Radio Schillers nyhedsorientering nr. 45.

Nyhedsorientering den 3. august 2006. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark. Jean-Sébastien Tremblay spiller cello.

Der indledes med en sats fra Bachs suiter for cello, derefter nyhedsorientering. Verden går mod finanskrise og krig mens danskerne er i fortrængning, situationen i Afghanistan og Irak, de danske soldater, krigen i Libanon skriften på væggen, LaRouche advarer om en kurs mod 3. verdenskrig drevet af Felix Rohatyn og Den synarkistiske Internationale der vil ødelægge USA og alle andre nationalstater og erstatte dem med globalisering, strategisk skifte med bomberne i Mombai og Israels selvmordsangreb, angrebet besluttet i Colorado på møde mellem Cheney og Natanyahu, paralleller til 1989 og chancen for en ny verdensorden, Golfkrigen og Balkankrigene, i stedet for opbygning tvangsglobalisering, finanssystemet synger nu på sidste vers, synarkisterne og Cheney bruger Israels angreb som erstatning for Irankrigen de ikke fik, Israel kan kun tabe på angrebet, planer om en "oktoberoverraskelse" hvor man finder israelsk plantede irakiske masseødelæggelsesvåben i Syrien, Israel kan ikke vinde militært, USA stadig fanget i økonomisk dilemma, behøver et nyt Bretton Woods, Bush' skattelettelser på 1.000 mia. dollars til de rigeste 7500 amerikanske familier vil køre USA fallit, tvangsprivatisere den lokale amerikanske økonomi, ECB hæver renten, ryget systemet i september?, den danske regering har holdt liv i boligboblen med skattestop og rentefrie lån, boligboblen har gjort danskerne til verdensmestre i privat gældsætning og skabt forbrugsboom, DSB's problemer, underinvestering i infrastruktur, ældreforsorg, skoler etc., et dansk økonomisk pearl harbour på vej, intellektuelle forberedelser, LaRouches ungdomsbevægelse LYM i USA, Berlin og Mexico, 3 millioner demonstrerer for demokrati i Mexico City, permanent teltby i Mexico City under ledelse af Obrador, LYM er med, fascisme eller ny verdensorden, hvad havde du gjort i 30'erne, kæmp nu mens du kan, vent og se og det er for sent, den klassiske kulturtradition i Danmark, Humboldts skolesystem, hvad er galt med universiteterne, problemerne med djøffer og nedskæringer i sundheds væsenet, erfaringen fra 30 års-krigen og Den vestfalske Fred om hvordan man sikrer varig fred, hvorfor kommer krakket i september? Michelle Rasmussen fortæller om van Suiten på BBC radio og meget, meget mere.

Webcast med Lyndon LaRouche fra den 20. juli.

LaRouche-doktrinen for Sydvestasien.

Bidrag kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside     Seneste Nyt     Internationale LaRouche Youth Movement