Radio Schillers nyhedsorientering nr. 52

Nyhedsorientering den 28. september 2006. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Den danske strejkebølge - oprør imod regeringens sofisme, hvorfor skærer vi ned, hvad er regeringens intention?, hvad giver en regeringen legitimitet?, de manglende investeringer i Danmark, investeringer i det almene vel, regeringen lefler for de øverste 3% - kommunerne skærer ned, troen på de økonomiske ypperstepræster, borgmestrenes valg: lederskab er ikke at fralægge sig ansvar med at påtage sig det, parallellen til Athens sofisme og fald, magtens arrogance, eliten har tabt koblingen til virkeligheden i DK og internationalt, globaliseringsprocessen har spillet fallit, den globale finansiel krise den bristende boligboble, Irak/Afghanistan-katastrofen, Tysklands Afghanistanambassadør, Taliban kontrollerer syden og om 12-18 måneder hele Afghanistan, Bush-administrationen i krise op til midtvejsvalget 7. november: Er et angreb på Iran med taktiske atomvåben Cheneys oktoberoverraskelse?, tidligere NSA-chef William Odom: Irankrig er en mulighed - vil kongressen tage sit ansvar og rejse en rigsretssag imod Bush?, hedgefonden Amaranths tab på 6 mia. dollars, krisemøde i New York Federal Reserve med 16 største banker, parallellen til LTCM-kollapset i 1998, Financial Times: britiske og amerikanske finanstilsyn advarer om at det må intenationale tiltag for at kontrolere derivatmarkedet - kreditderivatmarkedet på 26.000 mia. dollars, Tom Gillesbergs åbne brev til den danske regering i juni 2006: Vi må handle nu inden hedgefondene kollapser økonomien og finanssystemet, amerikanske husbyggere giver store gaver for at sælge husene, boligboblens kreditderivater grundlaget for den globale derivatboble, LaRouches webcast-dialog med Asiens regeringer, opbygningen af en isotop-økonomi - fremtidens videnskabelige udfordringer, problemet med anti-kernekraft kampagnen, LYM udgiver et nyt videnskabstidskrift: Dynamis, vi har ansvaret for at bringe ideer på banen og forme den historiske proces.  Diskussion

Diskussion den 28. september 2006. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark. 

Fortsat diskussion: hvad får de rige familier ud af at ødelægge verden?, Hybris og Nemesis - hvordan samfund går under, problemet i den danske magtelite og meget mere...

 

Bidrag kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement