Radio Schillers nyhedsorientering nr. 68

Nyhedsorientering den 29. marts 2007. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Benjamin Lylloff spiller en sats af Mozart, interview med Tom Gillesberg i Berlingske Tidende, dækning af magnetsvævetogforslag i Ingeniøren, vores opgave som inspirator, optrapning i Den persiske Golf, de 15 fangne britiske soldater, Blair og briternes rolle som iscenesætter af krige, Al Gore og prins Charles gamle partnerskab, Gores rascistiske rødder og rolle i operation frühmenschen, den forvirrede demokratiske kongres, uhyggeligt nyt fra finansverden, store projekters rolle som pensionsopsparing for samfundet, destabiliseringen af Tyskland med kaoten, hvordan få vi inspireret Tyskland, regeringens og Poul Nyrops tiltag imod kapitalfonde, Bendt Bendtsens rollesom finanansverdens bedste ven. Diskussion bl.a. om Danmarks historiske koblinger til både det klassiske Tyskland og det liberale England.

Berlingske Tidende: Interview med Tom Gillesberg 24.03.2007

Ingeniøren: Magnettog med 431 km/t over Kattegat 21.03.2007

Bidrag til kampagneavis kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement