Schiller Instituttets Kampagneavis nr. 1, juli 2006.

Schiller Instituttets kampagneavis nr. 1, juli 2006, er trykt i 50.000 eksemplarer.

Aviser til uddeling kan gratis hentes på Schiller Instituttets kontor eller bestilles som postforsendelse her.

Vi modtager gerne bidrag til porto og dækning af trykkeudgiften på giro: 564-8408 eller via home banking: 1551-0005648408.

Avisen i sin helhed (12 sider) kan downloades som PDF-fil her.

 

Artiklerne fra avisen som html-filer:

Vi må handle nu - inden finanssystemet kollapser! - af Tom Gillesberg

En Ny "New Deal"  - af Tom Gillesberg

Nøglen til økonomi er menneskelig videnskabelig opdagelse - af Lyndon LaRouche

Danmark og Den eurasiske Landbro - af Poul E. Rasmussen

Kernekraft: Fuld kraft frem - af redaktionen

Helga Zepp-LaRouche fornyer sin opfordring til dannelsen af et Nyt Bretton Woods - af Helga Zepp-LaRouche

Grib aktivt ind i historien - Gå med i LaRouches internationale Ungdomsbevægelse! - af Simon Jensen og Feride Istogu Gillesberg

Bobleøkonomi - af Tom Gillesberg

Derivater: Finanssystemets Viagra - af Tom Gillesberg

Bubble, Bubble, Who's In Trouble? - af Tom Gillesberg

Den typiske kollapsfunktion - af Tom Gillesberg

"Alternativ energi" er intet alternativ - af Tom Gillesberg

Avisen i sin helhed (12 sider) kan downloades som PDF-fil her.

Siderne som pdf-filer:

Side 2: Vi må handle nu inden systemet kollapser

Side 3: Vi behøver en ny "New Deal". Bobleøkonomi. Hvad er derivater?

Side 4: Lyndon LaRouche: Nøglen til økonomi er menneskelig erkendelse del I

Side 5: Lyndon LaRouche: Nøglen til økonomi er menneskelig erkendelse del II

Side 6-7: Danmark og Den eurasiske Landbro. Etableringen af et danske magnetsvævetognet del I

Side 8: Danmark og Den eurasiske Landbro. Etableringen af et danske magnetsvævetognet del II

Side 9: Kernekraft: Fuld fart frem!

Side 10: LaRouches kollapsfunktion m.v. Fortsættelse af artikler fra side 3

Side 11: Helga Zepp-LaRouche fornyer sin opfordring til dannelsen af et Nyt Bretton Woods

Side 12: Grib aktivt ind i historien - Gå med i LaRouches internationale Ungdomsbevægelse