Radio Schillers nyhedsorientering nr. 48

Nyhedsorientering den 24. august 2006. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Scarborough på amerikansk TV: "Er Bush kugleskør?", voksende oprør imod Bush/Cheney, verden behøver amerikansk lederskab, LaRouche holder historisk konference i Berlin og Washington det transmitteres som webcast den 6. september kl. 16:00, LaRouches forudsigelse af Sovjetsfærens sammenbrud og et genforenet Tyskland den 12. oktober 1988, et 50-års perspektiv til at håndtere det fysisk-økonomiske sammenbrud og forhindre globalt asymetrisk krigsførelse, Berlins rolle som eurasisk knudepunkt, efter 1989 fik vi ikke en retfærdig fred - nu må læren fra år 1648s Vestfalske Fred omsættes, verden set gennem LaRouches øjne: menneskelig kreativitet er den største ressource, vil må gå fra at være jordboer til at være borgere i solsystemet og tage ansvaret for hele kloden og dens indbyggere, det amerikanske boligmarked er nu officielt i sammenbrud - hvordan påvirker det dan amerikanske økonomi og verden?, hvordan ser det ud i Danmark?, Rohatyn Associates lukker, USA behøver en økonomisk nødplan nu, USA's strategiske krise: Libanon, Irak og Iran - Bush er ude af kontrol, oprøret imod Bush, McCain erkender Irakkrigen var en fejltagelse, Olmert må involvere Israel i en fredsmission hvis han ikke skal blive erstattet af Bibi Netanyahu og mere krig, Bush og Cheney må væk nu!, Argentina lyttede til LaRouche og kom på fode igen, Argentina bryder de mentale lænker og satser på kernekraft, kan danskerne bryde deres mentale lænker?, vanens magt, vil du lade dig bestemme af den barndoms aksiomer?, stærke og svage kræfter, skal vi gentage Athens tragedie?, lad os lære af Sokrates, hvad gør vi med radioaktivt affald?, hvordan affald bliver til en ny ressource, transmutation, hvordan blev folk imod kernekraft?

Se Scarborough's discussion: Is Bush an idiot?

Webcast med Lyndon LaRouche 6. september 2006 kl. 16:00 (dansk tid)

Introduktion til LaRouches fysisk økonomi og hans artikel "Dynamics and Economy" af Michelle Rasmussen.

Bidrag kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement