Radio Schillers nyhedsorientering nr. 46.

Nyhedsorientering den 12. august 2006. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Den pludselige britiske afsløring af "et storstilet terrorplot" skal ligesom den israelske invasion af Libanon tjene til at skifte dagsordenen væk fra det igangværende sammenbrud af det internationale finanssystem til kaos og krig, kan man stole på hemmelige britiske efterretninger?, Joe Liebermans nederlag i demokratisk primærvalg skriften på væggen for Det demokratiske Parti - hvis de vil vinde en jordskredssejr til november skal de lytte til LaRouche og befolkningen.

Flyveblad fra den 7. august 2006: Stop 3. verdenskrig - Larouche-doktrinen for Sydvestasien!

Augustnummeret af Prometheus. 

LaRouche-doktrinen for Sydvestasien.

Bidrag kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside     Seneste Nyt     Internationale LaRouche Youth Movement