Radio Schillers nyhedsorientering nr. 100

Nyhedsorientering den 21. februar 2008. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Finanskrisen fortsætter, 20 års opskruede finansværdier skal nedskrives ellers kommer hyperinflation, obligationsmarkedet i krise, Northern Rock forøger britisk statsgæld med 900 mia. kr., Schiller Instituttets konference i München til støtte for magnettog, faren for ny fascistisk verdensorden: Michael Bloomberg som præsident i USA og Lisabon-traktaten for Europa - man forsøger at forhindre en Roosevelt-løsning på finanskrisen, ny EU-traktat vil give EU ret til at lovgive, opkæve skatter og kan tvinge lande til krig, oligarkiets plan om at fjerne national suverænitet, stop fascisme med LaRouche samarbejde mellem USA/Rusland/Kina/Indien, den danske finanslov afslører manglende suverænitet, briterne (og deres agenter i USA) bruger Kosovas selvstændighed til at ydmyge Rusland - hvordan svarer Rusland igen?, LaRouches Ungdomsbevægelse mobiliserer i Texas og Ohio, vi må uddanne befolkningen i de store spørgsmål. Diskussion.

Helga Zepp-LaRouche's speech at the February 13 conference "Maglev: The Technology of the 21st Century" in Munich, Germany.

Lyndon LaRouche's speech at the same conference.

Tom Gillesberg's speech at the conference about the Schiller Instituttet in Denmark's maglev and bridge campaign.

 

Bidrag til kampagnen kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.


Løbende nyheder fra LaRouche Political Action Committee

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement