Radio Schillers nyhedsorientering nr. 129

Historiens største plyndring af statskassen til at redde banker og finansspekulanter fortsætter, Gordon Brown vil gøre det til "løsningen" på finanskrisen ved G20-mødet i London, når staterne har overtaget gælden kommer fase II: drakoniske nedskæringsprogrammer og fascisme som i 30'erne, Obama er blevet narret af Larry Summers og andre økonomer til at gå med til hjælpepakkerne, der er stadig en løsning hvis han vil lytte til LaRouche og sætte finanssystemet under konkursbehandling, hvis vi ikke skifter aksiomerne får vi en mørk tidsalder, LaRouches webcast fra den 21. marts med James Galbraights kritik af økonomernes tankegang, PPPIP er seneste svindelnummer til at overføre gæld til den amerikanske stat - det bliver til 6.000 mia. dollars i ekstra gæld inden 15. april - hvis det fortsætter får vi hyperinflation i USA og dollaren der er hele verdens reservevaluta vil disintegrere sammen med muligheden for et internationalt finanssystem. Krisen rammer nu også Danmark med kraftigt stigende arbejdsløshed, krise i byggeri, eksportindustri og en truende gælds-tsunami i landbruget. Løsningen: 1) En dansk Pecora-kommision der undersøger bankernes og finansverdenens svindelnumre og lovgivning og overopsyn der redde bankernes ind- og udlånsaktivitet men ikke spekulationsforretningerne, en statsbank der yder direkte kredit til investeringer ; 2) store offentlige investeringer i infrastruktur med bl.a. Kattegatbro og et dansk magnettogsnet og 3) investeringer i videnskabs og teknologiintensive aktiviteter som f.eks. produktion af kernekraftsværker og magnettog. Schiller Instituttet har foretræde for Folketingets Trafikudvalg på torsdag den 2. april. Se også mere om krisen og den løsninger i videoerne på www.larouchepac.com. Diskussion: Bl.a. om hvorledes regeringskrisen i Tjekkiet kan spænde ben for Lissabon-traktaten, vedtagelsen af bygningen af Femern Bælt-broen og betydningen af et dansk magnettognet.

 

Lyt til foredragene (mp3 - højreklik for at gemme):

Nyhedsorientering den 26. marts 2009.
Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark

Diskussion den 26. marts 2009 - 1. del.
Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark

Diskussion den 26. marts 2009 - 2. del.
Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark

Webcast with LaRouche from March 21, 2009

 

Video optagelser fra mødet:

Indlæg: 1. del:


Schiller Video 19, 1 del.
Alle videoer: Schillerinstituttet

Indlæg 2. del:


Schiller Video 19, 2 del. c
Uploaded by Schillerinstituttet

 

Diskussion, 1. del:

 


Schiller Video 19, 3 del.
Uploaded by Schillerinstituttet

Diskussion, 2. del:


Schiller Video 19, 4 del.
Uploaded by Schillerinstituttet


Løbende nyheder fra LaRouche Political Action Committee

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement