Radio Schillers nyhedsorientering nr. 147

Schiller Instituttets rolle i at være med til at forhindre et grønt verdensdiktatur på klimatopmødet i København, en ny verdensorden er født hvor EU og USA ikke længere kan diktere hvad der skal ske, COP15 var aldrig om klimaforandringer men om at afskaffe national suverænitet, fundamentet for FN's klimapolitik afsløret som svindel, den nye finansboble i CO2-kvoter bliver heldigvis ikke til noget, briternes og den danske regerings politik på COP15 ville have været en opskrift på folkemord i den 3. verden, møde på Københavns Universitet den 18. november satte klimapolitik=befolkningsbegrænsning, den britiske dronning og Gordon Brown satte alt ind på Københavnstopmødet, Schiller Instituttet var på plads og afslørede den virkelige dagsorden med stor effekt, 4 flyveblade på 12 dage og mange diskussioner med delegerede fra morgen til aften, alliancen mellem Kina og Indien holdt og briterne og deres lakajer Obama og den danske regering tabte, Brown er rasende og verdensmagten er flyttet fra Atlanten til Stillehavet, nu er 4-magts aftalen mellem Kina, Indien, Rusland og USA på dagsordenen, formanden for de russiske jernbaner Jakunin taler om en tunnel under Beringstrædet og at forbinde den halve verden med et jernbanenet, Obama fik sit Waterloo i København, vil sundhedsreformen nu også kollapse?, skifte på vej i USA uanset hvad senatet og repræsentanternes hus beslutter, Grækenland er blot det første euro-land på vej mod statsbankerot - euroen må erstattes igen af nationale valutaer og Lisabon-traktaten skrottes, på trods af positive BNP-tal for tredje kvartal får økonomien det langt værre de kommende måneder, vi behøver arbejdsplader i produktion og infrastruktur - ikke grønne jobs. Vær aktiv og send et økonomisk bidrag. God Jul og et Rigtigt Godt Nytår. Diskussion.
 

Lyt til foredragene (mp3 - højreklik for at gemme):

Nyhedsorientering den 22. december 2009
Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Diskussion den 22. december 2009
Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

 


Løbende nyheder fra LaRouche Political Action Committee

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement