Radio Schillers nyhedsorientering nr. 77

Nyhedsorientering den 16. juni 2007. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Demonstration til støtte for Femern-broen foran den tyske ambassade på mandag 11:30-13:30, Femern Bælt-broen skal trække tyskerne ud af deres pessimisme, de danske erfaringer med Storebæltsbroen, efter Femern Bælt en Kattegatforbindelse med magnettog, det kommende danske magnettognet, fra Skagen til det sydlige Amerika, USA: Vi kan ikke vente til 2009, det er nu den nye verdensorden skabes, Rusland/Kina under angreb, det moderne britiske imperium, Mellemøsten sat i brand, hvem betaler?, Baggrund om BAE-skandalen - mere end en korruptionsskandale: En finansieringsmekanisme til at lave globale illegale opperationer, prins Bernhard og Pinochet fik også del i bestikkelsen, det anglo-hollandske imperium, LaRouche i dialog med Sydamerika, Ny Alliance en destabilisering af Danmark, Schiller instituttets kampagne, ungdommens rolle, forsøg på at privatisere krigmagten, de nye romerske legioner.

HUSK: Webcast med Lyndon LaRouche torsdag den 21. juni kl. 19:00

 

Løbende nyheder fra LaRouche Political Action Committee

Bidrag til kampagneavis kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement