Radio Schillers nyhedsorientering nr. 116

Nyhedsorientering den 25. september 2008.

Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Finansminister Paulsons 700 milliarder dollars røveri af den amerikanske befolkning vil ikke redde systemet, kun konkursbehandling af finanssystemet og bankerotte finansinstitutioner kan fungere, Rusland og Frankrig diskuterer ny finansiel arkitektur, LaRouches forslag til nyt Bretton Woods-finanssystem taget op i det italienske senat, hvordan håndterer vi den danske bankkrise uden at skatteyderne skal betale bankernes og spekulanternes tab. Diskussion.

Husk webcasten med Lyndon LaRouche 1. oktober kl. 19:00 på www.larouchepac.com.

Watch the new movie "The lost change of 1989" on www.larouchepac.com.

Bidrag til kampagnen kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.


Løbende nyheder fra LaRouche Political Action Committee

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement