Radio Schillers nyhedsorientering nr. 106

Nyhedsorientering den 15. maj 2008. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Det britiske Imperiums krig imod suveræne nationer, afskaffelsen af suverænitet i Europa med Lissabon-traktaten og derefter konfrontation med Rusland/Kina/Indien, forsøg på at få USA til at selvdestruere, Det amerikanske valg: Svindel i North Carolina og Indiana i forsøg på at få Hillary til at give op, hun kæmper videre og vandt 67%-26% over Obama i Vestvirginia, problemerne i Det demokratiske Parti ligesom i 1932 da man forsøgte at undgå Roosevelt, LaRouche og Bill & Hillary Clinton genskaber Det demokratiske Parti forbindelse med de nederste 80% af indkomstskalaen, Den økonomiske krise vokser i USA og LaRouches forslag får øget opbakning, Schiller Instituttet mobiliserer for at sætte fødevarekrisen og en fordobling af verdens fødevareproduktion på FAO's dagsorden i Rom den 3.-5. juni, briterne og danskerne forsøger at afskaffe EU's fælles landbrugspolitik - tyskerne og franskmændene vil beholde den så EU kan producere sin mad selv, hvis afrikanerne kan eksportere til os sulter de mere selv, de behøver sprøjtemidler, såsæd og traktorer, LaRouches Ungdomsbevægelse besøger fødevareministeriet og synger, Schiller Instituttet på Universitetsradioen, Schiller Instituttet forbereder ny kampagneavis om fødevarekrisen og det britiske problem, den britiske virus i Danmark, kampen imod Lissabon-traktaen, LYM's afholdte kadreskole i Pinsen, forandringen i LaRouche-organisationen i USA, forstå videnskab og form fremtiden, send et bidrag til Schiller Instituttets kommende avis.

Webcast with Lyndon LaRouche May 7, 2008 (English)

Lyndon LaRouche in dialog with Danish LYM May 11, 2008 (English)

Speeches from the Danish LYM cadre school May 9-12, 2008 (English)

Bidrag til kampagnen kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.


Løbende nyheder fra LaRouche Political Action Committee

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement