?, "Din fjende - George Soros", kampen for og imod spekulation, høringen i Folketinget om den globale fødevarekrise - Schiller Instituttets rolle, samarbejde mellem USA, Rusland, Kina og Indien eller britisk dirigeret kaos og krig, briterne kører krisen i Zimbabwe, et israelsk eller amerikansk angreb på Iran?, Danmark behøver store projekter og kernekraft, kernekraftens er afgørende for at få et videnskabssamfund hvor man skaber viden og forandring - ikke bare surfer rundt på internettet. Diskussion.

Nr. 108 - 12. juni 2008: Irsk afstemning skæbnedag for Lissabon-traktaten - et nej vil vælte læsset, paralleller til dansk nej til Maastricht i 1992, Ny dansk kampagneavis trykt, Det amerikanske valg: Hillary Clinton trukket til at trække sig som kandidat men kan komme tilbage hvis Obama får problemer, Obama og McCain kan begge blive vraget, Obama fik delegerede med Soros' penge, Hillary vandt vælgernes gunst, Obamas sponsor Rezko dømt på 17 punkter - står til 80 års fængsel - hvad vil han fortælle?, Det forsatte økonomisk sammenbrud, hvornår ryger Lehman Brothers?, bankkrise på vej tilbage, fødevareprisflugt og oliepris på $140 skyldes spekulation, rammer befolkning hårdt inden partikonventer i slutningen af august, stat-til-stat aftaler nødvendige for olie, råstoffer og mad, hvordan blev den amerikanske økonomi ødelagt, FAO-topmøde i Rom en fiasko - ingen vigtige beslutninger, godt nyt: WTO-forhandlinger brudt sammen, rapport fra det irske valg, briterne vil have Europa i Lissabon-spændetrøje men vil selv stå udenfor, nationalbankchef Bernstein afslører sin inkompetance: Fyr ham og lav en rigtig nationalbank, vi behøver massiver investeringer i dansk infrastruktur, grib ind i den historiske proces, bestil kampagneaviser til uddeling, send støtte til trykning og porto. Diskussion: mere om Lissabon-traktat og afstemninger m.m.

Nr. 107 - 22. maj 2008: Rapport fra Schiller Instituttets foretræde om fødevarekrisen for Folketingets Udenrigsudvalg tidligere i dag samt en kort strategisk briefing om udviklingen i samarbejdet mellem Rusland, Kina, Indien og nu også Brasilien. Kort orientering fra Hilary Clintons fremgang i det amerikanske valg.

Nr. 106 - 15. maj 2008: Det britiske Imperiums krig imod suveræne nationer, afskaffelsen af suverænitet i Europa med Lissabon-traktaten og derefter konfrontation med Rusland/Kina/Indien, forsøg på at få USA til at selvdestruere, Det amerikanske valg: Svindel i North Carolina og Indiana i forsøg på at få Hillary til at give op, hun kæmper videre og vandt 67%-26% over Obama i Vestvirginia, problemerne i Det demokratiske Parti ligesom i 1932 da man forsøgte at undgå Roosevelt, LaRouche og Bill & Hillary Clinton genskaber Det demokratiske Parti forbindelse med de nederste 80% af indkomstskalaen, Den økonomiske krise vokser i USA og LaRouches forslag får øget opbakning, Schiller Instituttet mobiliserer for at sætte fødevarekrisen og en fordobling af verdens fødevareproduktion på FAO's dagsorden i Rom den 3.-5. juni, briterne og danskerne forsøger at afskaffe EU's fælles landbrugspolitik - tyskerne og franskmændene vil beholde den så EU kan producere sin mad selv, hvis afrikanerne kan eksportere til os sulter de mere selv, de behøver sprøjtemidler, såsæd og traktorer, LaRouches Ungdomsbevægelse besøger fødevareministeriet og synger, Schiller Instituttet på Universitetsradioen, Schiller Instituttet forbereder ny kampagneavis om fødevarekrisen og det britiske problem, den britiske virus i Danmark, kampen imod Lissabon-traktaen, LYM's afholdte kadreskole i Pinsen, forandringen i LaRouche-organisationen i USA, forstå videnskab og form fremtiden, send et bidrag til Schiller Instituttets kommende avis

Nr. 105 - 24. april 2008: Programmet er om "skammens dag", dagen hvor Folketinget efter en pro forma-debat ratificerede Lissabon-traktaten. Derefter vil man forsøge at få afskaffet de danske forbehold og dermed den sidste rest af dansk suverænitet. Schiller Instituttet demonstrerede på Christiansborgs slotsplads. Der er også rapporter om LaRouches besøg til Mexico og perspektivet i det amerikanske præsidentvalg efter Hillarys klare sejr i Pennsylvania. Hillary har nu fået flere stemmer end Obama selv hun er bagud i antal delegerede. Endvidere dækning af den fortsatte finanskrise og de tiltag vi må sætte ind imod finanskrisen og den accelererende fødevarekrise. I diskussionen tales der om den fortsatte kamp om Lissabon-traktaten, de fire danske forbehold, hvorfor politikerne og befolkningen ikke forsvarer national suverænitet, "hvor er Gud henne i det hele?" og meget andet.

Nr. 104 - 16. april 2008: Det fortsatte sammenbrud af det internatinale dollarbaserede finanssystem, fortsat dollarfald og kurs mod hyperinflation, olie $115 pr. tønde, $=4,67 kr, LaRouches tre tiltag for at løse krisen, spekulation driver fødevarepriser op, sult-tsunami på vej, 33 nationaer oplever fødevare-optøjer, 25 års globalisering og frihandel (specielt WTO) hovedansvarlig for fødevarekrise, det er kriminelt at omdanne fødevarer til bio-ethanol, sådan fordobler vi fødevareproduktionen, Storbritanien vil have konfrontation med Europa og USA på den ene side og Kina, Rusland, Indien på den anden, nyt forsøg på at få en Irankrig, hvad gør vi for at få en ny amerikansk politik, rapport fra den amerikanske valgkamp, webcast med LaRouche den. 7. maj, det italienske valgresultat bringer et Nyt Bretton Woods på banen, britiske mordtrusler imod den nye finansminister Tremonti, Schiller Instituttet vil demonstrere på Christianborgs Slotsplads den 24. april imod vedtagelsen af Lissabon-traktaten, bag sygeplejerskernes og sosu-assistenternes strejke: Den borgerlige regerings ødelæggelse af den offentlige sektor, hvorfor privatisering ikke er en god idé, staten må kontrollere de naturlige monopoler, vær med til at få Schiller Instituttets kampagneavis ud, send gerne et bidrag til trykning og uddeling.

Nr. 103 - 3. april 2008: Den britiske imperium faktion baseret i City of London puster til ilden rundt om i verden for at skabe krig, der kan forhindre en alliance mellem USA, Rusland, Kina og Indien og etableringen af et nyt Bretton Woods finanssystem: Balkan; Rusland - diskussion af en mulig Nato-udvidelse med Ukraine og Georgien; Kina - Tibet; USA - opdatering fra præsidentvalget; Europa - Lissabon-traktaten. Det demokratiske Partikonvent i 1932: Rollen enkelte mennesker spiller i at gribe ind i historien på kritiske tidspunkter. Hvor tæt det var på at FDR ikke blev valgt som Den demokratiske Partis præsidentkandidat på partikonventet i 1932. Hvad står på spil i valgkamp i USA? Vil der blev valgt en præsident som er kvalificeret til at håndtere det internationale finanskollapse og de geopolitiske spændinger som kan føre til krig? LaRouche-bevægelsens betydning i USA's valgkamp.

Nr. 102 - 19. marts 2008: Schiller Instituttet har udgivet en ny kampagneavis i 60.000 eksemplarer med 1) kræv afstemning om Lissabon-traktaten 2) Finanskollaps! LaRouches løsning eller fascisme 3) 50 års infrastrukturplan for Danmark 4) Hvad sker der i den amerikanske valgkamp 5) Er fanden løs på internettet? m.m, Federal Reserve i panik - pumper gigantbeløb ind i markedet og hjælper ulovligt JP Morgan Chase med at overtage Bear Sterns, Bear Sterns aktieværdi $170 blev til $30 fredag og $2 mandag samt $30 mia. lånegaranti fra Federal Reserve, aktiekrak og bankkrak på vej, systemet er bankerot! brug LaRouches trepunkts nødplan 1)Loven til at beskytte boligejere og banker af 2007 2) to-delt rente 3) Nyt Bretton Woods-finanssystem, dollarfald presser også Europa, dansk realkreditkrise 7. marts, banker går tiggergang, Deutsche Bank: myndighederne må regulere markederne, UBS og HBOS-banken også i problemer?, alle taler om parallellen til 30'erne, boligboblen stadig ikke kollapset, hvornår kommer kreditproblemerne til resten af økonomien?, stimuleringspakke eller infrastrukturinvesteringer?, tidligere finansminister Guilio Tremonti bringer nyt Bretton Woods ind i den italienske valgkamp, andre partier diskuterer med, Barack Obama i problemer - kollapser hans kampagne?, briterne forsøger at skabe kaos i Kina, Kosova og andre steder, vi behøver samarbejde mellem USA, Rusland, Kina og Indien, politikerne og eksperterne ved ikke hvad de skal gøre, vær en historisk person: grib ind og tag lederskab, hent kampagneaviser (eller bestil dem hos os) og del dem ud, send et bidrag til trykning og porto. Diskussion: hvordan stopper vi Lissabon-traktaten, hvad betyder et nyt Bretton Woods rent praktisk, hvorfor er fagforeningerne ikke mere aktive?, hvorfor siger SF ikke nej til at stemme om forbeholdene hvis vi ikke må stemme om Lissabon-traktaten, hvad giver dækning for trykning af penge? m.m.

Nr. 101 - 6. marts 2008: Stop Lissabon-Traktaten!, webcast med LaRouche 12. marts 19:00, hvem får magten i USA?, Hillary Clinton er tilbage i det demokratisk kampagne med sejrene i Ohio og Texas, den demokratiske kandidat findes nok først 25-28 august ved partikonventet, republikanske stemmer har båret Obama frem for at stoppe Clinton - bagefter ville Wall Street knuse ham med skandaler og køre Michael Bloomberg frem, kaos i Texasvalg, LaRouches Ungdomsbevægelse LYMs rolle i at få Hillary tilbage og afsløre Bloomberg, den kollapsende økonomi spiller også med i præsidentvalget, 3. marts begyndte retsagen imod Obamas sponsor Tony Rezko, Michael Bloomberg må opgive at stille op som et nyt parti - bliver promoveret som vicepræsidentkandidat for Obama eller McCain, dollar sætter ny bundrekord overfor euro, $= 4,85 kr., olieprisen over 105 dollars, guld (992 dollars) og andre metaller sætter prisrekord, råstofboble, hyperinflation - hvornår bryder dollaren sammen?, løsning: 1) HBPA  2) todelt rente 3) Nyt Bretton Woods-system, USA må gå foran, HBPA vedtaget i Rhode Island, bankerne i problemer - interbankmarkedet fryser til igen, stigende forskel på euroobligationerne i Tyskland og Italien - knækker euroområdet?, Lisabon-traktaten angreb på nationalstaterne, DK sover og kan miste sin suverænitet, kræv afstemning om Lisabon-traktaten, internationale protester, man forsøger at købe irlænderne, de tyske delstater vilo ikke skrive under, Anders Fogh viser sin sande natur i skamrosen af George W. Bush, Fogh vil sælge Danmark for international toppost, den danske finanslov, underinvestering i infrastruktur og den offentlige sektor, 2008 afgørende år, de unge må tage kampen op og forhindre et europæisk imperium, husk Romerrigets skæbne, Gaza, Afrika og den nye europæiske kolonipolitik, fra nationalstat til bystater, brug dit talent og vær aktiv, ny kampagneavis den 18. marts, få folk vækket til dåd. Diskussion.

Nr. 100 - 23. februar 2008: Finanskrisen fortsætter, 20 års opskruede finansværdier skal nedskrives ellers kommer hyperinflation, obligationsmarkedet i krise, Northern Rock forøger britisk statsgæld med 900 mia. kr., Schiller Instituttets konference i München til støtte for magnettog, faren for ny fascistisk verdensorden: Michael Bloomberg som præsident i USA og Lisabon-traktaten for Europa - man forsøger at forhindre en Roosevelt-løsning på finanskrisen, ny EU-traktat vil give EU ret til at lovgive, opkæve skatter og kan tvinge lande til krig, oligarkiets plan om at fjerne national suverænitet, stop fascisme med LaRouche samarbejde mellem USA/Rusland/Kina/Indien, den danske finanslov afslører manglende suverænitet, briterne (og deres agenter i USA) bruger Kosovas selvstændighed til at ydmyge Rusland - hvordan svarer Rusland igen?, LaRouches Ungdomsbevægelse mobiliserer i Texas og Ohio, vi må uddanne befolkningen i de store spørgsmål. Diskussion.

Nr. 99 - 16. februar 2008: Kort nyhedsorientering.

Nr. 98 - 7. februar 2008: Finanskrisen vil sætte dagsordenen i det amerikanske præsidentvalg: kun en sejr til Hillary Clinton kan forhindre fascisme i USA med Michael Bloomberg som USA's næste præsident (vil stille op som uafhængig kandidat), Barack Obama bliver støttet af medier og finansfolk imod Clinton men kan ødelægges hurtigere end man kan sige "Ny Alliance", skeletterne i Obamas skab - koblingen til Antoin Rezko, hvem vil knække den amerikanske dollar?, en to-delt rente kan redde dollaren, Societe General-skandalen, kredse i Schweiz spiller LaRouchekortet, regeringens finanslovsforslag vil øge privatforbruget men skære ned på infrastrukturinvesteringer - endnu ringere end Infrastrukturkommisionen - oplæg til lønforhandlingerne, byggesektor skrumper - byg infrastruktur nu!, voksende tysk begejstring for magnettopg inkl. en magnettoglinje fra Hamburg til København, Schiller Institut-aktivister bringer magnettog til TV-Østjyllands høring om Kattegatbroen, vær med i kampagnen og gør en forskel. Diskussion - specielt om magnettog, Kattegatbro og store infrastrukturprojekter.

Nr. 97 - 31. januar 2008: Endnu en rentesænkning af 1/2 procent i USA. LaRouches respons: Bush og Bernanke (USA’s centralbank chef) vil sænke dollaren og ødelægge USA, LaRouche lancerer kampagnen for en 2-delt rente politik -- en lav rente for samfundsgavnlige formål som at beskytte boligejere og almindelige banker, infrastruktur og produktion, og en rente højere end den europæiske for ikke-samfundsgavnlige formål, LaRouche holdt et diplomatmøde med repræsentanter fra 22 ambassader i Washington, hvor han udtrykte nødvendigheden af en 4-magts aftale som kan bryde den City of London-centreret imperium-faktions hold over det internationale finanssystem, og skabe et nyt Bretton Woods finanssystem, Præsidentkampagnen i USA: fraktionskamp inden for Kennedy-familien, Schiller Instituttet i Danmark og LYM's aktionsuge i Hamburg om magnettog, med et offentligt møde i Den Danske Sømandskirke, Helga Zepp-LaRoushe fortæller hvordan Den hvide Roses modstandsbevægelse påvirkede hende. Afsløringer i "The Hitler Book" af støtte til Hitler fra kredse i Storbritannien og på Wall Street. Den hvide Rose gruppens brug af Schillers skrift om Solon og Lykurgus. Schillers begreb om den ophøjede.

Nr. 96 - 24. januar 2008: Den amerikanske centralbank gik i panik og sænkede renten 0,75 procentpoint (og lovede mere i næste uge), LaRouche advarer om at det vil skabe hyperinflation, positiv modtagelse af LaRouches internetwebcast blandt politiske institutioner i USA og i verden, Schiller Instituttets foretræde i Folketingets Politisk-Økonomisk Udvalg,  ændringen i den danske økonomiske politik med udsættelsen/aflysningen af børsnoteringen af DONG Energy, Bank Trelleborg tvangsfusioneret pga. likviditetsproblemer - hvor mange andre følger efter, pga. af deres "friske" udlånspolitik?, Frankrigs andenstørste bank taber fem milliarder euro på "fejl" hos en "enlig børsmægler der ikke fulgte reglerne", obligationsforsikringsselskaber i krise - hvad holder hånden under de 2500 milliarder dollars i lokalregeringers obligationer i USA, Jyllands-Postens mener vi må lære af den forfejlede privatiseringen af Post Danmark, det seneste omkring den amerikanske valgkamp -- Clinton-kampagnen fortsætter med at fokusere på økonomien og appellere til den fattigere del af befolkningen, Schiller Instituttets sortsatte kampagne med turne til Hamburg for at sprede lidt dansk optimisme.

Nr. 95 - 10. januar 2008: Webcast med LaRouche fra Washington torsdag 17. januar kl. 19:00 - samme dag som Schiller Instituttet har foretræde for Folketinget politisk-økonomiske udvalg for diskutere sammenbruddet af det global finanssystem og løsningen i form af nationale finansielle brandmure og et nyt Bretton Woods-finanssystem, fremførelse af den amerikanske sang "The Battle-Cry of Freedom" til ære for det politiske gennembrud i New Hampshire der har tændt lys i mørket, briterne svarer på finanskrise med global kaos-strategi, ECB trækker likviditet ud af markedet mens USA pumper ind, hyperinfltionens spøgelse, børsfald og bankproblemer kun den spæde begyndelse på det sammenbrud der er i gang, Basel II-problemer, LaRouche-bevægelsen skubber på med "Lov til beskyttelse af boligejere og banker" mens finansmarkederne har planlagt at bruge Barack Obama (som en slags amerikansk Nasar Khader) til at slå Hillary Clinton ud og bane vejen for Michael Bloomberg - borgmester i New York og multimilliardær - som en amerikansk Mussolini der kan svinge den fascistiske sparekniv, Hillary Clinton fandt sin stemme i New Hampshire da hun og Bill begyndte at diskutere økonomi med befolkningen og kæmpe for de fattigere dele af befolkningen (efter at have løbet ind i LaRouche-folkene på over 20 valgmøder), patriotisk sejrstale i New Hampshire, 40 franske borgmestre kommer ud for et nyt Bretton Woods, Infrastrukturkommisionen dumper med et brag, vi behøver en rigtig infrastrukturkommision der kan fremlægger de nødvendige store visioner for de næste 4-5 årtier, hvorfor Infrastrukturkommissionens OPP-projekter (Offentlig-Privat-Partnerskab) ikke fungerer - det er staten der billigst og mest visionært kan bygge fremtidens infrastruktur, skal vi have en ny mørk tidsalder eller en global renæssance?, glem normal politik og vær med til at skrive historie. Diskussion bl.a. om infrastruktur og kernekraft.

Nr. 94 - 7. januar 2008: Kort briefing om den globale strategiske situation, hvor briterne reagerer på finanssammenbruddet gennem at skabe globale destabiliseringer som f.eks. mordet på Bhutto i Pakistan. Kort analyse af den amerikanske valgkamp, hvor Obama bliver brugt imod Hillary Clinton for at bane vejen for et tredje parti, der kan bringe Michael Bloomberg til magten som USA's Hjalmar Schacht eller Mussolini. Schiller Instituttets kampagne i Danmark. Diskussion.

Nr. 93 - 20. december 2007: Fem centralbanker greb ind for at redde bankerne gennem jul og nytår, Den europæiske Centralbank lånte 2594 mia kr. ud - fire gange så meget som ved krisen den 9. august, chefen for Bank of England Merwin King vil have ny myndighed med magt til at forhindre nye bankkriser (ønsketænkning), Northern Rock-banken har stadig større problemer - The Guardian er bange for at den vil koste skatteyderne 570 mia. kr., man forsøger at få regeringerne til at overtage de globale finansielle tab (spillegælden) og lade skatteyderne betale, LaRouches lovforslag er et alternativ der redder befolkningen og bankerne men afskriver spillegælden, LaRouche lovforslag vedtages i Indianapolis og andre byer, den amerikanske præsidentvalgkamp spidser til, hvem tager lederskab i USA det næste år?, hyperinflationen truer, Gore's politik vil være massemord, landbrugsvarer steget 55% siden 1. august, parallellen til Tyskland i 1923, den globale spekulationsboble kan ikke reddes men menneskene kan, boligkrisen sætter sine spor i Danmark men den globale krise vil gøre det langt værre, vi skal for Guds skyld beholde kronen, magnettogsprojektet på tegnebrættet i München, Indien og Iran, briterne vil have en konfrontation med Rusland over Kosova, Rusland kan ikke som i 1999 bakke på Kosova-spørgsmålet så Kosova-selvstændighed kan betyde varm krig, i stedet for konfrontation behøver vi en alliance mellem USA-Rusland-Kina-Indien baseret på den andens fordel, LaRouchebevægelsens konference i Ottowa om en Beringstrædetunnel et godt positivt eksempel, hvis Rusland bliver en fjende får vi globale problemer med irregulær krigsførelse, vi skal have en ny renæssance i stedet for en ny mørk tidsalder, tidl. nieder-sachsisk justitsminister mener vi skal forbyde voldelige computerspil, ny kampagneavis fra Schiller Instituttet midt i januar om "djævelen i din computer", den globale finanskrise og visionerne der kan løse den, samt nødvendigheden af kernekraft, bliv aktiv og send et bidrag til trykningen. Diskussion.

Nr. 92 - 6. december 2007: Den globale finanskrise fortsætter men der er potentiale for forandring: 1) Kina spillede LaRouchekortet, 2) LaRouches lovforslag til beskyttelse af boligejere og banker får øget opbakning rundt omkring i USA og blev diskuteret i Pennsylvanias kongres (samt gennemgang af den eskalerende kredit- og finanskrise, problemerne der er på vej mod Danmark), 3) Fredskonferencen i Annapolis følges op af vurderingen fra de samlede amerikanske efterretningstjenester at Iran ikke er i gang med at bygge atomvåben (men Cheney og co. har stadig ikke opgivet en Irankrig), 4) Store projekter og magnettog på dagsordenen, 5) God modtagelse blandt de unge af LaRouchebevægelsens nye afslørende skrift "Noossfæren kontra Blogossfæren: Er djævelen i din bærbare computer?" om hvad der ligger bag de voldelige computerspil og tjenester som FaceBook og MySpace samt faren for en vestlige "selvmordsdræbere" som vi senest så det i USA for to dage siden. Fra den danske andedam: Pia Christmas-Møller forlader de konservatives folketingsgruppe. Diskussion.

Nr. 91 - 29. november 2007: Finanverden må erkende at USA er på vej ind i en depression, opdatering fra finansfronten, City Group må hente dyre penge i Abu Dhabi for at holde sig oven vande, Kina spiller LaRouche-kortet: LaRouche taler på kinesisk konference, kinesiske aviser dækker LaRouches advarsel om systemkrise og forslaget om et amerikansk-kinesisk samarbejde om et nyt finanssystem, mere til fredskonferencen i Annapolis end det ser ud til på overfladen, hvad foregår i Rusland?, fortsat fremgang for LaRouches forslag om et lovforslag til at beskytte husejere og banker.

Nr. 90 - 22. november 2007: Hvor står Danmark efter valget,hvor man ignorerede alle de store spørgsmål, det lykkedes os at sætte magnettog, visoner og finanskrakket på dagsordenen, panik på finansmarkederne og kraftige aktiefald som et forskælv til det der er på vej, vi venter stadig på krakket, bankkriserne fortsætter - likviditetsindpumpning har kun købt lidt tid, dollarkrisen eskalerer med dollaren snart under 5 kr., har den en bund?, Jyllands-Posten og Berlingske Tidende slår alarm om dollarkrisen, kun LaRouche's løsning kan fungere, Nancy Pelosi beskytter Dick Cheney og må afsættes, vi behøver global økonomisk genopbygning, de unge må gå forrest men man forsøger at fange dem i internettet med My Space, Facebook o.lign., faren for selvmords/mord-bølge som i Finland og Virginia Tech, hvordan vi formes af hvad vi gør i leg, vi behøver en potent politisk ungdomsbevægelse der forstår menneskelig kreativitet i videnskab og kunst, hvad er forskellen mellem død materie, biologi/biossfæren og Mennesket/noossfæren, hvordan lever vi videre i mennskeheden? Diskussion.

Nr. 89 - 10. november 2007: Valgmøde med Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark og kandidat uden for partierne i Københavns Storkreds og Feride Gillesberg, kandidat uden for partierne i Københavns Omegns Storkreds den 10. november. Introduktion af Tom Gillesberg og LaRouche Youth Movement kor. Tom Gillesberg: Den økonomiske og strategiske situation Danmark står i netop nu og den positive rolle Danmark kan spille som brobygger og i at skabe en verdensomspændende renæssance. Feride Istogu Gillesberg: En hyldest til Friedrich Schiller og den rolle vi unge må spille i at lave den nødvendige politiske omvæltning. Derefter diskussion og en cello suite af Bach spillet af Jean-Sebastian Tremblay. Anden del af diskussionen.

Nr. 88 - 2. november 2007: Rapport fra Schiller Instituttets valgkamp og verdensscenen: Politiken har halvsides artikel om Tom Gillesbergs valgplakat i dag, Ekstra Bladet hjemmeside viser ferides valgplakat med link til hendes hjemmeside i dag, Jyllands-Posten har artikel om Janus Kramer Møller i Århus i mandags og Tom Gillesberg i landsdækkende avis tirsdag. Strategisk briefing om den dramatiske økonomiske sammenbrudskrise og kampen om global krig og fred der ikke findes med i den danske valgkamp ud over Schiller Instituttets kampagne. Hvorfor står der efter finanskrakket på plakaterne? Kreditkrisen er tilbage igen, store tab til bankerne. oliepriser og råvarer stiger og dollaren falder. De store partier ønsker ikke at EU-traktaten skal til debat, for der er ikke meningen at befolkningen skal spørges. Hvorfor er det vigtigt at forsvare de suveræne nationalstater? Seneste nyt fra valgkampen.

Nr. 87 - 24. oktober 2007: Hør hvad der ligger bag Anders Fogh Rasmussens udskrivelse af det danske valg, hvad ville Schiller Instituttet have sagt ved sit foretræde i Folketingets Politisk-Økonomiske udvalg der skulle have fundet sted i morgen og hvorfor stiller fire aktivister fra Schiller Instituttet op til folketingsvalget som kandidater uden for partierne. 

Nr. 86 - 18. oktober 2007: Panik i de internationale finanskredse: hvordan kan vi redde systemet, asiatiske lande sælge ud af sine amerikanske statsobligationer, de amerikanske banker mangler penge, dollaren er faldet til 5,21 kr. - det laveste siden 1978, forsætter Federal Reserve med at sænke renten og pumpe penge ind knækker dollaren, oprettelsen af fond til at købe SIV'er for 200 mia. dollars af Citygroup og andre banker et kæmpe svindelnummer, Goldman Sachs' farlige elskovsaffære med den britiske finansverden vil ende som seksuel kannibalisme, vælg ikke pest (kollaps af finanssystemet) eller kolera (global hyperinflation, olien steg til 88 dollars og kornpriserne er eksploderet) men den tredje vej: LaRouches forslag om at redde de vigtige dele af økonomien og lade spekulanterne gå ned, Poul Nyrop frygter finanskrise, hvad er de amerikanske politikere bange for? de britiske BAE-netværker bag 11. september er stadig i fuld sving, politikere gemmer sig fra virkeligheden ved at diskutere miljø og støtte svindleren Al Gore, britisk domstol: Al Gore er ikke videnskab men manipulerende falsk propaganda. Rusland forstår det britiske problem og forsøger at hjælpe USA ud af konfrontationen med Iran og ind i et samarbejde med Rusland/Kina/Indien, Rusland er i gang med at bygge jernbanen der skal føre til Beringstrædetunnelen til Amerika, Kina vil sende en mand til månen, vi må forberede det nye finanssystem og et paradigmeskifte til nye værider der har udgangspunkt i omsorgen for fremtiden, Schiller Instituttets besøg til Folketinget på Kulturnatten, Schiller Instituttet har foretræde for Folketingets Politisk-Økonomiske udvalg den 25. oktober, vi er allerede i gang med at lancere den kommende valgkamp, vi må både være verdensborgere og patrioter.  Hvad er hyperinfltion? Diskussion.

Nr. 85 - 4. oktober 2007: Webcast med Lyndon LaRouche 10. oktober 19:00, vi er 5-6 uger inde i den globale likviditetskrise - ingen tillid i systemet, IKB, Sachsen LB, Northern Rock bare begyndelsen, det er ikke en "subprime-krise" men en systemkrise, Den Danske må indrømme indirekte koblinger til USA-krisen - må stille op med 14-61 mia. kr. i lån, dårlige lån blev solgt i ny AAA-indpakning, gigantiske urealiserede tab, hvem går under næste gang, alle tror centralbankerne ved hvad der skal gøres men de har ingen klar politik, børserne er i benægtelse - vil ikke kigge på virkeligheden, Federal Reserve pumper penge ind - dollaren falder og USA's gæld stiger, enten finanskrak nu eller Weimar-lignende hyperinflasion på global skala, regeringer og centralbanker må sige nej til Wall Street, hedgefonde og spekulanter. Løsning: LaRouches lovforslag til at beskytte boligejere og banker samt et internationalt Nyt Bretton Woods-system, demokraterne i USA er i lommen på hedgefondene, mobilisering i delstaterne for at støtte LaRouches forslag. Schiller Instituttets konference i Kiedrich stort skridt fremad, Rusland klar til Beringstrædetunnel og strategisk partnerskab med USA, LaRouche i Rom for at diskutere finanskrisen, Schiller Instituttet vil orientere Folketinget, Den amerikanske kongres øger faren for at Cheney/Bush angriber Iran gennem at vedtage resolutioner rettet imod Iran, diskussion i pressen om hvordan vi får verdenskrig ud af et angreb på Iran, Cheney må afsættes!, supergodt besøg af Amelia Boynton Robison med masser af pressedækning af hende og Schiller Instituttet. Rapport fra konferencen for en Kattegat-forbindelse år 2020 den 3. oktober i Ingeniørernes Hus arrangeret af Århus og Københavns Kommune sammen med Midthyllands og Nordjyllands regioner (m.fl.), Schiller Instituttet sørger for at magnettog er med i diskussionen, Schiller Instituttet mobiliserer hele landet for projektet inkl. udeling af den nye kampagneavis den 2. oktober. Aftale om at bygge magnettog fra Münshen til München lufthavn. Fredsprocessen i Korea. Hvordan individer kan være med til at tippe den globale udvikling netop nu. Diskussion.

27. september: Møde med borgerretsforkæmperen Amelia Boynton Robinson

Nr. 84 - 6. september 2007: Foredrag af Leni Rubenstein Thomsen til Schiller Instituttets møde i København om "Lincoln og USA før og nu".

Nr. 83 - 30. august 2007: Op og nedture på finansmarkederne i venten på det endelige systemsammenbrud, hedgefonde må holde brandudsalg i løbet af september og alle værdiansættelserne på markedet kommer under pres, hvis centralbanker bare pumper penge ind udløser man hyperinflation (fødevarepriser stiger allerede kraftigt), et nyt Bretton Woods-finanssystem er eneste løsning. LaRouche-kampagnen i USA mobiliserer for at redde 7 millioner familier fra at miste deres hjem med "Homeowners and Bank Protection Act of 2007": fastfrys lånene og lad folk sidde i deres ejendomme til boligmarkedet stabiliserer sig om et par år, genreguler banksystemet, red boligejerne og bankerne men lad spekulanterne gå ned ligesom Franklin D. Roosevelt gjorde det i 1933, skab nye kreditter for infrastrukturinvesteringer. Danmark kan også hurtigt få problemer: faldende betalingsbalanceoverskud, Danmarks BNP faldt 0,4% og investeringer i maskiner og transportmidler 10,4% i andet kvartal, faldende boligpriser og faldende byggeaktivitet, forbrugsfesten er snart forbi. Brug del af 61 mia. overskud på finanloven til at øge statens anlægsinvesteringer fra 7,5 mia. kr. til mindst 20 mia. om året til bygning af magnettognet, s-tog, regionaltog, motorveje etc., oveni kommer over 100 mia. for de tre næste broprojekter Kattegat, Femern og Helsingør/Helsingborg der betales via brugerbetaling, det er ikke et spørgsmål om enten-eller men både-og, Københavns overborgmester Ritt Bjerregård støtter en Kattegatbro-konference, DSB fremlægger forslag til højhastighedstog over Kattegat, hurtigtog er godt men det er magnettog Danmark, Europa og verden behøver. Fortsat kampagne for at afsætte Cheney i USA inden en krig imod Iran kan blive iværksat, justtitsminister Gonzales blev tvunget til at gå af - nu må Cheney væk. Ledere fra Schiller Instituttets stiller op til det kommende folketingsvalg som kandidater uden for partierne i København, Københavns omegn, Århus og Nordjylland, plakater er ved at blive trykt med sloganet: Efter finaskrakket: Magnettog over Kattegat, Schiller Instituttets nye kampagneavis er på trapperne. Schiller Instituttets konference i Tyskland den 15.-16. september er det afgørende sted at være for at sætte en ny dagsorden der sikrer et nyt Bretton Woods og en ny renæssance i stedet for en ny mørk tidsalder.

Nr. 82 - 16. august 2007: Finanskrakket er i gang. En gennemgang af sammenbrudskrisen på finansmarkederne, tillidskrisen i bankverdenen og den akutte likviditetskrise. Vejen ud i for af et nyt Bretton Woods-finanssystem. Gennemgang af den finansielle og strategiske situation og hvordan vil et nyt Bretton Woods-system fungere.

Nr. 81 - 2. august 2007: USA i eksistentiel krise, hvad lærer vi af tragedier?, webcasten med Lyndon LaRouche den 25. juli: Cheney må væk nu hvis vi skal undgå Augusts Kanoner, træk tropperne ud af Irak, samarbejde med Rusland, Kina, Iran etc nødvendig for at få en varig løsning i regionen, 4-magtsaftale grundlaget for en ny verdensorden - lødning på den finansielle krise, John Conyers overvejer at rejse rigsretssag, 14 italienske senatorer opfordrer til at afsætte Cheney inden en krig mod Iran starter, LYM og danske repræsentanter mødes med kongresfolk, hedgefonde i store problemer, kapitalfonde mister kreditværdighed, den amerikanske boligboblekollaps og kreditkrise, banker sidder med 500 mia. dollars i firmaovertagelser de ikke kan komme af med, krise i yen carry trade, hvornår brister derivatboblen?, IKB Deutsche Industriebank i krise, tysk finanstilsyn: "vi afværgede største bankkrise siden 1931", Paven støtter kernekraft, Danmark spiller nøglerolle i at skabe optimisme og store projekter, dansk magnettog vil forandre verden, vi stiller op i folketingsvalget, ny kampagneavis til august, tag med til Schiller Instituttets internationale konference 15.-16. september i Tyskland om Beringstrædetunnelen og store projekter, diskussion.

Nr. 80 - 19. juli 2007: Webcast med Lyndon LaRouche onsdag den 25. juli kl. 19:00: "Afslutningen på æraen efter FDR", USA's og Ruslands samarbejde under 2. verdenskrig, Cheney og briterne forsøger at sabotere strategisk partnerskab mellem USA og Rusland, fare for "Augusts Kanoner" - krig imod Iran, LaRouche: Hillery må kræve rigsretssag imod Cheney nu hvis hun vil have befolkningens opbakning til at blive præsident, demokratisk impotens i Senatet, briterne forsøger at skabe kold luft til Rusland med Litvinenko-affæren - udvisningerne af de fire russiske diplomater - London Times hævder at russiske bombefly måtte afvises af RAF - Boris Beresovskij hævder han skulle myrdes, Rusland kalder det koldkrigstaktik fra briternes side og svarer igen, forspil til finanskrak, muligheden for en 4-magtsaftale, Bear Sterns hedgefondes værdier gik fra 9 milliarder dollars til ingenting på kort tid - hvor mange hedgefonde er bankerot?, hvad med bankerne der har lånt dem penge?, likviditetskrise?, imens sætter aktiemarkedet nye rekorder!, dansk boligsalg det laveste i 12 år, ejerlejligheder i København faldet 13% - og det er kun begyndelsen!, vi behøver investeringer i fysisk økonomi og store projekter, dansk broentusiasme bliver til infrastrukturdiskussion, vi må tredoble infrastrukturinvesteringer og bygge tre nye broer og dansk magnettognet på 10 år, revolution i dansk økonomi og inspiration for Tyskland og Europa, nordtyske forretningsfolk vil have magnettog mellem København og Hamburg, 70% af svenskerne støtter kernekraft, Danmark og Norden må vise vejen, Schiller Instituttet spiller en nøglerolle, alle mennesker har en potentiel mission, ny kampagneavis til august, tag med til Schiller Instituttets internationale konference 15.-16. september i Tyskland om Beringstrædetunnelen og store projekter med efterfølgende kadreskole, vær et historisk individ, briterne er på vej ud i større problemer i BAE-skandalen.

Nr. 79 - 12. juli 2007: I begyndelsen af juli var Putin inviteret til Bush-familiens private feriested Kennebunkport og Putin tilbød et strategisk partnerskab mellem Rusland og USA. Få dage inden topmødet diskuterede Clinton SDI-politikken på et møde i Yalta European Strategy Organisation. Begge afspejlinger af LaRouche 's arbejde de sidste tre årtier blev sat i gang da Bush sen. og Clinton var til Jeltsins begravelse den 25. april, dagen efter den store Beringstræde-konference i Moskva. Vil LaRouch's 4-magts samarbejde blive en realitet? Strategisk baggrund og perspektivering. Udvikling i Danmark med Kattegatforbindelsen, hvad rolle spiller det internationalt? Optakt til DR2's visning af Svindelen bag global opvarmning.

Nr. 78 - 28. juni 2007: Webcast med LaRouche; BAE verdens største løse tråd, 11. september den amerikanske rigsdagsbrand, BAE-komplekset stod bag, saudiarabiske netværker spiller en rolle, 80-100 mia. dollar i sorte penge, globaliseriing vejen til et nyt britisk imperium, Cheney i store vanskeligheder, Washington Post afdækker Cheneys rolle, senatets retsudvalg stævner Cheney og hans stab, stigende pres for at trække tropper hjem fra Irak, general Taguba: Cheney må have vist om tortur, hvornår ryger finansystemet?, to Bear Sterns hedgefonde må låne 3,2 mia dollar for at overleve, parralleller til LTCM-krisen i 1998, hvad er CDO-er egentlig værd, kan true hele systemet, amerikansk boligkrise forværres og med den problemerne, kronik i Berlingske Tidende: der kommer et stort fald på boligmarkedet, ny britisk regering: samme politik med ny ansigter, EU-forfatning: befolkningen sagde nej så vi spørger dem ikke, angreb på den nationale suverænitet, vi behøver alliance mellem USA-Rusland-Kina-Indien, den danske magnettogdebat (se links), Jyllands-Posten dækker mulighed for magnettog over Kattegat, indlæg af Tom Gillesberg i Jyllands-Posten: Rettidig omhu - byg magnettog, venstreborgmestre også for magnettog på Kattegatbro, Schiller Instituttets demonstration for Femernbro medfører dækning i die Welt og Deutschlandfunk, vi må vis Tyskland vejen. Københavnsk kadreskole på lørdag for LaRouches Ungdomsbevægelse, foredrag om Vitus Bering og udviklingen af Rusland og en Beringstrædetunnel, foredrag om briternes spil i Mellemøsten, evt. LaRouche med på telefon. Schiller Instituttet udgiver ny kampagneavis til august - hjælp med til at uddele resten af dem vi har af nummer 3. Ny musikalsk opdagelsesrejse med Bachs musikalske gåder lagt på nettet.

Nr. 77 - 16. juni 2007: Demonstration til støtte for Femern-broen foran den tyske ambassade på mandag 11:30-13:30, Femern Bælt-broen skal trække tyskerne ud af deres pessimisme, de danske erfaringer med Storebæltsbroen, efter Femern Bælt en Kattegatforbindelse med magnettog, det kommende danske magnettognet, fra Skagen til det sydlige Amerika, USA: Vi kan ikke vente til 2009, det er nu den nye verdensorden skabes, Rusland/Kina under angreb, det moderne britiske imperium, Mellemøsten sat i brand, hvem betaler?, Baggrund om BAE-skandalen - mere end en korruptionsskandale: En finansieringsmekanisme til at lave globale illegale opperationer, prins Bernhard og Pinochet fik også del i bestikkelsen, det anglo-hollandske imperium, LaRouche i dialog med Sydamerika, Ny Alliance en destabilisering af Danmark, Schiller instituttets kampagne, ungdommens rolle, forsøg på at privatisere krigmagten, de nye romerske legioner.

Nr. 76 - 7. juni 2007: Webcast med Lyndon LaRouche 21. juni kl. 19:00, uregerlighed i Europa, demonstranterne imod G8 og aktivisterne i Ny Alliance ved ikke hvad de bliver brugt til, Schiller Instituttet konfronterer Ny Alliance, stadig flere voldelige frustrerede demonstranter og stadig mere overvågning og kontrol, G8-mødet i Heiligenstadt diskuterer ikke de virkelige problemer, skal Afrika hjælpes kræver det et nyt finanssystem der skaber kreditter til opbygning og respekterer national suverænitet, LaRouche's besøg i Rusland og kampagnen for en Beringstrædetunnel, LaRouche gæst i det italienske parlament og senat, nødvendigheden af et nyt system, Rusland advarer imod en ny kold krig, stor investeringskonference i Sankt Petersborg med presentation af flydende kernekraftværker, Sarkozy sender fransk hangarskib til den Persiske golf og vil have militært indgrab i Darfur, advarsler om kommende børskrise, chefen for Japans centralbenk vil regulere hedgefondindustrien og hæve den japanske rente, afskaf "yen carry trade", kampen for at afsætte Dick Cheney, LaRouche råber demokraterne op, advarer imod at bryde princippet om national suverænitet fra den Vestfalske Fred i 1648, Danmark stadig stabilt og har tanke på fremtiden, vi skal have bygget Femern Bælt-broen nu - om nødvendigt under dansk kontrol, diskussionen om en Kattegatforbindelse med hurtigtog vokser, DSB's direktør vil have hurtigtog mellem København og Århus, Folketingets Trafikudvalg blev inspireret af Schiller Instituttets besøg, Ny Alliances rolle er at destabilisere Danmark og skifte dagsordenen, diskussion. Hvorfor vil man stoppe Femern Bælt-broen, statens ansvar for at styre overordnet infrastruktur og retningen i økonomien.

Nr. 75 - 31. maj 2007: Tom Gillesberg på Københavns Universitetsradio for at afsløre hvad der ligger bag Ny Alliance, asiatiske myndigheder advarer om fare for dollarkrise og problemerne med hedgefonde, Børsen advarer mod sommernedtur, destabiliseringer af de europæiske lande, USA's forhandlinger med Iran fjerner ikke faren for en Irankrig, Cheney må afsættes, krav om rigsretssag imod Cheney og Bush i Maine, russisk mordanklaget: Litvinenko og Beresovskij arbejder for den britiske efterretningstjeneste - hvem myrdede egentlig Litvinenko?, DSB: Danmark behøver hurtigtog, Regíon Midtjylland vil have Kattegatforbindelse med hurtigtog, Danmark bør tage det fulde ansvar for Femern Bælt-forbindelsen og sikre at den bliver bygget, sidste nyt om Kong Khader og Ny Alliance.

Nr. 74 - 24. maj 2007: Den strategiske situation og hvad står egentlig bag Ny Alliance. Storbritannien arbejder hårdt på at få en ny kold krig - Rusland er fjenden, Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche på besøg i Moskva, det russiske lederskab ønsker et samarbejde med USA i Franklin Roosevelts ånd, Rusland foreslår bygningen af en tunnel under Beringstrædet og 6000 km jernbane til at forbinde Rusland og USA, Merkels besøg til Rusland en fiasko, demokraterne i USA bakker ned til Cheney og øger faren for en Irankrig, befolkningen vil have en rigsretssag, USA har den største militære tilstedeværelse i Den persiske Golf siden Irakkrigen startede, LYM intervenerer i Det demokratiske Parti, valget af Sarkozy som Frankrigs præsident betyder et angreb på den franske velfærdstat og blod og kaos i gaderne samt kold krig med Rusland, boligboblerne kollapser mens børserne sætter rekord - hvornår ryger det?, hvad står egentlig bag Ny Alliance?, hvis man kæmper for principper vinder man altid - hvis ikke på kort sigt så på lang, vær med til at uddele Schiller Instituttets nye kampagneavis, giv et bidrag til trykning og porto.

Nr. 73 - 10. maj 2007: Den overordnede økonomiske og strategiske situation med faren for konfrontation og krig både i Mellemøsten og i forbindelse med Kosova-situationen. Diskussion om hvad der ligger bag Ny Alliance.

Nr. 72 - 27. april 2007: Webcast med LaRouche 1. maj kl. 19:00, Al Gores tilståelse: han er imod det prometheuske menneske, mennesket skal betragte sig som et dyr, Gore i modvind - ikke inviteret til demokraternes konference i Californien og kommer nok ikke til Chile og Mexico, Fn's klimapanel har problemer, The Great Global Warming Swindle vist på svensk TV4, Rusland begynder at finde sin mission, konference i Moskva om en tunnel under Beringstrædet og 6000 km jernbane der forbinder Rusland og USA, LaRouche var inviteret og havde skrevet tale om realiseringen af Mendelejevs drøm, Rusland har penge i sin stabilitetsfond, Sibirien er den russiske udfordring, genoplivning af Den eurasiske Landbro, Putin kigger fremad, Rusland satser massivt på kernekraft, Sydamerika også i gang, diplomati kan afværge Irankrig men et ekstra amerikansk hangarskib er på plads i begyndelsen af maj, Bush-administration under pres, Kucinich starter sikussion om rigsretssag imod Cheney, bolig- og byggeboblerne kollapser nu i USA og i Spanien, tiden er moden til Roosevelt-inspirerede store projekter, vi må være som Prometheus og sprede lys håb og lederskab, lad fremtiden bestemme nuet.

Nr. 71 - 19. april 2007: Mere pressedækning af Schiller Instituttet! Vi er midt i et globalt systemsammenbrud og systemskifte, som i 1989-1991 men større, $-systemet står på spil, det er drivkraften i kaos og krig, forsøg på at gennemtvinge fjernelse af suveræne nationalstater med globalt miljødiktatur, nødvendighed af USA/Rusland/Kina/Indien-akse, Schiller Instituttets foretræde for Folketingets Trafikudvalg er gået verden rundt, larouchepac.com følger historien tæt, et forskælv der advarer om det der kommer, Flemming Hansen vil ikke have magnetsvævetog fordi det bliver for dyrt, pressedækning af Flemming Hansens svar til Schiller Instituttet på TV2's hjemmeside og tekst-tv, TV2/Nord, Dato, Ingeniøren dækker Schiller Instituttets respons til Flemming Hansen (sidst i programmet), trafikministeren fanget i budgetkontrol-tankegang i stedet for at skabe rammerne for frmtiden, LaRouches ide om fysisk økonomi og investeringsbudget, statens inesteringer må tredobles, Kina og Iran planlægger magnetsvævetog, de økonomiske spilleregler er ved at ændre sig, diskussion om det truende boligboblekollaps, vi skal i gang med store infrastrukturprojekter, ECB advarer om derivaters manglende gennemskuelighed, Ruslands general Ivashov citerer LaRouche og siger at international finanskrise står bag faren for Irankrig, Kuchinich vil rejse rigsretssag, kapitalfonde køber de amerikanske politikere - også demokratiske som Hillary Clinton, tragedien på Virginia Tech - hvad rolle spillede videospil som Counterstrike?, følg med i verden på www.larouchepac.com. 

Nr. 70 - 12. april 2007: Schiller Instituttets foretræde i Folketingets Trafiksudvalg godt modtaget, diskussion om programmet, Schiller Instituttet vil producere skrift med svar på de ubesvarede spørgsmål, stadig far for amerikanke angreb på Iran, Cheney fortsætter med at lyve og forsøger at få krigszar, Ali Allawi afslører Bernhard Lewis og Leo Strauss bag den neo-konservative amerikanske politik der skabte Irakkrigen, krisen i de amerikanske boliglån spreder sig, det anglo-hollandske etablissement er delt, angreb på svindlen om global opvarmning og biobrændsel, Rusland, Kina og Indien bygger kernekraft, hurtigtog of rumprogram, FN's klimapropaganda i vanskeligheder, Danmark kan vise vejen gennem at bryde kulturpessimismen og også bygge et magnetsvævetognet, et 50-års investeringsperspektiv, hvordan Øresundsbroen tranformerer økonomien og trafikmønstrene, Danmark normalt for lille til hurtigtog men ikke hvis vi har høj økonomisk aktivitet, universet vil at vi udvikler os og øger vores aktivitetsniveau.

Nr. 69 - 4. april 2007: Diskussion om magnetsvævetog og Schiller Instituttets forslag om et dansk maglevnet, Schiller Instituttet har foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 12. april, Bush i rollen som Julius Cæsar, Al Gores katastrofale indflydelse på Det demokratiske Parti, nye afsløringer om global opvarmningssvindlen, videnskabsfolk har undsagt Kyotoaftalen i stort tal, Rusland forstår faren for en 3. verdenskrig med udgangspunkt i Irankonflikten - forsøger at få Iran til at fatte faren, FDR-renæssance i Rusland, behovet for en amerikansk-russisk-kinesisk-indisk alliance der kan forhindre global fascisme under dække af globalisering og miljøfare, konstante advarsler om "korrektioner" på finansmarkederne - hvem tænker på systemkriser?, Danmarks rolle i at vise vejen til "ny økonomi" baseret på store infrastrukturprojekter.

Nr. 68 - 29. marts 2007: Benjamin Lylloff spiller en sats af Mozart, interview med Tom Gillesberg i Berlingske Tidende, dækning af magnetsvævetogforslag i Ingeniøren, vores opgave som inspirator, optrapning i Den persiske Golf, de 15 fangne britiske soldater, Blair og briternes rolle som iscenesætter af krige, Al Gore og prins Charles gamle partnerskab, Gores rascistiske rødder og rolle i operation frühmenschen, den forvirrede demokratiske kongres, uhyggeligt nyt fra finansverden, store projekters rolle som pensionsopsparing for samfundet, destabiliseringen af Tyskland med kaoten, hvordan få vi inspireret Tyskland, regeringens og Poul Nyrops tiltag imod kapitalfonde, Bendt Bendtsens rollesom finanansverdens bedste ven. Diskussion bl.a. om Danmarks historiske koblinger til både det klassiske Tyskland og det liberale England.

Nr. 67 - 22. marts 2007: Al Gore vidner i den amerikanske kongres, mener at der er for mange mennesker, at CO2-udslip skal reduceres med 90%, vil stoppe kulkraft m.m., Gore's politik fører til fattigdom og folkemord, manipulationen i Gores film "Den ubkvemme Sandhed", kræv at få vist den britiske dokumentar "The Great Global Warming Swindle" på dansk fjernsyn, demokrater lammet af Gore, Boligboblekrise i USA fotsætter, Medierne i Danmark erkender fare for boblebrist, Dansk Bank: 25% chance for 25% fald, udsigterne er langt værre, "Ødestaden", kommende gældskrise for mange husstande, fare for kollaps af byggesektor, store infrastrukturprojekter behøves, Jyllands-Posten interviewer Schiller Instituttets formand om magnettov og muligheden for Århus-København på 25 minutter, ikke alle projekter kan finansieres med brugerbetaling, infrastrukturinvesteringer er statens investeringer i fremtiden, Danmark må gå foran i teknologispring til magnetsvævetog, først Danmark så Europa, tidshorisonten må være mindst 50 år.

Nr. 66 - 15. marts 2007: Cheney vil forsat have krig med Iran, diplomati løser ikke problemerne så længe Cheney ikke er smidt ud, finanssammmenbruddet er i gang - det er ikke et spørgsmål om hvis men hvornår, briterne forsøger at skifte dagsordenen og forhindre global genopbygning gennem at promovere Al Gore, klimahysteriet og forhindre videnskabeligt og teknologisk fremskridt, vi må gøre op med 68-kulturens miljøhysteri, LaRouches webcast fra den 7. marts, hedge fonde i Cayman Islands er centret for det globale finanssystem i dag, Cheney og Bush må væk nu, problemerne med demokraterne i kongressen, panik på finansmarkederne, stop for likviditetsindpumpningen fra "carry trade", kollaps af "sub-prime morgage"-markedet - tredjerangs realkredit lån, hvornår bliver banker trukket med ned?, Skatteminister Kristian Jensen angriber de "onde" kapitalfonde, Danmark er bannerfører men andre lande klar til at følge med i angreb på kapitalfonde, de store firmaers skatteunddragelse, kapitalfondenes lobbyorganisation vil forsvares af pensionsfondene, Al Gore ansat af den britiske regering, Stern-rapporten lig Blairs "Saddam kan angribe med masseødelæggelsesvåben på 45-minutter", superspekulanten Al Gore, Gores hedgefond med Davis Blood, handel med CO2-kvoter den nye boble - tjen penge på varm luft, den ubekvemme sandhed om Al Gores narrestreger som vicepræsident, britisk tv-station Channel 4 bringer afslørende program "The Great Global Warming Swindle" om hvordan teorien om menneskabt global opvarmning er ren løgn og svindel, Gore besøg til Danmark: floppet i Frederikshavn, Schiller Instituttet har succesfuld demonstration mod Al Gore ved Bella Centret den 13. marts hvor Gore promoverede den nye CO2-spekulationsboble på "Carbon Market Insights 2007", Gordon Brown vil have CO"-handel til London, ny kampagneavis fra Schiller Instituttet under forberedelse, avisen vil have dele af LaRouches webcast, uddybende information om hvorfor menneskeskabt CO2 ikke er et problem, Universet er ikke øde, dødt, tomt og koldt men predisponeret for liv, dækning af den globale finanskrise og et nyt Bretton Woods-finanssystem, vision 2024: De store langsigtede investeringer i blød (hospitaler og uddanelse) og hård infrastruktur Danmark må lave, spild ikke dit menneskelige talent, grib ind i historien. Diskusssion: Vil miljødebatten sætte gang i kernekraftudbygning?, det franske præsidentvalg og situationen i Europa, hvilke nationalstater kan stoppe globaliseringsprocessen?, problemet med privatisering, statens ansvar for det almene vel, hvordan investerer man i fremtiden? Hvad er nationalstaternes rolle, problemerne i 68-kulturen, samt meget andet.

Nr. 65 - 28. februar 2007: Den internationale børspanic som en vendepunkt, i lyset af  LaRouches advarsel fra sidste uge, "Sandhedens Time", om to kritiske faktorer: 1) hvordan den japanske centralbanks renteforhøjelse vil sende en chok igennem finanssystemet, fordi det vil påvirke "yen carry trade" -- metoden med hvilken finansspekulanter har lånte massive beløb i yen til nul eller 0.25% rente, for at fyre op under alverdens spekulationsbobler, 2) Iran, hvor den anden U.S. hangarskib gruppe er nu ankommet til farvanderne udenfor Iran, og Cheney håber på at fremprovokere en reaktion hos iranerne, som kunne retfærdiggøre en angreb. Fjern Cheney inden det er for sent.  Om vores kampagne for at afsløre Al Gores global opvarmnings anti-industri, anti-energi, anti-vækst korstog. 

Nr. 64 - 19. februar 2007: Webcast med LaRouche den 7. marts 19:00, fortsat amerikansk opbygning til et angreb på Iran, kongressen siger fra overfor Bush/Cheney, representanthuset tager afstand fra ekstra tropper til Irak 246-182, 7 republikanere i senatet stemte sammen med demokraterne i 56-34 afstemning, på vej mod de 2/3 flertal der behøves i en rigsretssag, Irans øverste leder: Kernekraft er Irans fremtid, en løsning på Irankonflikten er der hvis USA vil det, Irankrise rettet imod Rusland, Kina og Indien, forsøg på at få USA til at afskaffe nationalstater i stedet for at forsvare dem, globalisering=et nyt britisk imperium, Putins tale i München er en opfordring til samarbejde i Franklin D. Roosevelts ånd i stedet for en ny kold krig, Rusland fejrer Roosevelts 125-års fødselsdag, Indien, Rusland og Kina mødes i Delhi for at aftale tæt samarbejde på alle områder, LaRouche talte ved konference i det italienske parlament inviteret af medlemmer af regeringspartierne, hedgefondene truer med at eksplodere finanssystemet, den amerikanske kongres vil ligesom den danske regering gribe ind overfor kapitalfondenes "skattesnyd", den danske boble kollapser også, BüSo-kampagne i Wiesbaden, kampen for at sætte Jacques Cheminade på valgsedlen i det franske præsidentvalg, det danske bidrag, Cheminade får mediedækning, ny dansk kampagneavis påbegyndes snart, vision 2024 for Danmark: Vi skal ikke vælge mellem OL eller nye hospitaler i 2024 men begynde massive investeringer i den danske infrastruktur nu, før vi leger skal vi have massive investeringer i sundhedsvæsen, uddannelse, produktive arbejdspladser, nye broer og et nationalt magnetsvævetognetværk, så kan vi vise Danmark frem ved De olympiske Lege, diskussion. 

Nr. 63 - 8. februar 2007: Stigende panik over USA's mobilisering, Berlingske Tidende: krig mod Iran?, USS Stennis ankommer til den Persiske Golf omkring 20 februar, 20. februar udløber FN's ultimatum, amerikansk luftvåben trapper op langs Irans grænse, "et nys kan starte krigen", Cheney må ud hurtigt, Lewis Libby-sagen, Condi Rice stillet mod væggen, præsidentambitioner underminerer demokratiske senatorer - repræsentanternes hus må tage lederskab, problemet med 68-kulturen, truslen også rettet imod Kina og Rusland, Kina nedskyder satelit, SDI-programmet tilbage på dagsordenen, EU saboterer langsigtet planlægning for russisk gas, Wehrkundemøde i München, danske indgreb imod kapital-fonde, Tyskland klar til at følge efter, Financial Times angriber Danmark og Tyskland, accepter ikke de falske præmisser, FN's klimarapport, kernekraft, fusion, brintøkonomi, magnetsvævetog, opgør med 68-dogmerne eller ingen fremtid, LaRouche Ungdomsbevægelse aktiv i Washington, hele verden skal have økonomisk udvikling. Diskussion: Hvordan kan vi besejre oligarkiet, hvorfor er demokraterne i USA så svage, hvad stod bag Hitler og meget mere.

Nr. 62 - 27. januar 2007: Den perfekte storm i USA til at afsætte Dick Cheney, LaRouche og hans ungdomsbevægelse bindeleddet imellem befolkningen i USA og kongressen, "vi har 90 dage", befolkning kræver Bush og Cheney afsat, høringer i kongressen om Cheneys sabotage af deres rolle og for at forhindre en Irankrig, Valerie Plamesagen imod Lewis Libby afslører at Dick Cheney stod bag og instruerede Libby, mere klart bevismateriale imod Cheney endf imod Nixon ved Watergate, Cheney til CNN: præsidenten og jeg vil ignorere kongressen, Iraks præsident ønskede ikke flere amerikanske tropper men færre, USA under Cheney forbereder krig imod Iran senest til april, tilladelsen til at dræbe iranere i Irak er del af propagandakrigen om at det er Iran man er i krig med, Cheneys krig mellem sunnier og shiiter på vej til at eksplodere i Gaza og i Libanon, Abbas i Davos, Bush senior og republikanerne diskuterer deres rolle i at afsætte Cheney, Equadors nye præsident fortsætter det latinamerikanske oprør imod globalisering og den internationale finansmafia.

Nr. 61 - 18. januar 2007: Schiller Instituttet havde sangdemonstration imod klovnen Al Gore og myten om global opvarmning, billeder af den på TV2's 19:00 nyheder, oligarkiets brug af myten om global opvarmning til at fremme anti-industri og anti-udviklings tankegang og beholde kontrollen, verdens fattige lande og mennesker betaler gennem fattigdom og død, fødevarekrise blandt Mexicos fattige pga. dyrere majs skabt af "bio-brændsel", Majs steget 58% på et år, en benzintankfuld ethanol indeholder majs til et års ernæring, Blair og Bush slår sig på global opvarmning, parallellerne til 70'ernes manipulerede olikrise og nulvæksthjernevask, Henry Kissinger og NSSM 200, Connie "Bilderberg", LaRouches webcast den 11. januar, næste 90 dage afgørende for at stoppe en Irankrig og permanet krig i mange år fremover, Bush's surge-strategi optakt til krig imod Iran, kongressen må afsætte Cheney nu, trusler imod den amerikanske dollars og verdens finanssystem, Howard Dean for krig imod Iran, LaRouch og hans ungdomsbevægelse mobiliserer kongresfolkene til at få skabt en rigsretssag imod Cheney og Bush.

Nr. 60 - 4. januar 2007: Et verdenstrategisk overblik på D-dag: Dagen da demokraterne overtager magten i Den amerikanske Kongres. Webcast med Lyndon LaRouche den 11. januar. Den historiske rolle den enkelte kan spille. Hvad gør vi i Danmark? Ny Øresundsbro og Storebæltbro til diskussion. Staten investerer bedst sit overskud i fremtiden gennem investeringer i infrastruktur, sundhedsvæsen og uddannelse. Schiller Instituttet vil ikke vente til kommunalreformen bliver afløst af en sundhedsreform der nedlægger sygehuse og sparer på sundhedsvæsenet, men fremlægge et oplæg til en forbedring af sundhedsvæsenet og ikke lade djøfferne snige en reform igennem. Diskussion.

Nr. 59 - 20. december 2006: For tidligt at erklære Baker-Hamilton-kommisionens rapport for død - En ny type politik er i gang baseret på ungdomsaktivering og masseorganisering, Det demokratiske Partis valgsejr blev fulgt op ved et kongresvalg i San Antonio, Texas, hvor demokraterne vandt i et republikansk distrikt efter intervention fra LaRouches Ungdomsbevægelse (LYM) og Bill Clinton, LYM udsender cd med politiske julesange, Bush nægter at skifte Irak-politikken og Det hvide Hus vil have borgerkrige i Mellemøsten og ekstra tropper til Irak, Dobbelt rigsretssag er nødvendig, ny politik baseret på ungdomsbevægelsen og masseorganisering tager over i LaRouches europæiske organisation og BüSo i Tyskland, Ungdomsbevægelsen og kampagner kommer først, ungdomsbevægelsens har været "i ilden" i valgkampene i Tyskland. Dollaren stadig under pres, ryger dollaren ryger finanssystemet, mange amerikanere på vej til at miste deres hus, de fattige bliver blanket af i boligsvindelen, derivatboblen er på ti gange verdens BNP og kan kollapse når som helst, Thailand børs faldt 14,8% i tirsdags, kun USA klan sætte en ny politik på banen men skal have europæiske partnere, Merkel og Femern Bælt-forbindelsen, Den amerikanske revolution blev anført af den 70-årige Benjamin Franklin og en masse unge som den 21-årige Alexander Hamilton og 20-årige Lafayette, denne gang skal der også være en politisk revolution i Europa vær med til at dele den nye kampagneavis ud og send et bidrag til at dække trykomkostninger og porto!

Nr. 58 - 6. december 2006: Ny dansk kampagneavis er trykt i 50.000 eksemplarer. Indhold: "Danmarks fremtidige rolle i verden: Fra korsfarer til Brobygger" af Tom Gillesberg, "Hvordan vi genopbygger økonomien efter det store krak i 2007 (oversættelse af webcast med LaRouche fra 16. november), Hvordan LaRouches ungdomsbevægelse sikrede valgsejren i USA af LYM og artikel om Isotop-økonomi. Yderligere en personlig opfordring til danskerne fra LaRouche om at tænke universelt. LaRouche Youth Movement fortsætter med at sætte dagsordenen i USA og overtage Det demokratiske Parti Howard Dean må gå af, Cheney vil have ny krig, Fogh Rasmussens problemer, hvorfor gik Fogh med Bush, Cheney og Blair?, Cheney er som Hitler i bunkeren, Gates: vi vinder ikke i Irak - vi må forhandle med Iran, Boltons afgang, Cheney vil have sunnimuslimsk-shiit krig, Cheneys besøg i Saudi-Arabien for at få sunniarabisk-nato-USA-Israel-alliance, EIR afslører Cheneys komplot, afsløringer første nyhed på Google news om Cheney og vandrer verden rundt i ekspresfart, Det hvide Hus forsøger at få krig i Libanon og mellem palæsinenserne, USA bruger al-Qaida folk til at bevæbne sunnier i Libanon, Kissingers fingeraftryk er synlige, hvad går kredsene rundt om Bush senior for at stoppe en 100-års krig i Mellemøsten, Irakstudiegruppen under ledelse af James Baker, Danmarks rolle i at skifte den politiske geometri i Europa, lad os få tyskerne læst at spille "bridge" (bygge broer), næste weekends kadreskole for LaRouches Ungdomsbevægelse i Sydsverige, vær med til at dele den nye kampagneavis ud, send et bidrag til at dække trykomkostninger og porto!

Nr. 57 - 23. november 2006: Ny dansk kampagneavis fra Schiller Instituttet om to uger i 50.000 eksemplarer bl.a. med oversættelse af LaRouches webcast fra den 16. november, ny dagsorden i Washington, vores rolle i at vinde en demokratisk jordskredssejr, fortsat udsivning af boligboblerne - hvornår kommer krakket?, dansk boligboble holdes oppe af afdragsfrie lån, de unge kommer til at betale regningen, Robert Rubins advarsler om $-krak, hvordan kan verdens finanssystem omlægges?, Irak-krisen: ny politik på vej men hvilken, Seymor Hersh advarer om at Cheney vil have krigen med Iran, Cheney og Israel bag mordet på Gemayel, forbereder Israel et angreb på Iran?, "break away ally"-scenariet, Cheney og Bush må afsættes i rigsretssag, vi skaber trykket - kongressen undersøger, ny dansk politik kan ikke vente til 2009, ny dansk politik: fra korsridder til brobygger, baggrunden til det danske økonomiske mirakel, Femern Bælt-projektet og ny dansk infrastruktur, den danske kulturtradition, vi behøver en ny dansk militærpolitik med ingeniørtropper i stedet for romerske legioner.

Nr. 56 - 10. november 2006: Kort fejring af jordskredsvalget i USA, Rumsfeldts afgang (og Schillers 247-års fødselsdag), befolkningen vil afsætte Bush og Cheney, Rumsfeldts afgang "one down - two to go", Cheney og Bush må afsættes, Peloci har måske sagt at der ikke bliver en rigsretssag men demokrater der har svoret at afsætte Cheney leder nu komiteer, LaRouche holder webcast 16. november om hvordan vi organiserer en genopbygning efter det store krak i 2007, Bush' pressekonference viser han er skør, Bush forsøger at luske Boltons godkendelse og overvågning igennem den gamle kongres. Demokraternes sejr: valgsvindel blev overvældet, Lincoln havde ret: man kan ikke narre alle mennesker hele tiden, LaRouches og LaRouches ungdomsbevægelse LYM's rolle i at få demokraterne til at kæmpe, LYM uddelte 750.000 eksemplarer af "Er Joseph Goebbels på din læreanstalt" delt ud til de unge, øget stemmedeltagelse - specielt blandt de unge (2 millioner flere unge stemte end i 2002) - til midtvejsvalget sikrede demokratisk sejr i både Senatet og Repræsentanternes Hus, Liebermans og Schwarzeneggers valgsejre eneste malurt i bægret, LaRouche: Bush synger sin svanesang og er uden kontakt med virkeligheden, dollarssystemet er i fare og vi må handle omgående, udnævnelsen af Robert Gates som forsvarsminister viser Bush sr. tager over, mulighed for ny Iranpolitik, næste to måneder øget fare for finanskrak og at Cheney/Bush starter en ny krig imod Iran, Syrien eller andetsteds, så er scenen sat inden en ny kongres træder til i slutningen af januar, efter Roosevelt vandt valget i november 1932 - og inden han blev indsat 15. marts 1933 - blev der økonomisk/finansielt sammenbrud og Hitler blev kansler i Tyskland, man fik rigsdagsbranden og nazistisk valgsejr/etablering af diktatur i Tyskland, LaRouche opfordrer til at Det demokratiske Parti afsætter Cheney/Bush ved en rigsretssag, hvis Bush/Cheney ikke afsættes kan de blokere for et skifte i økonomisk politik, Ehud Olmert optager Avigdor Lieberman som vicestatsminister efter pres fra Cheney, drabene i Gaza bare begyndelse på israelsk provokationspolitik for at skabe krig, vi må afsætte Cheney/Bush mens de er sendt til tælling - vi kan ikke vente 2 år, farlig femte kolonne hos demokraterne, tværpolitisk samarbejde må ikke inkludere Cheney, LaRouches Berlin-webcast: de neokonservative er kørt fra de europæiske finanskredse for at ødelægge USA og nationalstaterne, globalisering=britisk imperium, protektionisme og opbygning, leder af Ruslands Udviklingsparti med på webcaten for at promovere reindustrialisering og kernekraft, LaRouche opfordrer danskerne til at være universelle individer, have intellektuel deltagelse i menneskeheden og tænke stort, den danske rolle i at sikre et skifte i Tyskland, ungdomskadreskole i anden weekend af december, støt ny dansk kampagneavis i 50.000 eksemplarer.

Nr. 55 - 26. oktober 2006: Webcast med LaRouche den 31. oktober, glansbillede frem til midtvejsvalget den 7. november - så kommer finanskrisen, Irakkrisen og en krig imod Iran på dagsordenen, LaRouches Ungdomsbevægelse LYM mobiliserer for en demokratisk jordskredssejr, 750.000 eksemplarer af "Er Joseph Goebbels på din læreanstalt" deles ud i USA, LYM intervenerer imod Joe Lieberman og JP's Flemming Rose, Flemming Rose sammen med neokonservative folkemordsfortalere og Democratic Leadership Council, hangarskibsgruppen Expeditionary Strike Group på vej til Den persiske Golf (der er tre i forvejen), Financial Times asvarer imod et økonomisk blodbad når hedgefondene ikke længere vil finansiere kapitalfondenes opkøb, Tvangsauktioner i L.A. op med 74% - i Michigan 300%, amerikanske huspriser og hussalg falder,  fupstatistikker skal udskyde krakket til efter valget, Chirak og 30 franske topchefer i Kina, Kina og Rusland søger at omgå EU's sabotage med bilaterale handelsaftaler, problemet er ikke blot de neokonservative men det britisk-hollandske liberale system, globalisering=imperialisme, de historiske paralleller til Athen, Rom og Det britiske Imperium, globalisering leder til fascisme, LaRouchebevægelsens genoplivning af Franklin D Roosevelt-traditionen i Det Demokratiske Parti, hvilket menneskesyn vil sejre efter finanskrakket, menneskets udødelighed, hvad er problemet med EU, den amerikanske anti-globaliserings tradition, LaRouches indflydelse i Rusland, hvorfor kernekraft, hvad er problemet med 68-ideologien og grænser for vækst, hvad bruges Al Gore og hans film til?, det oligarkiske menneskesyn der ligger bag miljøbevægelsen m.m.

Nr. 54 - 19. oktober 2006: Det skæbnesvangre amerikanske midtvejsvalg 7. november, webcast med Lyndon LaRouche fra Berlin 31. oktober, republikanere har kun opbygning fra 37% af vælgerne - 52% støtter demokraterne, finanskrisen bliver skubbet til efter valget, svært at lave et angreb på Iran inden valget men hvad med terror?, The Guardian advarer imod nye terroranslag, Bush praler af den "gode økonomi" og de faldende benzinpriser, manipulationen for at få olieprisen ned, LYM's kampagne for at få de studerende politisk mobiliseret, vil folkene bag Bush-administrationen have Irankrig og finanskrak efter 7. november og inden den nye kongres indsættes?, de politiske kriser i Iran, Nordkorea, Libanon, Irak etc. er resultatet af strategien for permanent krig - man fremprovokerer bevidst kriser som den i Nordkorea, hvad bliver responsen på finanskrisen: fascisme eller Roosevelt-modellen, George Shultz mener at vi nu holde op med at true og begynde at skyde i Darfur, Iran, Nordkorea etc., Yaron Brook: dræb hundredtusinder af tilhængerne til de militante muslimer, "en stemme for republikanerne er en stemme for atomkrig", Bakers Irak studiegruppe: Lad Syrien og Iran hjælpe til med at løse problemerne eller træk tropperne ud og sats på inddæmning - den nuværende politik har spillet fallit, forsøg på at snakke boligmarkedet op, løbet er kørt i USA - for mange eksotiske lån, Financial Times: den næste hedge fond-kollaps kan måske ikke kontrolleres, Tyskland overtager formandskabet af G8 men får de lov at gribe ind mod hedge fonde og derivater?, nye rekorder på børserne men holder efter midtvejsvalget?, LaRouches webcast den 31. oktober forumet for løsninger mellem Europa, USA og Asien,  LYM's rolle i Tyskland, hvordan bruger du dit talent?, vores rolle som politisk katalysator, LaRouches Ungdomsbevægelse afholder kadreskole i Berlin denne weekend for få historisk og videnskabelig forståelse, Keplers videnskabelige metode.Hvorfor støttede demokraterne Bush's fascistiske lovgivning?, Lynne Cheney og John Trains kampagne for at afpolitisere de unge på de amerikanske universiteter og fyre politiske undervisere, kredsene bag Bush-administrationen vil have et fascistisk diktatur, hvad tænker de på Christiansborg, hvordan får vi politikere til at vokse med opgaven?, vore kulturelle rødder, H.C. Ørsted og naturvidenskabelig oplysning, statsmagtens opgave med at sikre det almene vel, Danmarks rolle i verden og meget mere.

Nr. 53 - 12. oktober 2006: Den mulige nordkoreanske atomprøvespringning - sultnes respons til USA's pres og sanktioner, faren for amerikansk atombombning af Iran, nedtælling til midtvejsvalget 7. november, Irakisk og Afghansk mareridt - unge dør forgæves, Lancet: 655.000 irakere døde pga. af den udenlandske besættelse - 2,5% af befolkningen, finanssystemets problemer - udskyd alt til efter 7. november (bl.a. med faldende oliepriser), med republikanernes manglende indgreb imod Foleys jagt på unge drenge har de mistet nøglevælgere, meningsmålinger: demokrater 59% republikanere 36%, kun 44% af republikanere siger de vil stemme, demokratisk jordskredssejr grundlaget for en rigsretssag imod Cheney og Bush, fare for angreb på Iran og demokratisk passivitet, Schiller Instituttet råber vagt i gevær til folketinget, høring om Irankrig i kongressen, LaRouches Ungdomsbevægelse mobiliserer de unge på universiteter og colleges, "Er Goebbels på din læreanstalt", intriger af Lynne Cheney og John Train, få de unge på barrikaderne, faren ikke forbi 7. november, forvent forsøg på fascistisk overtagelse i USA og evt. en Irankrig der kan få skylden for finanssammenbrud, boligboblen i krisen, Dow Jones sætter ny rekord- Robert Rubin: hvornår kommer krakket så, Forbes: Hvornår eksploderer hedgefondene pga. kredit derivater, 26.000 mia. dollars i credit default swaps (forsikringer imod dårlige lån) - kan vælte hedgefonde (og markedet), EU bekymrede for bankkriser der krydser grænserne men vil først have rapport i marts 2007, amerikanske husbyggere lukker ned, føderalbankguvenør Susan Bies: bankkriser og betalingschok på vej, Putin i Dresden forsøger at få Tyskland til at være brohoved i Europa for det asiatisk-europæiske samarbejde, myten om ansvarlige finansmarkeder og uansvarlige regeringer eksploderer, vi må uddanne vores politikere - vi besøger Christiansborg på kulturnatten, USA's ødelæggelse af ikke-spredningsaftalen gennem ikke at stille kernekraftteknologi til rådighed for civilt brug, alle lande har krav på den bedste teknologi, der behøves et skifte i USA og Tyskland, er menneskeheden ved at blive voksen og erkende at krig er forældet, vi må arbejde for den andens fordel, et lands stolthed er dets bidrag til hele menneskeheden. Diskussion: finanssammenbruddet er allerede i gang - verden er allerede i gang med at blive ødelagt af en fejlslagen politik. Foredrag om fremtidens isotopøkonomi.

Nr. 52 - 28. september 2006: Den danske strejkebølge - oprør imod regeringens sofisme, hvorfor skærer vi ned, hvad er regeringens intention?, hvad giver en regeringen legitimitet?, de manglende investeringer i Danmark, investeringer i det almene vel, regeringen lefler for de øverste 3% - kommunerne skærer ned, troen på de økonomiske ypperstepræster, borgmestrenes valg: lederskab er ikke at fralægge sig ansvar med at påtage sig det, parallellen til Athens sofisme og fald, magtens arrogance, eliten har tabt koblingen til virkeligheden i DK og internationalt, globaliseringsprocessen har spillet fallit, den globale finansiel krise den bristende boligboble, Irak/Afghanistan-katastrofen, Tysklands Afghanistanambassadør, Taliban kontrollerer syden og om 12-18 måneder hele Afghanistan, Bush-administrationen i krise op til midtvejsvalget 7. november: Er et angreb på Iran med taktiske atomvåben Cheneys oktoberoverraskelse?, tidligere NSA-chef William Odom: Irankrig er en mulighed - vil kongressen tage sit ansvar og rejse en rigsretssag imod Bush?, hedgefonden Amaranths tab på 6 mia. dollars, krisemøde i New York Federal Reserve med 16 største banker, parallellen til LTCM-kollapset i 1998, Financial Times: britiske og amerikanske finanstilsyn advarer om at det må internationale tiltag for at kontrollere derivatmarkedet - kreditderivatmarkedet på 26.000 mia. dollars, Tom Gillesbergs åbne brev til den danske regering i juni 2006: Vi må handle nu inden hedgefondene kollapser økonomien og finanssystemet, amerikanske husbyggere giver store gaver for at sælge husene, boligboblens kreditderivater grundlaget for den globale derivatboble, LaRouches webcast-dialog med Asiens regeringer, opbygningen af en isotop-økonomi - fremtidens videnskabelige udfordringer, problemet med anti-kernekraft kampagnen, LYM udgiver et nyt videnskabstidskrift: Dynamis, vi har ansvaret for at bringe ideer på banen og forme den historiske proces.  Diskussion: hvad får de rige familier ud af at ødelægge verden?, Hybris og Nemesis - hvordan samfund går under, problemet i den danske magtelite og meget mere...

Nr. 51 - 21. september 2006: Rapport fra Feride Gillesberg om vores valgkamp i Berlin, derefter Tom Gillesberg: LaRouche: Vesteuropa hænger i en tynd tråd, tysk-fransk alliance nødvendig for at sige nej til anglo-amerikansk afindustrialiseringspolitik, Thatcher og Mitterand dikterede en ophævelse af tysk suverænitet og EU, mordene på Herrhausen og Rohwedder, Franklin Roosevelts visioner og Trumans kyniske britiske politik, red de 80 fattigste procent, Ungarn, hvorfor støtter etablissementet militærkup i Thailand?, Pavecitat brugt til en ny Muhammedkrise, Cheney vil have en Irankrig, finanskollaps på dagsordenen, olieprisen falder til 60 dollars, Amaranth-hedgefond taber 6 mia. dollars på 3 uger, hvor mange andre har tab?, hvornår kollapser hedgefonde pga. tab på option ARM (boliglån med justerbare rater), finansaktør: markedet er et kasino, krakket bliver 100 eller 1000 gang større end 1929, Business Week 11. september skriver om de amerikanske mareridtsagtige huslån, flexlån og afdragsfrie lån fulgt af lån med justerbare rater, hvor man kun betaler en del af renten til at begynde med, udgjorde 12,3% af lån i 2006 - 40% i Californien, største problem opstår når finansmarkedet rammes af kollaps i finanspapirer baseret på ARM-lån, meget værre end med GM og Ford, stilhed før stormen, illusionen om et "normalt" problemfrit liv, læren fra 1940, brug dit talent - bliv et geni, Schillers ide om det Ophøjede, ansigt til ansigt med sin skaber, handling i virkeligheden, menneskelig udødelighed, ungdomsbevægelsens uddannelsesprogram, filosofisk hoved eller praktisk gris, modstandsbevægelsens skuffelse efter anden verdenskrig. Diskussion.

Nr. 50 - 14. september 2006: Vores deltagelse i valgkampen i Berlin inden valget 17. september, LaRouches webcast den 6. september, nyt webcast fra Berlin om 5 uger, Mahathir og ledende kredse fra Rusland, Kina og Indien med i dialogen, vi er ved afslutningen af epoken efter Franklin D. Roosevelt, med Truman blev Det amerikanske Århundrede det britisk-hollandske liberale system: globalisering og imperialisme, "liv, frihed og ejendom", Churchills rolle, forsøget på at afskaffe nationalstater, tre generationer Komiteen for den nærværende fare, Bush-administrationens fallit, Den amerikanske befolkning vil have forandring, demokrater kan vinde hvis de lytter til de 80 nederste procent af befolkningen ikke de 3% i flødelaget, krakket er i gang - den amerikanske boligboble siver, Neue Zürcher Zeitung advarer om ulykkerne der følger et sammenbrud af den amerikanske boligboble, parallellen mellem byggeindexet og aktiemarkedet, amerikanerne trak 850 mia. dollars ud af boligboblen til forbrug alene i 2. kvartal 2006, forbrugsfesten er forbi, betalingschok når renten stiger og folk ikke kan betale deres indekslån, finansekspert: fald i forbrug og amerikansk import, investeringer i USA rammes, dollarkrak?, en Irankrig er ikke militært men økonomisk drevet, Netanyahu klar til krig: "Iran er værre end Hitler", afsæt Cheney og Bush, propaganda i forbindelse med 5-års dagen for 11. september, "Vejen til 11. september", vær ikke en kujon, Obrador i Mexico: paragraf 39 forpligter os til at etablere en ny regering der kan sikre befolkningens lykke, Berlin er nøglen til Eurasien, LaRouche: LYM må uddanne fremtidens videnskabsfolk, det danske bidrag i Berlin, dansk tradition for at bidrage til tysk historie - og høste håb for fremtiden her, ungdomsbevægelsens rolle under besættelsen og i dag, den danske boligboble brister, uddannelse til en videnskabelig og kulturel renæssance får man ikke på universitetet men i LYM. Kan dollaren overleve den amerikanske boligbobles kollaps? USA historiske rolle i at skabe kredit til økonomisk opbygning, m.m.

Nr. 49 - 31. august 2006: Historisk webcast med LaRouche 6. september, større begivenheder på vej end i 1989, finanskredsene bag Bush og Blair vil have kaos og krig, den amerikanske boligboble og finanssystemet brister, The Times: amerikanske husværdier fordoblet fra ti til tyve billioner dollars fra 1999-2006 - værdistigningen har holdt gang i amerikansk økonomi, kollapset bliver langt værre end ved it-boblen, rentestigninger og kreditværdighed, hvad gør USA, Bernanke fremhæver Romerriget som model for USA, hvad gør vi ved Mellemøsten, Tyskland og Rusland, den falske øko-dagsorden, global istid på vej - aflys Kyoto, hvem skal være Mexicos præsident?, Finansloven 2006 - hvorfor vil regeringen ikke bruge penge?, hvorfor forstår økonomerne ikke økonomi?, en bedre fremtid opbygges gennem øgede statslige udgifter, privatsamfund=feudalisme, hvordan bygger vi fremtiden. Er der en akut fare for at Iran får atomvåben, hvorfor fik vi kommunalreformen, OECD, EU og djøffernes rolle i at ødelægge Det almene Vel i Danmark, og meget mere.

Nr. 48 - 24. august 2006: Scarborough på amerikansk TV: "Er Bush kugleskør?", voksende oprør imod Bush/Cheney, verden behøver amerikansk lederskab, LaRouche holder historisk konference i Berlin og Washington det transmitteres som webcast den 6. september kl. 16:00, LaRouches forudsigelse af Sovjetsfærens sammenbrud og et genforenet Tyskland den 12. oktober 1988, et 50-års perspektiv til at håndtere det fysisk-økonomiske sammenbrud og forhindre globalt asymetrisk krigsførelse, Berlins rolle som eurasisk knudepunkt, efter 1989 fik vi ikke en retfærdig fred - nu må læren fra år 1648s Vestfalske Fred omsættes, verden set gennem LaRouches øjne: menneskelig kreativitet er den største ressource, vil må gå fra at være jordboer til at være borgere i solsystemet og tage ansvaret for hele kloden og dens indbyggere, det amerikanske boligmarked er nu officielt i sammenbrud - hvordan påvirker det dan amerikanske økonomi og verden?, hvordan ser det ud i Danmark?, Rohatyn Associates lukker, USA behøver en økonomisk nødplan nu, USA's strategiske krise: Libanon, Irak og Iran - Bush er ude af kontrol, oprøret imod Bush, McCain erkender Irakkrigen var en fejltagelse, Olmert må involvere Israel i en fredsmission hvis han ikke skal blive erstattet af Bibi Netanyahu og mere krig, Bush og Cheney må væk nu!, Argentina lyttede til LaRouche og kom på fode igen, Argentina bryder de mentale lænker og satser på kernekraft, kan danskerne bryde deres mentale lænker?, vanens magt, vil du lade dig bestemme af den barndoms aksiomer?, stærke og svage kræfter, skal vi gentage Athens tragedie?, lad os lære af Sokrates, hvad gør vi med radioaktivt affald?, hvordan affald bliver til en ny ressource, transmutation, hvordan blev folk imod kernekraft?

Nr. 47 - 17. august 2006: Lyndon LaRouche og Executive Intelligence Review på aftennyhederne i Ruslands største tv-kanal om Cheneys oktoberoverraskelse, Berlin og Washington-konference omkring 7. september for sætte en global LaRouche-dagsorden, optakt og efterspil til Libanonkrigen, vi er på kanten af global asymetrisk krigsførelse med atomvåben, Bush er skingrende sindssyg, Bush senior og Scowcraft måtte få Rice til at skære igennem for at få en våbenhvile, LaRouche støtter Yossi Beilins fredsforslag, hele Mellemøsten må med i fredsplan, Den vestfalske Fred-modellen, retfærdighed for alle, økonomisk udvikling, den andens fordel, Seymor Harsh afslører Cheneyinvolvering i Libanonkrigen i The New Yorker: Ville lamme Hizbollah inden Irankrig, Israel tabte krigen - mistede både skibe og tanks, kunne ikke nedkæmpe Hizbollah, 1648: Den vestfalske Fred, Patriot til sit land og verdensborger, nationalstatens rolle i at beskytte vores udødelighed, nationer lever videre gennem hvad di giver til verden, agape og næstekærlighed er at forsvare den menneskelige udødelighed, forsvaret af vores bidrag til menneskeheden den højeste kov, grundlaget for et nyt Bretton Woods finanssystem, skiftet i Amerika, Liebermans nederlag bag Cheneys ønske om terrorskræk?, Bill Clinton affærdiger Lieberman på Good Morning America, Bush gav Lieberman dødskysset, fortsat kamp i Mexico, specialstyrker sat ind mod kongresfolk, 3000 soldater "forsvarer" kongressen, LYM's rolle i processen, DK i rekord-forbrugsboom, regeringen udsulter den offentlige sektor og infrastrukturen, forsøger at skabe Rohatyns OPP (offentlig-privat partnerskab( i Danmark?, jernbanenettet bør betallet af staten ikke være OPP, danskerne korrumperede af britisk-hollandsk liberalt system, Danmark blev i stedet opbygget af tysk-græsk klassisk tradition baseret på Det almene Vel og fremskridt, udødelighed ikke grådighed, hvordan investerer man bedst statens overskud i fremtiden?, invester i infrastruktur, uddannelse og sundhed, international magtkamp, vores kommende kampagneavis. Michelle Rasmussen fortæller om Den vestfalske Fred, to korstykker fra Bachs Jesu Meine Freude, diskussion: skal folk acceptere at være fjernstyrede lønslaver, problemmet med djøffer, hvad skete der 11. september, danskerne tager ikke deres demokratiske ansvar og meget mere.

Nr. 46 - 12. august 2006: Den pludselige britiske afsløring af "et storstilet terrorplot" skal ligesom den israelske invasion af Libanon tjene til at skifte dagsordenen væk fra det igangværende sammenbrud af det internationale finanssystem til kaos og krig, kan man stole på hemmelige britiske efterretninger?, Joe Liebermans nederlag i demokratisk primærvalg skriften på væggen for Det demokratiske Parti - hvis de vil vinde en jordskredssejr til november skal de lytte til LaRouche og befolkningen.

Nr. 45 - 3. august 2006: Der indledes med en sats fra Bachs suiter for cello, derefter nyhedsorientering. Verden går mod finanskrise og krig mens danskerne er i fortrængning, situationen i Afghanistan og Irak, de danske soldater, krigen i Libanon skriften på væggen, LaRouche advarer om en kurs mod 3. verdenskrig drevet af Felix Rohatyn og Den synarkistiske Internationale der vil ødelægge USA og alle andre nationalstater og erstatte dem med globalisering, strategisk skifte med bomberne i Mombai og Israels selvmordsangreb, angrebet besluttet i Colorado på møde mellem Cheney og Natanyahu, paralleller til 1989 og chancen for en ny verdensorden, Golfkrigen og Balkankrigene, i stedet for opbygning tvangsglobalisering, finanssystemet synger nu på sidste vers, synarkisterne og Cheney bruger Israels angreb som erstatning for Irankrigen de ikke fik, Israel kan kun tabe på angrebet, planer om en "oktoberoverraskelse" hvor man finder israelsk plantede irakiske masseødelæggelsesvåben i Syrien, Israel kan ikke vinde militært, USA stadig fanget i økonomisk dilemma, behøver et nyt Bretton Woods, Bush' skattelettelser på 1.000 mia. dollars til de rigeste 7500 amerikanske familier vil køre USA fallit, tvangsprivatisere den lokale amerikanske økonomi, ECB hæver renten, ryget systemet i september?, den danske regering har holdt liv i boligboblen med skattestop og rentefrie lån, boligboblen har gjort danskerne til verdensmestre i privat gældsætning og skabt forbrugsboom, DSB's problemer, underinvestering i infrastruktur, ældreforsorg, skoler etc., et dansk økonomisk pearl harbour på vej, intellektuelle forberedelser, LaRouches ungdomsbevægelse LYM i USA, Berlin og Mexico, 3 millioner demonstrerer for demokrati i Mexico City, permanent teltby i Mexico City under ledelse af Obrador, LYM er med, fascisme eller ny verdensorden, hvad havde du gjort i 30'erne, kæmp nu mens du kan, vent og se og det er for sent, den klassiske kulturtradition i Danmark, Humboldts skolesystem, hvad er galt med universiteterne, problemerne med djøffer og nedskæringer i sundheds væsenet, erfaringen fra 30 års-krigen og Den vestfalske Fred om hvordan man sikrer varig fred, hvorfor kommer krakket i september? Michelle Rasmussen fortæller om van Suiten på BBC radio og meget, meget mere.

Nr. 44 - 12. juli 2006: Webcast med Lyndon LaRouche 20. juli, vi er i revolutionære tider, et varmt efterår venter, Parallel til 1989 - denne gang verdenssystemet - dollars-systemet - der kollapser, processen i Sydamerika, Argentina, Chile, Mexico: Felipe Calderon stjal valget som Bush' venner gjorde det i USA, Obrador giver ikke op men mobiliserer Mexicos befolkning, 500.000 demonstrerer i Mexico City, får støtte af New York Times og Financial Times!, stop den nye fascisme/nazisme Felix Rohatyn og George Shultz repræsenterer: Rohatyns privat-offentligt-partnerskab, den danske parallel, nedlægning af industri, udflytning af arbejdspladser, globalisering og afnationalisering, vi må handle nu! Kampen om det demokratiske Parti i USA, den fortsatte finanskrise, Japan er klar til at hæve renten, Baker-planen for en langsom devaluering af dollaren vil ikke fungere, Amerikansk militær vil følge Genevekonventionen men ikke CIA, G8-møde i Rusland, IMF og Verdensbanken ikke inviteret men i stedet Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika m.fl., kampagnen i Berlin, LaRouches Ungdomsbevægelses rolle, princippet for flankeoperationer, Den synarkistiske Internationale, rollen Bilderbergkonferencen og lignende private interessegrupperinger spiller, ødelæggelsen af sundhedssystemet - djøffernes rolle, hvilket menneskebillede skal regere? oligarkiets forsøg på at reducere mennesker til dyr, Pinochet-mand taler ud om Pinochet-regimets narkohandel, narko og stoffer ikke bare finansieringskilde men og redskab til at reducere mennesker til kontrollerbare dyr og meget, meget mere i diskussionen.

Nr. 43 - 6. juli 2006: Webcast med Lyndon LaRouche 20. juli, Finanssystemets sammenbrud fortsætter, chefen for Den amerikanske Føderalbank turde ikke hæve renten, hyperinflation i råstoffer er tilbage, oliepris på 75$, ECB advarer imod hedgefonde, hvornår ryger $-systemet?, systemets udløbsdato sat til september, dramatisk stigning i fusioner og opkøb, systemet kan ikke reddes - hvad kommer bagefter?, kaos og krig en genvej til fascisme, Iran, Israels angreb på Gaza - folkemord, Krig imod Syrien?, Nordkorea spilles op som mulig måltavle, Rusland og Kina ved hvad de er oppe imod, har lært noget fra vores arbejde i over 30 år, bygger strategiske alliancer i Shanghai Cooperation Organisation, de nye vinde i Latin-Amerika, Kirschner i Venezuela, Venezuela med i Mercosur, Kirschner taler om produktion og infrastruktur, Latin-Amerika lært af de sidste 24 års fejltagelser, Felix Rohatyn en trojansk hest i det Demokratiske Parti, synarkisterne vil af med nationale selskaber, er det multinationalt er det pengene der styrer, kampen fra 30'erne skal nu gøres færdigt, dem der stod bag nazisterne og fascisterne blev midlertidigt stoppet i 1945 men var tilbage efter et par år, den systematiske afindustrialisering, forsøger at få den totale kontrol i dag, hvordan kunne tyskerne blive nazister i 30'erne, vi er i vejen for at USA bliver fascistisk, LaRouche og LYM mobiliserer de demokratiske græsrødder, nationalstaten eneste garant for det almene vel, vores næste kampagneavis, vi hjælper til i Berlin.Thomas Rottmair fortæller (på engelsk) om den politiske og økonomiske situation i Berlin og LaRouche-kampagnens arbejde for at vende den politiske udvikling i Berlin og Tyskland. Derefter diskussion.

Nr. 42 - 29. juni 2006: Schiller Instituttets nye kampagneavis er trykt i 50.000 eksemplarer, kan bestilles på nedenstående e-mail, dramatiske beslutninger venter i løbet af sommeren og efteråret, parallel til 30'erne, Rohatyn og Lazard Freres' fascisme, hvordan får man folk med på fascisme - fjern deres håb og forsæt dem i "eksistentialisme", 30'erne blev født i 1. verdenskrigs skyttegrave, vores alternativ: spring fantasiboblerne , men giv et alternativ, menneskets udødelighed, krisen på børserne, hedgefonde i store problemer, "komiteen for at redde verden" eller "plunge protection team", SCO-møde i Shanghai med Kina, Rusland, Indien Iran etc., Teheran Times diskuterer Nyt Bretton Woods, Børskrise på frygt for kommende rentestigninger, den amerikanske boligboble siver, LaRouche: hæv renten og knæk spekulanterne - der er ingen løsning hvis spekulanterne bestemmer, skab kredit til opbygning, Tyrkiets Lira - 26% på 2 måneder, Ungarns valuta ned 10%, Emerging markets tabt 25% af den udenlandske kapital - ligheder med Asien i 97, et amerikansk skifte er nødvendigt, LaRouche leder kampen mod Rohatyn, demokraterne støttede ikke Kerry i kampen for at komme ud af Irak, Rusland og Kina laver internationale alliancer, Prodi i Moskva, russisk-kasakstansk eurasisk udviklingsbank, Kina stats- og udenrigsminister på besøg i Sydafrika - aftaler om uran og PBMR-teknologi, langsigtede økonomiske aftaler nødvendige ikke kort profitjagt, hvad vej går Europa? skifte i Tyskland nødvendigt, europæiske LYM afgørende, "Boston-modellen" for afindustrialisering af Berlin, vær med i kampagnen - del de nye kampagneaviser ud og støt porto- og trykkeomkostninger!

Nr. 41 - 15. juni 2006: Webcastet med Lyndon LaRouche den 9. juni, det finansielle kollaps er i gang, krak kan komme til september eller tidligere, når systemet ryger går det langt hurtigere end 1929-1933, katastrofe at Anders Fogh Rasmussen giver opbakning til Cheney og Bush, red den amerikanske værktøjsmaskinesektor, Felix Rohatyn og synarkister forsøger at smadre den amerikanske produktive kapacitet, Fellix Rohatyns baggrund i banken Lazard Freres og som efterfølger til Andre Meyer der var med til at skabe Vichy-regimet i Frankrig, Banque Wurms, Den synarkistiske Internationale: "teknokrater, eksperter og bankfolk skal styre politikken - ikke befolkningen og folkevalgte politikere", LaRouches kamp for at redde den amerikanske bilindustri, Rohatyn kamp for at ødelægge den, Rohatyn skrev Delphis konkursplan og manipulerede fagforeninger til at acceptere nedskæringer, hvordan man snyder arbejderne for pension og sygeforsikring, bilfabrikkernes maskiner sælges, LaRouches Ungdomsbevægelse LYM mobiliserer, det økonomiske krak fortsætter, 200 mia. kr. tabt på den danske børs, 20.000 mia. på verdens børser, centralbankerne hæver renten, hvornår kollapser de næste bobler, ECB advarer imod kollaps af hedgefonde, hvad bliver trukket med ned, hvornår ryger der banker, Anders Fogh i Camp David, de to forskellige billeder af Irak, set fra det britiske imperium fra 1763 og fremad, "white man's burden", "vi spreder demokrati", briternes opiumskrig, frihandel og globalisering det moderne imperium, ånden fra 1776, oprør imod imperiemodellen, Kina, Rusland, Indien, Iran etc. mødes i Shanghai til SCO-møde, koordinerer økonomisk, energi, Iranpolitik etc., Rusland bygger flydende kernekraftværk, forandringen i demokratiske parti i USA, LYM-medlem Lakesha Rogers skifter stemningen og politikken i det demokratiske parti i Texas, skifte i Virginia hvor Jim Weeb, tidligere republikaner der skiftede til demokraterne i protest mod Irakkrigen, vinder nomineringen til senatet, den store kamp er i gang, LYMs aktiviteter i Berlin, hvad havde du gjort hvis du havde været til stede i 1930'erne eller den 10. april 1940? Diskussion. Foredrag om LaRouche artikel om oplysningstiden.

Nr. 40 - 1. juni 2006: Webcast med Lyndon LaRouche 9. juni, (meget bedre end VM i fodbold), de næste tre måneder er afgørende, finanssystemet en vulkan der er klar til at eksplodere, processen vil være langt hurtigere end i 1929-1933, Kina vil ikke have flere dollars med guld og olie i stedet, krisen i finanssystemet drivkraften i forandringerne i Bush-administrationen, ny finansminister Henry "Hank" Paulson fra Goldman Sachs, kender systemet i modsætning til katastrofen Ben Bernanke der erstattede Greenspan, Josua Bolten og Stephen Friedman også fra Goldman Sachs, Cheney forbereder junikrig imod Iran, 3 amerikanske hangarskibe vil være på plads, LaRouche advarer om Cheney-iscenesat terrorbegivenhed under VM i Tyskland der kan undskylde Iran-krig, neo-nazister forbereder "støttedemonstrationer" for Iran og Ahmadinejad, hvad indebærer Rice-udspillet overfor Iran?, Patrick Fitzgerald er efter Dick Cheney, Cheneys håndskrevne notater på Wilson-artikel fra New York Times 6. juli 2003 viser hans intention, det er Cheney der skal fældes, LaRouche advarede inden Bush-administrationen tiltrådte mod en "Rigsdagsbrand", 11. september 2001 undskyldte krigspolitikken, hvis USA kollapser økonomisk ryger Europa, Rusland, Kina og Asien med, det nødvendig skifte i Washington, Tyskland nøglen til Europa, vores ungdomsbevægelse må vende tankegangen i Berlin, mangel på lederskab, vi må mestre både videnskab og klassisk kultur, træne de erkendelsesmæssige evner og følelserne. Den amerikanske massakre i Haditha, problemerne i Irak, den danske forsvarsminister siger det går godt men der er ingen løsning med udenlandske tropper,  LD Invest annoncerer om den forsatte nedtur i markederne - bliv rig på at spekulere på nedgangen, firmaer hamstrer maskiner inden priserne stiger - hyperinflationsmønster, om hvorfor er de unge så passive, hvordan kan man uddannes så man ikke bliver intellektuelt steril, LaRouche-kampagnen i Berlin, sangens rolle i at få folk til at lytte.

Nr. 39 - 24. maj 2006: Næste uger og måneder indebærer store beslutninger, hvad havde du gjort mod nazismen?, historiens dom vil være hård, finanssystemet er i krise, børskrakket 9-19 maj. fortsatte denne uge, den nye sorte mandag, midlertidig svækkelse af hyperinflation i råstofpriser overvundet - råstoffer stiger igen, den danske børs på rutschebanetur, børsernes hyper-ustabilitet advarsel om sammenbruddet der kommer, London Times: hedge-fondenes tid er forbi, er nogle hedgefonde gået under?, LaRouche: systemet har mistet tilliden til de politiske ledere, Bernanke har ikke kontrol, Financial Times: vi ser der er varsler men hvad betyder de?, LaRouche advarer om terroranslag imod fodbold-VM i Tyskland der kan bruges som undskyldning for et angreb på Iran, bag neo-nazisterne står synarkisterne, angrebet på Iran forberedt til tiden fra slutningen af juni til midten af juli, 3 hangarskibe vil være klar, LaRouches kamp for at redde produktionskapaciteten i den amerikanske bilindustri ligner LaRouche-kampagnens forslag fra januar 1979 om at bygge flydende kernekraftværker på danske og svenske værfter i Ørestadsregionen, i stedet blev værfterne lukket kun Lindø-værftet tilbage, Lindø-værftet og den danske vindmølleindustri kan bruges til lignende projekter i dag, Schiller Instituttets nye kampagneavis, New Deal i stedet for ny fascisme, et magnetsvævetogsnet Øst-Vest i Danmark: København-Roskilde-Kalundborg-Samsø-Århus-(Aalborg), Nord-Syd: Oslo-Göteborg/Stockholm-København-Vordingborg-Lübeck-Hamborg-Berlin, Aalborg-Århus-Trekantsområdet-Syddanmark-Flensborg-Kiel-Hamborg, New Deal eller fascisme, Alliance med det rigtige Amerika, Foghscisme, ville Adolf Hitler føle sig hjemme i Danmark i dag?, privatisering som SS, kampen mod terror, aktiv dødshjælp, DK vil uddele prævention til afrikanerne, Wagner på operaen, den europæiske svaghed overfor fascisme, webcast med LaRouche den 9. juni. Vi har grund til optimisme, vil danskerne forsvare nationalstaten, hvorfor angriber vi 68-generationen, hjernevasken fra Kongressen for Kulturel Frihed, problemet med 80-generationen, djøffer programmeres til fascisme og meget mere.

Nr. 38 - 17. maj 2006: 17. maj-demonstrationerne imod velfærdsforringelser, regeringens nedskæringer lig dem der gennemføres alle andre steder, Hvad er Foghscisme, sofisme som i Athen, Arven fra 1968, afskaffelse af nationalstaten, globaliserings- og privatiseringspolitikken, skal staten hjælpe private med at plyndre?, går det godt i Danmark?, er globaliseringen en succes, Industien og bankerne tjener penge, kannibaliseringsproces, kortsigtet politik, Foghcismen fortsættelse af den tidligere regerings nedskærings og privatiseringspolitik, hvad konsekvenser har den haft?, for Afrika, Sydamerika og Østeuropa?, Finanssystemet synger på sidste vers, børskrisen denne uge, The Guardian: "Måske kollapser boblen nu", Ambrose Evans Pritchard i Daily Telegraph: "som i 1987", Tyrkietkrise, faldende boligpriser i USA, hvornår ryger boligboblen, fortsat hyperinflation i råvarepriser, når boblen brister... fascisme eller Franklin Roosevelt-politik, New Deal gav 800.000 jobs på 10 dage, 4,2 mio. totalt, infrastruktur og økonomisk opbygning, kan kun ske med ændringer i tankegangen og aksiomerne, kræver et opgør med ånden fra 1968, kernekraft, moderne teknologi, alle imperier endte som "servicesamfund" inden de kollapsede, forskellen mellem mennesker og dyr, vær udødelig, lev for fremtiden, uddannelse til at være genier, det politiske skifte i USA, Clinton og Rocard støtter LaRouches nye Bretton Woods, LaRouche på forsiden af avisen Wen Hui Bao i Shanghai, Rusland vil ikke give efter for Cheney, Karl Rove bliver snart anklaget i Valerie Plame-sagen, Economist: "Bush og Blair er koalitionen af de ynkelige der snart er forbi", Cheney må ud nu, LaRouche og LYM i USA, ungdomsbevægelsen må tage lederskab, politikerne går ikke foran men løber bagefter, skab fremtiden, liberal om søndagen fascist om mandagen, mere om Foghscisme, hvordan kan vi få folk til at reagere, stigende centralisering og manglende udvikling af Danmark.

Nr. 37 - 11. maj 2006: Schiller Instituttet hilser på Bill Clinton i Tivoli med kampagne for LaRouches nyt Bretton Woods (blev delvist vist på TV-Avisen) og synger Battle cry of the Republic til Clintons store glæde, Hyperinflation i råvarepriser fortsætter, guld $712,50 ($600 for en måned siden) kobberpris $8300/ton ($6000/ton for en måned siden), op 87% i år, olie $72,50 (plejede at være omkring $20), spekulation og sikring mod finanskollaps, Kina køber op af strategiske råvarer, Centralbanker sætter renten op, husboble i krise i USA, Martin Feldstein taler om kraftig devaluering af dollaren, Kina spørger om USA vil sænke dollaren 25%, dollarkollaps vil kollapse Europa og Asien, Afinsa-skandalen i Spanien en af mange pyramidespil, LaRouches amerikanske alternativ, den amerikanske bilproduktionskapacitet: red den eller tab den, omstil bilfabrikkerne, genopbyg det amerikanske militær fra 12 til 18 divisioner - specielt hærens ingeniørkorps, militærets rolle i Roosevelts New Deal og med at sætte 4 millioner i fornuftig beskæftigelse, også nødvendigt i Europa, 50.000 danske kampagnehæfter, Cheneys svækkede position, forsøg på at skabe ny kold krig, Iran-krigen er kørt fast, Irans "brevbombe" intelligent åbning for dialog med USA, Putins tale til nationen, Ruslands og Europas demografiske problem, Rusland vil bruge intellektuel overlegenhed og asymmetriske tiltag for at modgå neokonservativt pres, Putin citerer Franklin D. Roosevelt, rublen konvertibel fra 1. juli og salg af olie og gas i rubler, Rusland forbereder ligesom Kina og Japan muligheden for et $-kollaps eller system-kollaps, LaRouche: der skal handles nu - september er måske for sent, Porter Goss bliver fyret som CIA-chef, del af reetablering af efterretningskapacitet udenfor Rumsfelds rækkevidde med Negroponte og Hayden, uoverensstemmelser mellem Bush og Cheney, demonstration den 17. maj her i København, den store velfærdssvindel, privatisering og globalisering har spillet fallit, briterne vender ryggen til Tony Blair og "New Labour" med deres privatiseringspolitik, Socialdemokratiet begår selvmord hvis de hopper med på at slagte velfærden, spørgsmål om tid inden globalisering og privatisering falder som i Sydamerika, EU's rolle i at privatisere og ødelægge nationalstaterne, vær med den 17. maj, vi kan forme fremtiden. 

Nr. 36 - 4. maj 2006: Pressen skaber sin egen fantasiverden, Bush klædt af på Det hvide Hus' korrespondentmiddag af Stephen Colbert, Bush's osteklokke bryder sammen, Bush-administrationens dage er talte, LaRouche: stilhed før stormen, hyperinflation i råvarer, Federal Reserve-chef Ben Bernanke mister kontrollen over boblen - ved ikke om han skal hæve eller sænke renten, centralbankernes dilemma, den globale derivatboble, Politiken advarer imod derivater, krisen i den amerikanske bilindustri, nyt memorandum af LaRouche, europæisk omstilling til kernekraft, hurtigtog og brintteknologi, Cheney i problemer - vil Karl Rove vidne imod ham? amerikansk støtte til grupper fra MEK og PKK i Iran?, Rusland og Kina blokerer for sanktioner imod Iran, Iran med i Shanghai Coorperation Organisation, Cheney i gang med en ny kold krig, tale i Vilnius, bekymring for russisk energimonopol, Putin-Merkel-møde i Tomsk ødelægger amerikansk geopolitik, roden til den europæiske energikrise, synarkisterne ved at tabe kontrollen, revolutionen i Sydamerika, Bolivia nationaliserer olie og gas, Kolumbia får støtte fra andre sydamerikanske lande, Lula: Bolivias suveræne ret, LYM i Latinamerika udgiver nyt tidsskrift Prometeo - samler kontinentet, Nationalstater og samarbejde ikke globalisering og privatisering, det almene vel, LYM intervenerer i det demokratiske parti i Californien, Foghs venner i problemer, nyt dansk hæfte fra Schiller Instituttet: Danmark og Europas Fremtid skal trykkes i 50.000 eksemplarer, Invester i fremtiden,  mennesker er vores største ressource. Diskussion: hvordan står det til med de danske banker, kan de gå ned, problemet med derivater, det amerikanske eksempel, vi handler ikke kun af nød.

Nr. 35 - 26. april 2006: Foredrag om Sophie Scholl og Die Weisse Rose, en tysk ungdomsmodstandsbevægelse imod diktaturet i Nazi-Tyskland. 

På grund af webcastet med Lyndon LaRouche den 27. april optages næste normale nyhedsorientering fra Radio Schiller torsdag aften den 4. maj.

Nr. 34 - 20. april 2006: LaRouche webcast den 27. april, centralbankernes beslutning om at tage luft ud af finansboblerne, likviditetsudpumpning, højere renter stop for "carry trade", Island første offer, Danske Bank: diskonto på 16% ikke nok, Ungarn næste, faldende boligpriser i USA, Kursskifte i Federal Reserve, rally på Wall Street efter Federal Reserve diskussion om ikke at hæve rente, hvad hvis boligboblen brister, stof for rentestigninger og likviditetsudpumpning?, amerikanske banker har 56,7% af deres udeståender i realkreditlån og Fannie Mae og Freddie Mac, Hvad sker der hvis festen fortsætter, faren for hyperinflation, 2005: 25-50% stigninger i metalpriser, to første uger af april 5-25%, svarer til 10-20 dobling på et år, guld $646, olie $74, hyperinflation i Weimar 1923-tempo, finansoligarkiets politik, Bush/Cheney "holder kursen", forbereder krig imod Iran, Rusland: vi fortsætter samarbejde med Iran og er neutrale, det amerikanske generaloprør imod Cheney, Irak ligesom Vietnam, Mellemøsten spændt til bristepunktet, Irankrig vil smadre finanssystemet og sætte en milliard muslimer i bevægelse, ændringer i Bush' stab men betyder intet hvis Cheney ikke går af, LYM-aktionsuge i Washington, hvordan unge kan revolutionere den politiske situation, den danske modstandsbevægelse under besættelsen, valget i Italien, europæerne vender deres politikere ryggen, Bush/Cheney er som Hitler i bunkeren, finansverdenens fascistiske duo: George Schultz og Felix Rohatyn, globaliseringens pris: se Afrika og Sydamerika, afnationalisering, privatisering og liberalisme, 18-25 år er de revolutionære, Den amerikanske Revolution, Frederik Christian af Augustenborg og Schimmelmanns hjælp til Schiller, at bruge sit talent for menneskeheden, videnskabsproces lig revolution, opgør med 68-kulturen, statens opgave i styringen af økonomien, hvorfor stiger råstofpriserne, hvordan privatisering kan ødelægge økonomien, skabelsen af nye råstoffer, brint-biler, Alexander Hamiltons kreditskabelse i det unge USA, hvad er fysisk økonomer, problemet med djøfferne, revolution baseret på ideer ikke våben, og meget, meget mere.

Nr. 33 - 13. april 2006: Faren for et finanssammenbrud indenfor 90 dage, advarsler om finanskrise fra IMF's de Rato, Chef for det amerikanske sparekassetilsyn Reich og Allan Greenspan, LaRouche forklarer hvor boblen kommer fra, lag på lag af bankerotte banker og spekulanter med lånte penge, ECB simulerer finanssammenbrud, hemmelige EU-diskussioner om faren for finanskrise, hyperinflation i guld, olie og andre råstoffer, GM-krisen i USA, løkken strammes om Cheneys hals, krav om Rumsfelds afgang, private selskaber skulle køre Irak - ikke irakerne, Seymor Hersh' artikel, Irans hævder at nu være en atommagt, El Baradei i Iran, Det hvide Hus har mistet kontrollen over kongressen, LYM-grundlægger af Franklin Roosevelts mindeklub demokratisk "Man of the Year", hvordan LYM er i gang med at overtage det Demokratiske Parti, Manglende politisk lederskab, det italienske valg, Frankrig og Tyskland, privatisering og globalisering udmarver det almene vel, privatisering af DSB?, politikernes katastrofer: Privatisering af el-forsyning, elektroniske patientjournaler, omlægning af told og Skat, offentlige selskaber skal servicere borgerne ikke give overskud, staten må tage et ansvar for fremtiden, Danmark kan bidrage med vigtige ideer og teknologier, et opgør med 68-tankegangen, en virkelig socialdemokratisk fornyelse?, LYM skaber et lederskab for Europa, vores globale ansvar og opgave.

Nr. 32 - 6. april 2006: Nyhedsorientering og foredrag om Abraham Lincoln. Velfærdsreformen - danske nedskæringer under internationalt pres for at fjerne velfærdsstaten, regeringens "newspeak" nedskæringer pakket ind i flotte formuleringer, forsøget på at privatisere pensionssystemet og fjerne statens rolle, Velfærdskommissionens præmisser forkerte, det danske befolkningsantal skal stige fremover, globaliseringen er ikke kommet for at blive, vi står frem for et global finansielt sammenbrud, LD's direktør Jeppe Christiansen advarer imod globalt finansielt sammenbrud, Greenspan-boblen brister, en Iran-krig er jokeren, 1) Sammenbrud af højrisikomarkeder som Island, New Zealand, Tyrkiet, fortsatte fald på den islandske børs, 2)boligboblen 3)derivatmarkedet, $328.000.000.000.000 i valutaderivater, $213.000.000.000.000 i kreditderivater, hvad sker der når en stor aktør kollapser?, hvem skal sikre befolkningen når systemet ryger?, globalisering=afnationalisering, globalisering=kannibalisering af økonomien, Skifte på vej i USA, Roosevelt mindeklub, LYM-medlem Kesha Rogers stiller op som formand for demokraterne i Texas, Robert Rubin lancerer Hamilton-projekt, hvad gør vi efter krakket, Nyt Bretton Woods, LaRouchekampagne deltager i valgkamp i Berlin, Danmark kan hægte sig på, Frankrig, Sidste nyt fra USA: Libby afslører at Cheney og Bush stod bag lækager til pressen.

Nr. 31 - 30. marts 2006: LaRouche på mexicansk fjernsyn: kursen sat for et finanssammenbrud i april, maj eller juni, hvilken tue vælter læsset, Iran, Island hæver renten, verdens største hedgefond, USA trækker tropper hjem fra Island, GM i nye problemer, kollaps på vej af den amerikanske boligboble, A. P. Møller, Valget i Ukraine og Hviderusland, Valget i Israel og det kommende valg i Italien, et globalt faseskifte, forandringer i Det hvide Hus?, Globalisering=fjernelsen af nationalstaterne, Europa i oprør, Demonstrationer i Frankrig, Tyskland og England, kaos og fascisme eller en ny politik, udviklingen i 30'erne, den historiske baggrund til ideen om en nationalstat, det almene vel, menneskelig udødelighed, hvorfor accepterer folk at tænke småligt, manglende politisk lederskab i Danmark.

Nr. 30 - 23. marts 2006: Finanskrisen er vendt tilbage, oprøret i USA imod Cheney og Bush, Larouches Ungdomsbevægelse og det Demokratiske Parti i Los Angeles laver Franklin Roosevelt Legacy Club, parallellen til 30'erne, Roosevelts kontra fascisme, menneskene kommer først, Blair i store problemer, Fogh tager ikke ansvar for Danmark, Manglende investeringer, Hvad sker der når den nye spanske syge kommer?, Rusland spænder ben for Irankrigen, Hvad sker der når finansboblen brister, Islandkrisen, Den Dansk Banks rapport, parallellen til 1997, sluttet på yen carry-handlen, også krise på andre "emerging markets", global dominoeffekt, nationalstaten kontra globalisering, George Schultz og Felix Rohatyn - finansmarkedernes fascistiske akse, privatisering af det amerikanske militær, Cheneys rolle som forsvarsminister, lighederne til Waffen SS, privatiseringen af Danmark, det almene vel eller private firmaers profit, muhammed-tegningerne, skiftet i Sydamerika, vores kampagne i Berlin og Tyskland, vores rolle i Danmark, Hvor skal vi have kernekraft?, byg for fremtiden ikke for nuet, hvordan bliver vi udødelige, hvad er en ægte revolution.

Nr. 29 - 9. marts 2006: "Iran-krisen", Bush' besøg i Indien, underminering af NPT, Ruslands og Kina spiller ikke med i krigsspillet, Den russiske udenrigsminister Lavrov angriber konfrontationspolitik, advarer imod at gentage fejl som 1. Verdenskrig og Churchills jerntæppetale, Iran bare belejligt mål, George Shultz' dagsorden: globalisering og afskaf nationalstaten, Danmark: George Shultz og CEPOS, skal private finansinteresser styre verden? Nu kommer finanskrakket, den danske boligboble, ingen infrastruktur - bare handel, Japan begynder at stramme pengepolitikken, slut på "carry trade"? den islandske krone falder igen - "en unik sammensætning af kreditsvagheder", hvad med euroen, TDC-sagen, Cheney-nederlag i amerikansk havnesag, hvordan vi opbygger verden, korstogene og en mørk tidsalder, den Vestfalske fred, nationen må forsvare sine borgere, stigende befolkning og levestandard, ungdoms-kadreskole 17-19/3, vær et historisk individ. Diskussion med bl.a.: Hvordan tog religiøs fundamentalisme overtog USA og fremmedhad Danmark, øjenvidnerapport fra konferencen i Berlin, australsk fascisme og meget meget mere.

Nr. 28 - 2. marts 2006: Anders Fogh Rasmussen har mistet jordforbindelsen i krisen om Muhammed-tegningerne - statsmandsmasken er faldet og ideologen er tilbage, skyder med spredehagl imod danske forfattere, dansk industri og presse, reaktion fra Due Jensen og Uffe Ellemann-Jensen, kan "hans ufejlbarlighed" styre Danmark gennem de kommende kriser?, LaRouche taler på seminar om Iran i Berlin, Iran-krisen, 250 e-mail om Valerie Plame-sagen fundet på Cheneys kontor, den islandske nedgradering signal om sluttet på "carry trade" med bobler baseret på billig kredit, vores rolle i at give Danmark et lederskab i den økonomiske krise der slå igennem i 2006.

Nr. 27 - 25. februar 2006: Lyndon LaRouche's webcast den 23: Det politiske mod til at afsætte Cheney, hvad er politisk lederskab, nødvendigheden af et paradigmeskifte, forsøg på at lægge låg på krisen om Muhammed-tegningerne, briternes forsøg på at skabe civilisationernes sammenstød og krig imod Iran, springningen af Den gyldne Moske i Samara, en Irankrig vil gøre de udenlandske soldater i Irak til gidsler, det islandske "mirakel", kollaps af den islandske krone skaber internationalt røre, er det slut med "carry trade" og hvad betyder det for de finansielle bobler, faren for en pandemi baseret på fugleinfluenza - er Danmark forberedt?, hans ufejlbarlighed Anders Fogh Rasmussen - centralisering gennem kommunalreform og skattestop og manglende visioner for Danmark, hvordan udvikler vi Danmark og skaber en fremtid, kernekraft, magnetsvævetog, infrastruktur i dybden, ungdomsbevægelsens ansvar for at skabe fremtiden. Er der ikke farlige magnetfelter hvis vi bruger magnetsvævetog? Hvordan kan vi vide hvad der et farligt og ufarlige teknologier? Hvad med radioaktivitet - kan det også være gavnligt? Hvordan kan man leve sit liv på en måde at ens talent er blevet rigtigt forvaltet og man kan dø med et smil på læberne? Liv, Frihed og søgen efter lykken.

Nr. 26 - 18. februar 2006: Dick Cheneys jagtulykke og hans potentielle afgang, opbygning til Iran-krig, økonomien, føljetonen om Muhammed-tegningerne, angrebet på nationalstaterne.

Nr. 25 - 16. februar 2006: Debatmøde i Østerbrohuset onsdag den 15. februar 2006.Hvem vil have krig mellem Vesten og Den muslimske Verden? For et samarbejde ikke en krig mellem civilisationerne Den globale finanskrise og den stigende modstand imod Cheneys og Bush' løgne og ulovligheder sætter Bush- og Blair-regeringerne under pres. De behøver desperat en ny krig – denne gang imod Iran. Hvordan blev Danmark spydspids i et Sammenstød mellem Civilisationerne? Hvilke udenlandske interesser styrer Jyllands-Posten og CEPOS? Briterne har manipuleret Mellemøsten gennem Det muslimske Broderskab siden Sykes-Picot-aftalerne. Vi behøver Den eurasiske Landbro og en ny retfærdig økonomisk verdensorden. Mødet var på dansk og engelsk. In English.

Nr. 24 - 9. februar 2006: Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, britisk manipulation og del og hersk, krig imod Iran, Jack Straws middagsparty, hvordan fastlagt aksiomer bestemmer vores tankegang og ender i tragedie, Iran-krig kan starte et kollaps af dollaren og finanssystemet, Jyllands-Posten støtter Huntingtons "Opgør mellem civilisationerne, Flemming Roses baggrund, koblingen til Daniel Pipes, Jyllands-Postens koblinger til CEPOS og George P. Schultz, David Gress og den nye kolde krig, Schultz - synarkisternes iscenesætter, Committe on Present Danger, Det Muslimske Broderskabs rolle, Condi Rice angriber Iran og Syrien for angreb på ambassader, økonomisk turbulens,  Valget i Leipzig, hvordan griber man ind i historien, diskussion.

Nr. 23 - 2. februar 2006: Jyllands-Postens profet-tegninger - ikke en sag om ytringsfrihed men et forsøg på at lave sammenstød mellem civilisationerne, hvordan sagen udviklede sig og dens konsekvenser, faren for overgang til krig mod Iran, briternes rolle, Sam Alito-sagen i USA, hvad skete der med filibusteren, de nye udfordringer, politisk naivitet, den økonomiske baggrund, faren for et dollarkollaps, vores kampagner i USA, Leipzig og Danmark, renæssanceåret, parallellen til 30'erne, individets rolle i historien, en økonomisk opbygningsplan, hvordan forbedrer vi vores uddannelsessystem og diskussion med meget mere.

Nr. 22 - 25. januar 2006: Kampen om Sam Alitos udnævnelse til højesteretsdommer, alle demokrater i det juridiske udvalg stemte imod, den forsatte kamp i senatet, LaRouche advarsler mod Hitler-politik på radioen i Washington, faren for krig mod Iran, rekord i huspriser i Danmark - fald i hussalg i USA, Japans børskrise, olien stiger, guld sætter rekord, fyringer på bilfabrikker, omstilling til produktion af magnetsvævetog, kernekraftværker og brintbilproduktion? Energikrisen i Europa, Frankrig taler for kernekraft, Danmarks rolle i den fremtidige økonomi, Leipzig-kampagnen, hvad gør du?

Nr. 21 - 19. januar 2006: 2006 - levende historie, parallel til 1989, kampen i USA, udnævnelse af Sam Alito vil være vejen til diktatur, The Federalist Society og deres filosofi, Carl Schmitt (1888-1985) nazisternes kronjurist og hans rolle i slutningen af 20'erne og ved Hitlers magtovertagelse, processen der ledte til Hitlers diktatur, hvorfor ville demokraterne ikke stoppe Alito - aftalen fra 23. maj, hvordan LYM forandrede det Demokratiske Parti, LaRouches voksende indflydelse i det Demokratiske Parti - en ny amerikansk økonomisk politik, parallellen til 1932-1933, fare for krig mod Iran og Syrien, doktrinen om permanent krig og at præsidenten er hævet over loven, hvorfor provokerer den iranske præsident?, anti-fascistisk bølge i Sydamerika, valget i Chile, Financial Times advarer mod derivater, derivatkrise i Deutsche Bank, ATP's protest imod kapitalfondes opkøb af TDC, Bendt Bendtsen, Anders Dam, Poul Nyrop kritiserer kapitalfondeovertagelser, panik i Japan, hvornår kommer krakket, det nødvendige program til at erstatte globaliseringen. Præsentation af Kai-Uwe Ducke om situationen i Leipzig og BüSos og LYM's deltagelse med Carsten Werner som overborgmesterkandidat.

Nr. 20 - 13. januar 2006: Nyhedsrapport af Portia Tarumbwa fra LaRouches Ungdomsbevægelse, LYM, i Berlin.

Nr. 19 - 5. januar 2006: Israel efter Sharon, destabilisering af Libanon, opbygning til krig imod Iran, Jack Abramoff synger og vil trække Tom Delay og Cheneys apparat med ned, James Comey-sagen, Bush hævder at stå over loven i sagen om NSA-spionage og forbuddet mod tortur, Carl Schmitt - juristen der arbejdede for Hitlers magtovertagelse og Führer-princippet det intellektuelle ophav til Cheney-Bush-administrationen og de folk fra The Federalist Society der befolker Det hvide Hus i dag, USA var tæt på at blive et Hitler-diktatur, LaRouches lederskab og skiftet i det Demokratiske Parti, økonomisk diskussion i det demokratiske parti 18.-19. januar, den amerikanske økonomi, revolutionen i 1989 og parallellen til i dag, Danmark skal have magnetsvævebaner, brintøkonomi og kernekraftværker, et kreditbaseret finanssystem i stedet for centralbanksystemet. Rapport fra konference med Lyndon LaRouche i Wiesbaden 29.-30. januar.

Nr. 18 - 27. december 2005: Washington syder af snak om rigsretssag, manglende politisk lederskab mere destruktivt end en tsunami, den revolutionære forandring i USA i løbet af 2005,  Bush og Cheneys respons på afsløringerne af de ulovlige aflytninger, Cheney: "præsidenten står over loven", nye afsløringer i New York Times, kampen i dagene efter 11. september 2001, "datamining", Englands nye overvågningssamfund, FBI overvågede moskeer, senator Frank Church om NSA i 1975, LaRouche: "Stop Hitler til jul", ny "Children of Satan"-pamflet på vej om Carl Schmidt og Cheneys Führer-princip", verden behøver et positivt lederskab fra USA, Webcast med LaRouche den 11. januar 2006.

Nr. 17 - 21. december 2005: Revolutionen i USA. Bush må acceptere ny lov mod tortur, fornyelsen af patriotloven er stoppet af en filibuster i senatet, demokrater og republikanere vil afsløre ulovligheden af Det hvide Hus' ulovlige NSA-aflytninger, Jay Rockefeller protesterede allerede i et håndskrevet brev til Cheney i 2003, rigsretssag mod Cheney og Bush kommer på dagsordenen, Cheney haster til Washington i et forsøg på at redde patriotloven. Økonomien kommer tilbage på dagsordenen, Deutsche Banks direktør Ackerman under anklage, Tyskland griber ind mod hedgefonde og diskuterer reregulering, LaRouches nye skrift "Principle of Power", ungdomsbevægelsens rolle, et platonsk akademi som nøglen i en ny renæssance. LaRouche webcast den 11. januar. Diskussion om den ulovlige NSA-aflytning og forskellen mellem den amerikanske nationalbanktradition og den europæiske centralbanktradition.

Nr. 16 - 15. december 2005: Rapport fra EIR's internationale konference i Berlin 6.-7. december med Lyndon LaRouche, Prof. Menschikow fra Rusland og diplomater og politikere fra andre dele af verden, demokraterne i USA indleder en ny æra - vil tilbage til ånden fra Kennedy, den franske boldhused og revolutionen i 1789, Skiftet i USA over det sidste halvandet år, høring i den amerikanske kongres om krisen i bilsektoren, Cheney vicepræsident for tortur, Rice i Tyskland, Senatets kamp med det hvide hus, mulig ny filibuster, Pentagon spionage, guldet sætter rekord sammen med USA's betalingsbalanceunderskud, optimisme på konferencen i Berlin, Rusland og oliemilliarderne, nødvendighed af visioner. Derefter diskussion.

Nr. 15 - 3. december 2005: Slaget om USA og kampen for at få Cheney smidt ud, Lynne Cheney forsøger at hjælpe sin mand, Cheneys løgne afsløret, John Murthas krav om at trække USA's tropper ud af Irak et vendepunkt, Colin Powels tidl. stabschef Wilkerson kalder Cheney krigsforbryder, Bill Ford opfordrer til omstilling af den amerikanske bilproduktion, LaRouche svarer med opbygningsplan, USA's kommende chef for Federal Reserve tror på "helikoptermodellen", Federal Reserve vil slette M3-pengetal, Situationen i Europa, international konference i Berlin, den nye Metro-ring, overtagelsen af TDC.

Nr. 14 - 24. november 2005: Schiller Instituttets Venner i kommunalvalget, Processen med at få Cheney smidt ud, nye angreb fra Det amerikanske Senat, Representanternes Hus diskuterer at trække de amerikanske soldater hjem fra Irak, Cheney taber kontrollen over huset, UAW-fagforeningen gør fælles sag med LaRouches Ungdomsbevægelse, CHENEY LYVER siger amerikansk presse, Bush-Blair diskussion om at bombe Al-Jazeera, Det hvide Hus tilbagefolder information for kongressen, stort interview med LaRouche i China Daily og på Iransk fjernsyn, Helga Zepp-LaRouche m.fl. taler på fredskonference arrangeret af Rosseau Voltaire, Det dramatiske skifte i Israel, Den danske situation, Den underlæggende globale økonomiske krise. Hvad er egentlig de neo-konservative, vil de USA det godt, frihandel og globalisering gammel vin på nye flasker, Det britiske imperium, hvorfor er LaRouche kritisk overfor miljøbevægelsen og meget, meget mere.

Nr. 13 - 13. november 2005: Valgmøde med Schiller Instituttets Venner. Introduktion, sang og foredrag af Tom Gillesberg, overborgmesterkandidat for Schiller Instituttets Venner. Foredraget beskriver Boligboblen og Schiller Instituttets Venners kampagne, finanskrisen, den nye situation i USA og hvordan den opstod, betydningen for Danmark, Anders Fogh Rasmussens kommende problemer, hvordan skabes et videnskabssamfund, den danske hjælp til Schiller, hvordan kan skole og uddannelsessystemet være med til at skabe selvstændigt tænkende kreative mennesker. Derefter diskussion, bl.a. om fairhandel kontra frihandel, Franklin D. Roosevelt, perspektivet for et nyt nationalt parti. Sang, musik, skuespil og digte i anledning af Friedrich Schillers 246-års fødselsdag den 10. november.

Nr. 12 - 9. november 2005: Valgmøde med Schiller Instituttets Venner. Musik af medlemmer fra Schiller Instituttet og LaRouche Youth Movement. Demokraterne erklærer Dick Cheney krig. Perspektivet for København og Danmark.

Nr. 11 - 3. november 2005: Årsdagen for annoncering af Bush' valgsejr, hvordan LaRouche og hans kampagne har forandret historien, Fitgeralds anklager mod Lewis Libby, Cheney må ud nu, Irakkrigen, universal fascisme bag Nigerdokumentet, Cheneys torturpolitik, Cheney dækkede over SS-tortur i 1975, Harry Reids overraskelsesangreb, lukket møde i det amerikanske senat, Bush-administrationen på grænse til højforrædderi, Hilary Clinton, Bush Sr. vil også af med Cheney, Situationen i Tyskland, inflation ude af kontrol, den stigende rente, en dansk deltagelse i en ny atlantisk alliance, vores mission.

Nr. 10 - 27. oktober 2005: Valgmøde for Schiller Instituttets Venner. Dick Cheney på vej ud - indledning på post-Cheney-tiden, Refco kun den første af en række hedgefond-problemer, østrigsk bank i problemer, kampen for det almene vel, Franklin Roosevelt og et nyt Bretton Woods, vores rolle i det københavnske kommunalvalg. Den danske hjælp til Schiller, Danmarks rolle i verden, Amelia Boynton Robinson og Rosa Parks. Diskussion.

Nr. 9 - 20. oktober 2005: Hvad er derivater? Plamegate: Specialanklager Patrick Fitzgerald undersøger hele "White House Iraq Group", Cheney er i store problemer og kan snart være afsat, kyllingehøgene sælger deres neokonservative venner for at redde deres eget skind, den trojanske hest Judith Miller, Tom Delay arresteret, Repræsentanthuset forandret, Den danske boligboble og derivater, danskernes økonomiske moral?, derivater kører finanssystemet, Spekulationsfonden Refcos kollaps truer systemet, et nyt Bretton Woods. Diskussion om hvad derivater er, hvor de kommer fra, hvordan de bruges og hvorfor de er et problem. Vores deltagelse i kommunalvalget. Mere om derivater og gearede investeringer. Eksemplet LTCM fra 1998. Spørgsmål og svar om boligboblen.

Nr. 8 - 13. oktober 2005: Larouches webcast fra i går, hans historiske tale i Berlin 1988 og ligheden med i dag, hedgefonde kører finanssystemet (overtager nu TDC?) nye problemer for Cheney, GM-underleverandør Delphi erklærer sig konkurs, et nyt Bretton Woods, Schiller Instituttets Venner deltager i kommunalvalget i København og Århus, en ny amerikansk-europæisk alliance.

Nr. 7 - 6. oktober 2005: Bush-Cheney-magtapparatet  krakelerer i USA, regeringsforhandlingerne i Tyskland, LaRouche-webcast den 12. oktober, økonomiske chokbølger, hvorfor Schiller Instituttets venner stiller op til kommunalvalget i København.

Andre foredrag på dansk     Schiller Instituttets forside