Radio Schillers nyhedsorientering nr. 9. - Hvad er derivater egentlig?

Plamegate: Specialanklager Patrick Fitzgerald undersøger hele "White House Iraq Group", Cheney er i store problemer og kan snart være afsat, kyllingehøgene sælger deres neokonservative venner for at redde deres eget skind, den trojanske hest Judith Miller, Tom Delay arresteret, Repræsentanthuset forandret, Den danske boligboble og derivater, danskernes økonomiske moral?, derivater kører finanssystemet, Spekulationsfonden Refcos kollaps truer systemet, et nyt Bretton Woods. Diskussion om hvad derivater er, hvor de kommer fra, hvordan de bruges og hvorfor de er et problem. Vores deltagelse i kommunalvalget. Mere om derivater og gearede investeringer. Eksemplet LTCM fra 1998. Spørgsmål og svar om boligboblen.

Nyhedsorientering 20. oktober 2005.
Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet og overborgmesterkandidat i København.

Fortsat Diskussion 20. oktober 2005. Mere om hedgefonde, derivater, boligboblen og økonomi.

Flyveblad fra demonstration imod Bush den 5. juli 2005.

Send spørgsmål til: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside

Andre foredrag på dansk

Den nye internationale ungdomsbevægelse, LaRouche Youth Movement