Radio Schillers nyhedsorientering nr. 47.

Nyhedsorientering den 17. august 2006. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, og Michelle Rasmussen.

Lyndon LaRouche og Executive Intelligence Review på aftennyhederne i Ruslands største tv-kanal om Cheneys oktoberoverraskelse, Berlin og Washington-konference omkring 7. september for sætte en global LaRouche-dagsorden, optakt og efterspil til Libanonkrigen, vi er på kanten af global asymetrisk krigsførelse med atomvåben, Bush er skingrende sindssyg, Bush senior og Scowcraft måtte få Rice til at skære igennem for at få en våbenhvile, LaRouche støtter Yossi Beilins fredsforslag, hele Mellemøsten må med i fredsplan, Den vestfalske Fred-modellen, retfærdighed for alle, økonomisk udvikling, den andens fordel, Seymor Harsh afslører Cheneyinvolvering i Libanonkrigen i The New Yorker: Ville lamme Hizbollah inden Irankrig, Israel tabte krigen - mistede både skibe og tanks, kunne ikke nedkæmpe Hizbollah, 1648: Den vestfalske Fred, Patriot til sit land og verdensborger, nationalstatens rolle i at beskytte vores udødelighed, nationer lever videre gennem hvad di giver til verden, agape og næstekærlighed er at forsvare den menneskelige udødelighed, forsvaret af vores bidrag til menneskeheden den højeste kov, grundlaget for et nyt Bretton Woods finanssystem, skiftet i Amerika, Liebermans nederlag bag Cheneys ønske om terrorskræk?, Bill Clinton affærdiger Lieberman på Good Morning America, Bush gav Lieberman dødskysset, fortsat kamp i Mexico, specialstyrker sat ind mod kongresfolk, 3000 soldater "forsvarer" kongressen, LYM's rolle i processen, DK i rekord-forbrugsboom, regeringen udsulter den offentlige sektor og infrastrukturen, forsøger at skabe Rohatyns OPP (offentlig-privat partnerskab( i Danmark?, jernbanenettet bør betallet af staten ikke være OPP, danskerne korrumperede af britisk-hollandsk liberalt system, Danmark blev i stedet opbygget af tysk-græsk klassisk tradition baseret på Det almene Vel og fremskridt, udødelighed ikke grådighed, hvordan investerer man bedst statens overskud i fremtiden?, invester i infrastruktur, uddannelse og sundhed, international magtkamp, vores kommende kampagneavis. Michelle Rasmussen fortæller om Den vestfalske Fred, to korstykker fra Bachs Jesu Meine Freude, diskussion: skal folk acceptere at være fjernstyrede lønslaver, problemmet med djøffer, hvad skete der 11. september, danskerne tager ikke deres demokratiske ansvar og meget mere.

Beskrivelse af det russiske tv-indslag på engelsk.

Flyveblad fra den 7. august 2006: Stop 3. verdenskrig - LaRouche-doktrinen for Sydvestasien!

Augustnummeret af Prometheus. 

LaRouche-doktrinen for Sydvestasien.

Bidrag kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside     Seneste Nyt     Internationale LaRouche Youth Movement