Radio Schillers nyhedsorientering nr. 67

Nyhedsorientering den 22. marts 2007. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Al Gore vidner i den amerikanske kongres, mener at der er for mange mennesker, at CO2-udslip skal reduceres med 90%, vil stoppe kulkraft m.m., Gore's politik fører til fattigdom og folkemord, manipulationen i Gores film "Den ubkvemme Sandhed", kræv at få vist den britiske dokumentar "The Great Global Warming Swindle" på dansk fjernsyn, demokrater lammet af Gore, Boligboblekrise i USA fotsætter, Medierne i Danmark erkender fare for boblebrist, Dansk Bank: 25% chance for 25% fald, udsigterne er langt værre, "Ødestaden", kommende gældskrise for mange husstande, fare for kollaps af byggesektor, store infrastrukturprojekter behøves, Jyllands-Posten interviewer Schiller Instituttets formand om magnettov og muligheden for Århus-København på 25 minutter, ikke alle projekter kan finansieres med brugerbetaling, infrastrukturinvesteringer er statens investeringer i fremtiden, Danmark må gå foran i teknologispring til magnetsvævetog, først Danmark så Europa, tidshorisonten må være mindst 50 år.

Link til det britiske dokumentarprogram "The Great Global Warming Swindle". Hvis linket ophører med at fungere, så søg titlen på Google Media og få et nyt link.

Jyllands-Posten dækker Schiller Instituttets forslag om magnetsvævetog

Fortsat diskussion i Jyllands-posten om magnetsvævetog mellem Århus og København  

Henvendelse fra Schiller Instituttet til Infrastrukturkommisionen om dansk maglevnet

Århus-København på 25 minutter med magnetsvævetog 

Reklamefilm der viser Shanghais magnetsvævetog i drift

Reklamefilm fra Transrapidselskabet om magnetsvæveteknologien 

Bidrag til kampagneavis kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement