Radio Schillers nyhedsorientering nr. 93

Nyhedsorientering den 20. december 2007. Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Fem centralbanker greb ind for at redde bankerne gennem jul og nytår, Den europæiske Centralbank lånte 2594 mia kr. ud - fire gange så meget som ved krisen den 9. august, chefen for Bank of England Merwin King vil have ny myndighed med magt til at forhindre nye bankkriser (ønsketænkning), Northern Rock-banken har stadig større problemer - The Guardian er bange for at den vil koste skatteyderne 570 mia. kr., man forsøger at få regeringerne til at overtage de globale finansielle tab (spillegælden) og lade skatteyderne betale, LaRouches lovforslag er et alternativ der redder befolkningen og bankerne men afskriver spillegælden, LaRouche lovforslag vedtages i Indianapolis og andre byer, den amerikanske præsidentvalgkamp spidser til, hvem tager lederskab i USA det næste år?, hyperinflationen truer, Gore's politik vil være massemord, landbrugsvarer steget 55% siden 1. august, parallellen til Tyskland i 1923, den globale spekulationsboble kan ikke reddes men menneskene kan, boligkrisen sætter sine spor i Danmark men den globale krise vil gøre det langt værre, vi skal for Guds skyld beholde kronen, magnettogsprojektet på tegnebrættet i München, Indien og Iran, briterne vil have en konfrontation med Rusland over Kosova, Rusland kan ikke som i 1999 bakke på Kosova-spørgsmålet så Kosova-selvstændighed kan betyde varm krig, i stedet for konfrontation behøver vi en alliance mellem USA-Rusland-Kina-Indien baseret på den andens fordel, LaRouchebevægelsens konference i Ottowa om en Beringstrædetunnel et godt positivt eksempel, hvis Rusland bliver en fjende får vi globale problemer med irregulær krigsførelse, vi skal have en ny renæssance i stedet for en ny mørk tidsalder, tidl. nieder-sachsisk justitsminister mener vi skal forbyde voldelige computerspil, ny kampagneavis fra Schiller Instituttet midt i januar om "djævelen i din computer", den globale finanskrise og visionerne der kan løse den, samt nødvendigheden af kernekraft, bliv aktiv og send et bidrag til trykningen. Diskussion.

LaRouches nye artikel "Our USA Needs a Real Candidate: Let there be a Time of Thanksgiving"

Afskrift af LaRouches tale til Ottowakonferencen og den efterfølgende diskussion

LaRouches tale og hele diskussion kan også høres seperat her

Overblik over Ottowakonferencen med links til de andre taler

 

Bidrag til kampagnen kan indsættes på giro 564-8408, home banking: 1551-0005648408.


Løbende nyheder fra LaRouche Political Action Committee

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement