Radio Schillers nyhedsorientering nr. 60

Nyhedsorientering den 4. januar 2007. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Et verdenstrategisk overblik på D-dag: Dagen da demokraterne overtager magten i Den amerikanske Kongres. Webcast med Lyndon LaRouche den 11. januar. Den historiske rolle den enkelte kan spille. Hvad gør vi i Danmark? Ny Øresundsbro og Storebæltbro til diskussion. Staten investerer bedst sit overskud i fremtiden gennem investeringer i infrastruktur, sundhedsvæsen og uddannelse. Schiller Instituttet vil ikke vente til kommunalreformen bliver afløst af en sundhedsreform der nedlægger sygehuse og sparer på sundhedsvæsenet, men fremlægge et oplæg til en forbedring af sundhedsvæsenet og ikke lade djøfferne snige en reform igennem. Diskussion.

Webcast med Lyndon LaRouche den 11. januar kl. 19:00 "The Old Economics Is Dead, and The New Economics Must Begin"

Schiller Instituttets Kampagneavis nr. 2 i PDF-format.

Lyt til julesangene fra LaRouches Ungdomsbevægelse

Bidrag til kampagneavis kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement