Radio Schillers nyhedsorientering nr. 83

Nyhedsorientering den 30. august 2007. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Op og nedture på finansmarkederne i venten på det endelige systemsammenbrud, hedgefonde må holde brandudsalg i løbet af september og alle værdiansættelserne på markedet kommer under pres, hvis centralbanker bare pumper penge ind udløser man hyperinflation (fødevarepriser stiger allerede kraftigt), et nyt Bretton Woods-finanssystem er eneste løsning. LaRouche-kampagnen i USA mobiliserer for at redde 7 millioner familier fra at miste deres hjem med "Homeowners and Bank Protection Act of 2007": fastfrys lånene og lad folk sidde i deres ejendomme til boligmarkedet stabiliserer sig om et par år, genreguler banksystemet, red boligejerne og bankerne men lad spekulanterne gå ned ligesom Franklin D. Roosevelt gjorde det i 1933, skab nye kreditter for infrastrukturinvesteringer. Danmark kan også hurtigt få problemer: faldende betalingsbalanceoverskud, Danmarks BNP faldt 0,4% og investeringer i maskiner og transportmidler 10,4% i andet kvartal, faldende boligpriser og faldende byggeaktivitet, forbrugsfesten er snart forbi. Brug del af 61 mia. overskud på finanloven til at øge statens anlægsinvesteringer fra 7,5 mia. kr. til mindst 20 mia. om året til bygning af magnettognet, s-tog, regionaltog, motorveje etc., oveni kommer over 100 mia. for de tre næste broprojekter Kattegat, Femern og Helsingør/Helsingborg der betales via brugerbetaling, det er ikke et spørgsmål om enten-eller men både-og, Københavns overborgmester Ritt Bjerregård støtter en Kattegatbro-konference, DSB fremlægger forslag til højhastighedstog over Kattegat, hurtigtog er godt men det er magnettog Danmark, Europa og verden behøver. Fortsat kampagne for at afsætte Cheney i USA inden en krig imod Iran kan blive iværksat, justtitsminister Gonzales blev tvunget til at gå af - nu må Cheney væk. Ledere fra Schiller Instituttets stiller op til det kommende folketingsvalg som kandidater uden for partierne i København, Københavns omegn, Århus og Nordjylland, plakater er ved at blive trykt med sloganet: Efter finaskrakket: Magnettog over Kattegat, Schiller Instituttets nye kampagneavis er på trapperne. Schiller Instituttets konference i Tyskland den 15.-16. september er det afgørende sted at være for at sætte en ny dagsorden der sikrer et nyt Bretton Woods og en ny renæssance i stedet for en ny mørk tidsalder. Send også gerne et bidrag til kampagnen.

Verden behøver et nyt Bretton Woods-finanssystem! Opfordring fra Helga Zepp-LaRouche

Invitation to Schiller Instituttets conference in Germany September 15-16, 2007

 


Løbende nyheder fra LaRouche Political Action Committee

Bidrag til kampagneavis kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement